S:t Petri kyrka 700 år • 1319–2019

Halva jubileumsåret i S:t Petri kyrka har passerat och under våren har gudstjänster, orgelfestival, konserter, öppna mötesplatser och olika gruppers verksamheter på olika sätt uppmärksammat de gångna 700 åren. I höst når firandet sin kulmen med Jubileumshögmässan den 29 september, utställningar, konserter och guidade visningar.

Nyhetsinslag om S:t Petri kyrka

KULTURHISTORISK UTSTÄLLNING: TRO OCH LIV

I september kommer en kulturhistorisk utställning att finnas på plats i kyrkorummet med historiska föremål som på olika sätt är kopplade till det som skett och fortsätter att ske i kyrkorummet: gudstjänst, dop, vigsel, begravning. Under hösten arrangeras guidade visningar med Anne Ruponen.

Biskop Johan Tyrberg

JUBILEUMSHÖGMÄSSA

Den 29 september firas en jubileumshögmässa med anledning av 700-årsjubileet. Predikant och celebrant är biskop Johan Tyrberg. I högmässan deltar S:t Petri Ungdomskör (SPUK), Petri Sångare och Carl Adam Landström, orgel under dirigent Alexander Einarssons ledning.

TEMASÖNDAGAR

– Söndagen den 13 oktober kl 17.15 arrangeras ett samtal med keramikern och konstnären Pernilla Norrman och Tobias Berg, präst i S:t Petri kyrka, i anslutning till söndagskonserten Glödkol ur den sista askan kl 18.00.
– På FN-dagen 24 oktober kl 18.30 ges konserten Andas lugnt – jag bär dina bördor med S:t Petri Ungdomskör (SPUK) under ledning av dirigent Alexander Einarsson. Vid konserten läser K.G. Hammar ur Dag Hammarskölds bok Vägmärken.

MALMÖ GALLERINATT MED PERNILLA NORRMAN

På Gallerinatten är det vernissage för en separatutställning av keramikern och konstnären Pernilla Norrman. S:t Petri kyrka är Malmös äldsta byggnad och murverkets många tegelstenar har en gång tillverkats för hand på lokala tegelgårdar runtom i staden. Som en del av S:t Petri jubileumsprogram visas en utställning med Pernilla Norrmans arbete i tegellera. Utställningen visas i kyrkorummet 28 september–20 oktober.

 

Kommande jubileumsaktiviteter

Inga kalenderhändelser hittades.