S:t Petri kyrka 700 år

S:t Petri kyrka fyller 700 år. Enligt traditionen grundlades kyrkan 1319 och det firar vi under hela 2019.

I år firar vi på olika sätt att Malmöbor kommit till kyrkan med sina sorger och glädjeämnen i 700 år. Trots att det inte finns några säkra belägg för kyrkans grundläggning – kyrkan omnämns i skrift första gången 1346 – väljer vi att följa den tradition som daterar den till 1319 och utnämner 2019 till jubileumsår.

De gudstjänster, konserter och aktiviteter som brukar vara en del av S:t Petris kyrkliga liv kommer att präglas av jubileet. Därutöver tillkommer särskilda jubileumsevenemang. Genom att uppmärksamma de gångna 700 åren gestaltar vi nuet och visar mot framtiden.

Nyhetsinslag om S:t Petri kyrka