Orgelprojektet

Våren 2019 installerades världens modernaste orgel i S:t Petri kyrka. En orgel som väckt uppmärksamhet långt utanför Malmö.

Det nya orgelkonceptet ”Nya toner i S:t Petri” omfattas av fyra orglar integrerade i ett spelbord placerat i koret. Orgeln är norra Europas största orgel sett till antalet manualer och register. 205 register inklusive transmitteringar och klockspel. Med hjälp av touch screens är den nya orgelns klangliga möjligheter oändliga.

Mäktig upplevelse

Den nya orgeln är 14 meter hög, har sex manualer och över 200 olika stämmor. Två gamla orglar som inte varit i bruk på flera decennier har renoverats och kopplats samman med den nya orgeln, så att de kan interageras via spelbordet. Kyrkobesökarna får en mäktig musikalisk upplevelse när musiken strömmar ut från kyrkans alla hörn. Orgeln är världens modernaste då man använder sig av »touch screens« istället för traditionella spakar. – Vi har satsat på att göra S:t Petri till Malmös musikkyrka och vill även fortsätta att bygga broar till musiklivet utanför kyrkans murar. Förr satt organisten på läktaren som en fantom och kunde inte vara en del av gudstjänsten på samma sätt. När spelbordet och organisten sitter i koret blir det en annan närhet till både kör, präster och församling, berättar organisten Carl Adam Landström, projektledare för orgelprojektet.

Inga begränsningar

För Carl Adam Landström finns det inga musikaliska begränsningar för vilken musikgenre som kommer ur orgelpiporna. Själv har han haft konserter med bland annat film- och dataspelsmusik. – Orgeln är kyrkans orkester. Den kan spela trumpet, flöjt och har till och med trummor i sig. Framför allt kan den bemästra och visa olika känslor som andra instrument inte kan.

Renoveringen av de gamla orglarna slutfördes under 2016 och den nya kororgeln invigdes med en tio dagar lång internationell orgelfestival 27 april 2019.

Fem orglar i S:t Petri kyrka

Installationen av den nya orgeln, orgelinvigningen och orgelfestivalen 2019 utgjorde en viktig del under S:t Petri kyrkas 700-årsjubileum som blickade både bakåt och in i framtiden. S:t Petri kyrka har tidigare hyst Genarpsorgeln, en av de äldsta fortfarande spelbara medeltida orglarna i världen, och nu alltså en av världens modernaste orglar.

Genarpsorgeln installerades kring år 1500. Med sina 21 stämmor var den ovanligt stor för den tidens orglar. Efter en utflykt till Genarps kyrka är den från 1937 installerad i Skovgaardssalen på Malmö Konstmuseum och anses vara en av världens äldsta spelbara orglar.

Tullströmsorgeln invigdes 1797 och och byggdes av den svenske orgelbyggaren Olof Schwan från Stockholm. Den användes fram till 1914 och hade 34 stämmor. Den gustavianska orgelfasaden som fortfarande idag pryder orgelläktaren är alltså från denna tid.

Walckerorgeln 
invigdes 1914 och byggdes av den tyska firman E F Walcker & Co, Ludwigsburg. Den befintliga fasaden från 1797 behölls till denna för sin tid moderna orgel med 73 stämmor. En nyhet var fjärrverket över södra sidoskeppet och kororgeln under valvet bakom altaret som alltså installerades vid denna tid.

Marcussenorgeln
byggd av den danska firman Marcussen & Søn i Åbenrå invigdes 1951. Det är denna orgel som renoverats och sammankopplats med den nya Klaisorgeln tillsammans med fjärrverket och kororgeln från 1914. Marcussenorgeln har 84 stämmor och ett ryggpositiv vars fasad ritades av domkyrkoarkitekt Eiler Graebe.

Vid varje nytt orgelbygge har en del äldre pipor återanvänts. På så sätt kombineras både historien och framtiden i varje ny orgelinstallation.

Klaisorgeln som installerades våren 2019 byggdes som en helt ny kororgel. Genom digital teknik är den ihopkopplad med både Marcussenorgeln på orgelläktaren och med fjärrverket samt kororgeln bakom altartavlan. Alltså fyra orglar i en.