S:t Petri kyrka 700 år • 1319–2019

Under jubileumsåret i S:t Petri kyrka uppmärksammas de gångna 700 åren i gudstjänster, konserter, öppna mötesplatser och olika gruppers verksamheter.
Den nya orgeln invigdes med en internationell orgelfestival i månadsskiftet april/maj och i höst når firandet sin höjdpunkt med Jubileumshögmässan den
29 september, utställningar, konserter och guidade visningar.

Nyhetsinslag om S:t Petri kyrka

KULTURHISTORISK UTSTÄLLNING: TRO OCH LIV

Året ut pågår en kulturhistorisk pop up-utställning med nedslag i S:t Petri kyrkas 700 år som rum för Malmöbor som trott, sökt och tvivlat. Utställningen byter innehåll med jämna mellanrum under hösten. I kyrkans arv av föremål finns ting som illustrerar hur S:t Petri har förändrats genom seklerna. I anslutning till denna arrangeras guidade visningar med Anne Ruponen måndagar kl 14: 2/9, 9/9, 16/9, 23/9, 7/10, 14/10, 21/10 och 28/10.

Utställningen kompletteras av kortare filmer under rubriken ”Upptäck S:t Petri kyrka i Malmö” med teman som tar sitt avstamp i det vi ser i och utanför kyrkobyggnaden.

Claus Mortensen

Kyrkobyggnaden

Kalkmålningarna i Krämarkapellet

Gravstenar berättar

S:ta Annas kapell

SIDEN, SAMMET, TRASA, LUMP

Allra mest förgängliga bland kyrkans kulturhistoriskt värdefulla objekt är de liturgiska textilierna. Under en trappa, dolt under sandhögen för jordfästningar påträffades 1904 ett lapptäcksartat antependium från 1600-talet. Ytterligare textilier fann man 1940 på botten i ett av kyrkans medeltida skåp. I år har de medeltida textilfragmenten placerats i ett nytt, klimatstyrt skåp i koromgången, vilket möjliggör att dessa skatter nu kan visas för allmänheten onsdagar kl 13.00: 9/10, 16/10, 6/11, 20/11, 4/12.

Obs! Anmälan krävs. Begränsat deltagarantal 10 personer/tillfälle. Boka hos guide Anne Ruponen 040-27 90 42.

TEMADAGAR

– Söndagen den 13 oktober kl 17.15 arrangerades ett samtal med keramikern och konstnären Pernilla Norrman och Tobias Berg, präst i S:t Petri kyrka, i anslutning till söndagskonserten Glödkol ur den sista askan .

– På FN-dagen 24 oktober kl 18.30 ges konserten Andas lugnt – jag bär dina bördor med S:t Petri Ungdomskör (SPUK) under ledning av dirigent Alexander Einarsson. Vid konserten läser K.G. Hammar ur Dag Hammarskölds bok Vägmärken.

UTSTÄLLNING MED PERNILLA NORRMAN

På Gallerinatten var det vernissage för Lera och tegel, en jubileumsutställning av keramikern och konstnären Pernilla Norrman.
S:t Petri kyrka är Malmös äldsta byggnad och murverkets många tegelstenar har en gång tillverkats för hand på lokala tegelgårdar runtom i staden. Som en del av S:t Petri jubileumsprogram visades en utställning med Pernilla Norrmans arbete i tegellera 28 september–20 oktober. Ljudverket Teglets minne framfördes vid kyrktornets södra sida som en del av utställningen, producerat av Pernilla Norrman i samarbete med Henrik Meierkord och Samir Dounas med stöd av S:t Petri kyrka, Svenska kyrkan Malmö och Malmö förskönings- och planteringsförening.

Kommande jubileumsaktiviteter

Inga kalenderhändelser hittades.