Coronaviruset och våra gudstjänster

Efter att gudstjänsterna under ett antal veckor har firats utan besökare i S:t Petri kyrka, är nu mässorna och de dagliga bönerna öppna med de nödvändiga anpassningar som behövs för att begränsa smittspridningen. Fortfarande gäller förbudet att samlas fler än 50 personer i kyrkorummet. Vi uppmanar alla att hålla avstånd och välja de markerade platserna i kyrkbänkarna. Vi undviker all fysisk kontakt, t. ex. vid fridshälsningen. Vid nattvarden tas sakramentet emot i handen under enbart brödets gestalt. Det finns handsprit tillgänglig vid ingången i kyrkan som alla kan bruka innan gudstjänsterna. Vi ber att alla som känner sig sjuka eller tillhör en riskgrupp att hålla sig hemma.

Kyrkan är öppen dagligen kl. 10.00–18.00 för bön och ljuständning.

För dig som inte kan delta, finns här en ordning för att fira söndagens gudstjänst hemma.


Under 700 år har sorg, glädje, längtan och hopp uttryckts och delats i S:t Petri kyrka. Kyrkorummet är inget avsomnat museum utan ett levande, nutida, utvecklande och öppet rum. Varje dag, året runt, står portarna öppna mellan minst kl. 10–18 för besök, bön och ljuständning. Gudstjänst firas varje dag utom lördagar. Låt dig fyllas av rummets skönhet och känn heligheten klinga inom dig.

Veckans gudstjänster

Söndag
11.00 Högmässa

Måndag
12.10 Middagsbön

Tisdag
12.10 Middagsbön

Onsdag
8.30 Morgonmässa
12.10 Lunchmusik

Torsdag
12.10 Middagsbön med själaringning
18.30 Kvällsmässa

Fredag
12.10 Middagsbön

 

Kalender