S:T PETRI KYRKA

Diakoni

Diakoni

”Diakonen ska försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott, så att Guds kärlek blir synlig i världen”.

Diakoni är ett grekiskt ord som betyder ”tjänst”. Det används inom den kristna kyrkan och innebär omsorg om människan i livets alla skeenden grundad i Kristi kärlek genom barmhärtighet och solidaritet.

Öppen mottagning
Diakonerna i S:t Petri kyrka bedriver kyrkligt socialt arbete med uppdraget att uppsöka, hjälpa och stödja dem som befinner sig i kroppslig och själslig utsatthet. För rådgivning och kortare samtal finns en öppen mottagning fyra tillfällen i veckan. Där kan diakonerna ge råd och stöd och hjälpa till att hitta lösningar på akuta problem. Det kan handla om att fylla i blanketter eller vara ett stöd i kontakten med skola, Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), öppen psykiatri, socialtjänst, myndigheter, sjukhus, polis, hemtjänst, MKB eller Migrationsverket. Diakonerna kan också ge råd och stöd om du har problem med din ekonomi.

Själavårdande samtal
Diakonerna i S:t Petri kyrka har fokus på mellanmänskliga möten. Oavsett om du har ett stort socialt nätverk eller är ensam kan det vara skönt att få en utomståendes syn, stöd och erfarenhet på dina egna livsfrågor. Själavårdande samtal kan röra sig kring t.ex skilsmässa, vårdnadstvister, sjukdom, sorgesamtal och andra livskriser. Du kan också få hembesök, besök på sjukhus, vårdhem, korttidsboenden osv.

Öppen verksamhet och grupper för vuxna
Diakonerna i S:t Petri kyrka leder också öppen verksamhet och olika vuxengrupper. Till den öppna verksamheten hör Guldkanten, pilgrimsvandring och temakvällar. Bland vuxengrupperna återfinns bl a sorgegruppen, sittgympa, stickcafé och Internationella gruppen. Mötesplatser

Nätverk
Diakonerna i S:t Petri kyrka bedriver även löpande nätverksarbete och samarbetar med olika instanser och föreningar i Malmö.

I sina möten med människor som kommer till S:t Petri kyrka vill diakonerna skapa förutsättningar för ett liv i balans utifrån en helhetssyn på människan. Vi är kropp, själ och ande.

Kontakt

Öppen mottagning
S:t Petri församlingshus, Själbodgatan 4b
Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 11-12
(rådgivning och kortare samtal)

Själavårdande samtal
S:t Petri församlingshus, Själbodgatan 4b
Välkommen att boka en tid via telefon eller e-post. Kontaktinformation nedan.

Diakon
Eva Blomdell
040-27 90 39
[email protected]
Diakoniassistent
Cecilia Gussing
040-27 90 52
[email protected]
Församlingsherde i Husie församling och S:t Petri församling
Katarina Herbert
040-27 91 70
[email protected]