Musik i S:t Petri kyrka

MUSIKENS VÅGOR. Under hösten firar S:t Petri kyrka 700 år. Jubileumsfirandet genomsyrar även 2019 års musikverksamhet. Nytt möter gammalt. Röst möter instrument. I kyrkorummet ljuder toner från orgel, sång, piano och ondes Martenot.

Ondes Martenot är ett av de äldsta elektroniska instrumenten vars ljud ursprungligen påminde om thereminens klang. »Ondes« är det franska ordet för vågor. I år går miljökrisens vågor höga. 2019 ser ut att kunna bli ett katastrofalt år för Arktis. Rekordtemperaturer har registrerats, ekosystemet förändras och allt snabbare smältande isar och glaciärer har en direkt inverkan på världens havsnivåer. Vatten är en traditionell metafor för liv och död och för gränsöverskridande erfarenheter. Vattnets väg spelar en djupgående roll i människans känsla av riktning i livet. Vart är vi på väg, var kommer vi ifrån. Musik består av ljudvågor och tonsättare har genom musikhistorien mer än gärna inspirerats av vågorna i det stora blå: havens vatten.

Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit är ett av Johann Sebastian Bachs mest älskade och oftast framförda verk. Det är ett verk för en sorgehögtid och har fått smeknamnet Actus tragicus. Redan instrumentationen med två viola da gamba – tårarnas instrument – andas sorg. Kantatens vågor rör sig mellan insikten att det är i Gud vi »lever, rör oss och är till« och uppmaningen »Herre, lär oss att vi ska dö, så att vi blir kloka«. Sorgens vågor, som återkommer tid efter annan i mänsklighetens historia, får ord av Ylva Eggehorn i Johannes Johanssons Glödkol ur den sista askan: »Låt sorgen ha sin gång, från dess afton till dess morgon, tills det ljusnar.« Havet representerar det som finns bortom livet. Det framstår som en bild av en okänd evighet, den ursprungliga platsen för materia och spiritualitet, för liv och död. Thomas Tallis fyrtiostämmiga motett Spem in alium ger uttryck för människans hopp och tillit till Gud. Som vågor vävs varje enskild stämma in och ut i de andra och de uppstående ackordens rörelser skapar ett polyfont hav av flow och harmoni typiskt för renässansen.

I Jefta av Giacomo Carissimi, berättelsen om fältherren som tvingas offra sin enda dotter, når dramatikens vågor stormstyrka. Världens första oratorium ställer lyssnaren inför frågor om individuell och kollektiv skuld, om moral och värderingar och om vilka offer som är nödvändiga att göra.

Dag Hammarskjöld kom i sitt sökande i nådens hav fram till att vägen till helgelse i vår tid med nödvändighet går över handlandet. I hans Vägmärken står det: »Så skall världen varje morgon skapas på nytt, förlåten – i dig, av dig.« Genom konst och musik skapar vi berättelser, mening och en riktning åt misströstan, hopp och ilska. Vågor bryts, och ger ständigt plats för nya vågor som liksom de förra sväller och når sin höjdpunkt. Med en spännvidd över århundradena från den gregorianska sången via 1500-tal och barock till helt nyskrivet vill vi med musiken gestalta 700 år av tro.

Välkommen till S:t Petri kyrka och jubileumshöstens musikprogram!

Kalender