Körverksamhet i S:t Petri

S:t Petri Gosskör – En kör bara för killar
Har du glimten i ögat? Vågar testa något nytt? Vill du träna din röst och din musikalitet? S:t Petri Gosskör är en unik körsatsning i Malmö. Här ges fantastiska möjligheter till musikalisk skolning, nya upplevelser och oväntade vänskaper. Vi söker sångare som är mellan 6 – 12 år gamla. Är du en av våra nya körsångare? Kontakta kördirigent Martin Arpåker.

S:t Petri Ungdomskör (SPUK)
är en fyrstämmig ungdomskör för dig som är 14-20 år. Kören består av ca 30 sångare och repertoaren är främst klassisk musik med inslag av musikal, jazz och afro. För provsjungning kontakta kördirigent Alexander Einarsson.

Petri Femme
är en nystartad kör för kvinnor i åldrarna 19-26 år. Kören består av cirka 20 kvinnor och kommer främst att sjunga fyrstämmig musik för damkör a cappella. Notläsning och god körerfarenhet krävs. För provsjungning kontakta kördirigent Alexander Einarsson.

Petri Sångare
är en blandad kammarkör vars huvudinriktning är konsertant musik för kör a cappella. Repertoaren är omväxlande och bred med tyngdpunkt på 1900-tal och nykomponerad musik och inkluderar även storskaliga verk för kör och orkester. Kören konserterar flitigt i Malmö och södra Sverige men även utomlands och har regelbundna samarbeten med Malmö Symfoniorkester. God körvana och notläsning krävs. www.petrisangare.se . För provsjungning kontakta kördirigent Alexander Einarsson.

S:t Petri Motettkör
är en blandad kör som består av ca 35 sångare i blandade åldrar. Förutom sång vid församlingens högmässor framför kören både de stora kyrkomusikaliska verken och en a cappella-repertoar med spännvidd från renässansen till vår tids musik. God körvana och notläsning krävs. För provsjungning kontakta kördirigent och organist Martin Arpåker.

Petri Vokalensemble
är en kör i olika konstellationer som främst sjunger vid kyrkans högmässor. Mycket god notläsning och körerfarenhet krävs. För mer information kontakta kördirigent Alexander Einarsson.

Musiker i S:t Petri kyrka

Alexander Einarsson
Kördirigent och organist
e-post
040-27 91 28, 0702-57 75 45 (sms)

Carl Adam Landström
Diplomorganist
e-post

Martin Arpåker
Kördirigent och organist
e-post 

040-27 91 74