Om orgelprojektet

Under våren 2019 installeras världens modernaste orgel i S:t Petri kyrka. Det blir en orgel som kommer att sätta Malmö på kartan.

Det nya orgelkonceptet ”Nya toner i S:t Petri” omfattas av fyra orglar integrerade i ett spelbord som kommer att vara placerat i koret. Orgeln blir norra Europas största orgel sett till antalet manualer och register. 205 register inklusive transmitteringar och klockspel. Med hjälp av touch screens blir den nya orgelns klangliga möjligheter oändliga.

Nya toner i S:t Petri

Den nya orgeln kommer att bli 14 meter hög, ha sex manualer och över 200 olika stämmor. Dessutom kommer två gamla orglar som inte varit i bruk på flera decennier att renoveras och kopplas samman med den nya orgeln, så att de kan interagera via ett spelbord i koret.

Mäktig upplevelse

Kyrkobesökarna kommer få en mäktig musikalisk upplevelse när musiken strömmar ut från kyrkans alla hörn. Orgeln blir världens modernaste då man använder sig av »touchscreens« istället för traditionella spakar. – Vi har satsat på att göra S:t Petri till Malmös musikkyrka och vill även fortsätta att bygga broar till musiklivet utanför kyrkans murar. Förr satt organisten på läktaren som en fantom och kunde inte vara en del av gudstjänsten på samma sätt. Men när spelbordet och organisten hamnar i koret blir det en annan närhet till både kör, präster och församling, berättar organisten Carl Adam Landström, projektledare för orgelprojektet.

Inga begränsningar

För Carl Adam Landström finns det inga musikaliska begränsningar för vilken musikgenre som kommer ur orgelpiporna. Själv har han haft konserter med bland annat film- och dataspelsmusik. – Orgeln är kyrkans orkester. Den kan spela trumpet, flöjt och har till och med trummor i sig. Framför allt kan den bemästra och visa olika känslor som andra instrument inte kan.

Renoveringen av de gamla orglarna slutfördes under 2016 och den nya kororgeln invigs 27 april 2019.

In English

English flag

Mer information

Musiker
Carl Adam Landström
040-27 90 57
[email protected]

Orgelprojektet på Facebook