Musik i S:t Petri kyrka

Generellt sett reflekterar vi inte så mycket över de rum vi befinner oss i, vi tar dem för givna. När vi beträder en kyrka är det ofta annorlunda. Vi känner av att det är något speciellt med ett kyrkorum. Många människor bär på berättelser om specifika, starka musikupplevelser i kyrkan. Det är något med stämningen, eller atmosfären, eller akustiken – eller vad är det som gör det?

Kyrkorummet är både stort och litet samtidigt, både högtidligt och väldigt intimt. Det finns en större medvetenhet om kyrkorummet – både från kyrkans sida och från allmänheten – än vad det finns om andra rum för musik. Någon har sagt att musikens sanna uppgift är att vara en bön, att skapa ett andligt rum. Vi behöver rum för bön och sång, ett yttre rum som motsvarar våra inre rum och som ger plats för frågor och anrop i vår tid.

Musiken skapar rum

Vart tar musiken vägen, när den släppts lös? I samma stund som en sträng slås an eller en ton får röst så tar musiken plats. Musiken skapar rum. Musikens egen struktur kan förstås som en egen rumslighet eller en »klingande rörlig form«. Klang, ton, harmoni och rytm bygger ett rum. Ett musikens rum som interagerar med det fysiska rummet. Akustiska rum kan vara upplevda eller konkreta, och den upplevda rumsligheten hos musik kan antingen spegla eller ha mycket lite eller inget alls att göra med yttre rumslighet.

Musik äger rum

Ett annat rum bildas av våra individuella kroppars rumslighet när vi blir gripna och förvandlade till medklingande klangkroppar i mötet med det fysiska rummet och med musikens rum. Den brittiska teologen och musikern Férdia Stone-Davis menar att »att höra musik är inte enbart att fängslas av klang, ton och harmoni som ett yttre objekt som ›jag lyssnar till‹ utan i den musikaliska upplevelsen har mitt jag redan öppnats utöver sig självt genom paradoxen att jag själv blivit till musik.« Vi blir till musikens egen kropp. Upplevelserummet är något som vi ständigt bär med oss. Förmågan att häpna, glädjas, att lyssna och lyssna på nytt är något som musiken kan väcka i oss oavsett var vi befinner oss.

Musik i alternativa rum

Svenska kyrkan är utan konkurrens Sveriges största konsertscen. Samtidigt är det sällan vi hör sakral musik utanför kyrkans lokaler. Kyrkomusiken lever utanför regionala kulturplaner och satsningar på kulturella och kreativa näringar. Med sina många körer och sitt livaktiga musikliv är S:t Petri kyrka ett rum där musikens många rum samspelar både med kyrkorummets tysta budskap och med frågorna i våra egna inre rum.

I höst har S:t Petri kyrka varit stängd för elrenovering och orgelinstallation. Orgelprojektet är inne i sin sista fas inför nästa års invigning av en av Europas modernaste och största orglar. Därför har den sakrala musiken fått färdas ut ur vårt gudstjänstrum och ta gestalt i andra rum. Från 1 advent är vi på plats igen och julens konserter äger rum i kyrkorummet!

Välkommen att dela lusten att vistas i musikens rum i våra alternativa rum under hösten 2018.

Kalender