Coronaviruset och våra gudstjänster

Mässorna och de dagliga bönerna i S:t Petri kyrka är öppna med de nödvändiga anpassningar som krävs för att begränsa smittspridningen. Vid nattvarden tas sakramentet emot i handen under enbart brödets gestalt. Vi uppmanar alla att hålla avstånd och välja de markerade platserna i kyrkbänkarna. Vi undviker kontakt, t ex vid fridshälsningen och ber dem som känner sig sjuka eller tillhör en riskgrupp att hålla sig hemma. Det finns handsprit tillgänglig vid ingången i kyrkan som alla kan bruka före gudstjänsterna.

Kyrkan är öppen dagligen kl. 10.00–18.00 för bön och ljuständning.


Under 700 år har sorg, glädje, längtan och hopp uttryckts och delats i S:t Petri kyrka. Kyrkorummet är inget avsomnat museum utan ett levande, nutida, utvecklande och öppet rum. Varje dag, året runt, står portarna öppna mellan minst kl. 10–18 för besök, bön och ljuständning. Gudstjänst firas varje dag utom lördagar. Låt dig fyllas av rummets skönhet och känn heligheten klinga inom dig.

Veckans gudstjänster

Söndag
11.00 Högmässa

Måndag
12.10 Middagsbön

Tisdag
12.10 Middagsbön

Onsdag
8.30 Morgonmässa
12.10 Lunchmusik

Torsdag
12.10 Middagsbön med själaringning
18.30 Kvällsmässa

Fredag
12.10 Middagsbön

 

Kalender