Barn och familj

Liten & Stor
Mötesplats för barn och vuxna där vi leker, skapar, sjunger, fikar och umgås.
Vi har öppet varje torsdag 13.30-16.00 (samling och sångstund 14.15).

I vår lokal har vi leksaker för barn i förskoleåldern, material  för skapande, barnmatstolar.
Här finns tillgång till mikrougn, kyl och skötbord.
Efter sångstunden serveras fika till självkostnadspris.
Ingen föranmälan. Alla är hjärtligt välkomna till S:t Petri församlingshus  på Själbodgatan 4a.

Våren 2019 avslutas terminen den 23 maj. Välkommen tillbaka från 29 augusti!

Kontakt

Församlingspedagog
Marie Wetterlin
040-27 90 54
marie.wetterlin@svenskakyrkan.se

Kalender