Körverksamhet i S:t Petri

S:t Petri Gosskör 
bildades hösten 2016. Här ges möjligheter till musikalisk skolning, musikupplevelser och vänner för livet. Gosskören sjunger både i lättsamma och högtidliga sammanhang. Kören är indelad i två grupper: Aspirantkören och Gosskören. Aspirantkören är för killar i åldern 6-7 år och här får du på ett lekfullt sätt lära dig de musikaliska och körmässiga grunderna. Gosskören är för de äldre killarna, cirka 8-13 år. Här utvecklas dina kunskaper i musikteori och sång samt språkförståelse på olika språk.
Intresseanmälan: kördirigent Martin Arpåker.

S:t Petri Ungdomskör (SPUK)
är en fyrstämmig kör med cirka 40 sångare i åldern 14-20 år (tenorer och basar upp till 23 år). Kören sjunger främst klassisk musik med inslag av musikal och jazz. SPUK sjunger i gudstjänster och konserter i S:t Petri kyrka men konserterar frekvent även på andra håll i staden och i Sverige. Kören har medverkat vid flera inspelningar för Sveriges Radio samt vid två filminspelningar. Den deltar även regelbundet i internationella körtävlingar och festivaler och har bland annat vunnit Grand Prix i körtävlingar i Venedig 2017 och Budapest 2018.
För provsjungning kontakta kördirigent Alexander Einarsson.

Petri Femme
är en nystartad kör från och med hösten 2018 för kvinnor i åldrarna 19-26 år. Kören består av cirka 20 kvinnor och sjunger främst fyrstämmig musik för damkör a cappella. Notläsning och god körerfarenhet krävs.
För provsjungning kontakta kördirigent Alexander Einarsson.

Petri Sångare
är en  kammarkör med hemvist i S:t Petri kyrka i Malmö. Petri Sångares främsta genre är a cappella-musik med fokus på nutida västerländsk konstmusik, men kören framför även regelbundet verk för kör och orkester i samarbete med Malmöregionens ledande musiker. Petri Sångare anses vara en av regionens främsta ensembler och ambitionsnivån har sedan starten 2010 varit hög med ungefär 25 konserter per säsong. Körens repetitioner och konsertverksamhet präglas av omsorg för text, musik och musikaliskt samspel mellan kör och dirigent. Kören medverkar frekvent i radio och TV samt har vid flera tillfällen deltagit i och vunnit internationella körtävlingar. God körvana och notläsning krävs. www.petrisangare.se .
För provsjungning kontakta kördirigent Alexander Einarsson.

S:t Petri Motettkör
är en blandad kör som består av cirka 35 sångare i blandade åldrar. Förutom sång vid församlingens högmässor framför kören både de stora kyrkomusikaliska verken och en a cappella-repertoar med spännvidd från renässansen till vår tids musik. God körvana och notläsning krävs. För provsjungning kontakta kördirigent och organist Martin Arpåker.

Petri Vokalensemble
är en kör i olika konstellationer som främst sjunger vid kyrkans högmässor. Mycket god notläsning och körerfarenhet krävs.
För mer information kontakta kördirigent Alexander Einarsson.

Musiker i S:t Petri kyrka

Alexander Einarsson
Kördirigent och organist
e-post
040-27 91 28, 0702-57 75 45 (sms)

Carl Adam Landström
Diplomorganist
e-post

Martin Arpåker
Kördirigent och organist
e-post 

040-27 91 74