Du är inte ensam om att vara ensam

Övrigt som händer idag