Vuxen

”700 år av bön” – Kvällar om bönen
I 700 år har S:t Petri kyrka varit en plats för tillbedjan. Under fastetiden med start 12 mars, möts vi sex tisdagskvällar kl. 18.30–20 kring bönen. Träffarna äger rum i S:t Petri församlingshus och är öppna för alla. De leds av Tobias Berg, präst i S:t Petri. Vi får upptäcka olika böneformer hämtade från såväl gamla klostertraditioner som nya globala bönerörelser. Kontakt: Tobias Berg, 040-27 91 65.

Varje gång fokuserar vi på en böneform:

12 mars: Att lyssna till Gud i stillhet och tystnad
19 mars: Be för det som oroar dig – Förbön
26 mars: Be med Bibeln – Lectio divina
2 april: Gud i min vardag – Reflektion över vardagen
9 april: Be med Bibeln – Använd fantasi i bönen
16 april: Be med bilder och symboler

Livsnära samtal
Ta dig tid att loda lite djupare i tillvarons frågor. Vi lämnar dagen bakom oss med en stunds stillhet för att sedan läsa och reagera på kommande söndags bibeltexter. Vi låter tankarna flöda fritt. Man behöver inte vara teologiskt skolad. Gruppen är öppen, ingen anmälan. Varje samling är fristående från de övriga. Vi träffas varannan torsdag kl 16.45 i S:t Petri församlingshus på Själbodgatan 4b med start den 24 januari. Ledare: Eva Blomdell, diakon och Ida Wreland, präst. Kontaktperson: Eva Blomdell, 040-27 90 39.

Guldkanten
Varannan måndag kl 12.30 (insläpp från kl 12.00) serveras en lunchtallrik och en kopp kaffe tillsammans med ett inspirerande föredrag/musik i S:t Petri församlingssal på Själbodgatan 4a. Pris 50 kr resp. 60 kr. Begränsat antal platser. Biljetter krävs till alla tillfällen och köps endast på Guldkanten eller på diakonimottagningen på Själbodgatan 4b, måndag och fredag kl 11-12. Biljetter kan ej köpas via telefon eller e-post. Se kalendern för program. Kontaktperson: Cecilia Gussing, 040-27 90 52.

Internationella gruppen
Är du nyfiken på Svenska kyrkans internationella arbete? Den internationella gruppen i S:t Petri jobbar med insamlingskampanjerna under fasta och jul, men träffas också för att samtala om S:t Petri församlings ansvar som del av den världsvida kyrkan. Kyrkan är en stark röst för solidaritet, rättvisa och medmänsklighet runt om i världen. Hur ger vi uttryck för detta? Internationella gruppen träffas en gång i månaden på tisdagar kl 16.30 med start 29 januari. Kontakt och anmälan: Anne Ruponen, 040-27 90 42.

Stickcafé
Vi stickar för att skicka till dem som behöver ett värmande plagg och hjälper varandra när vi ”stickar fast”. Har du egna projekt är du självklart också välkommen. Stickcaféet i S:t Petri församlingshus på Själbodgatan 4a håller öppet varannan tisdag kl 15-17 med start 22 januari. Kontakt: Karin Bergendorff 070-330 62 41.

Sittgympa
Gruppen träffas och gymnastiserar sittande för att få igång kroppen och byta träningserfarenheter. Med start 23 januari träffas vi onsdagar var tredje vecka kl 14.30–16. Anmälan: Diakon Eva Blomdell 040-27 90 39.

Volontär
Du behövs! Vi välkomnar nya volontärer i alla åldrar, från olika kulturer och med olika erfarenheter. Att engagera sig som frivillig innebär att du är med och hjälper till vid våra olika verksamheter. Du kan välja mellan att göra något vid enstaka tillfällen, varje vecka, under en kort tid eller under en längre tidsperiod.

Gudstjänstvärd eller konsertvärd
Vid varje högmässa kl 11 är ett antal gudstjänstvärdar delaktiga i genomförandet av mässan. Vi behöver fler i dessa grupper. De samlas tillsammans med ansvarig präst kl. 10.15 i kyrkan. Uppgifterna är att bära kors och ljus i processionerna, läsa dagens bibeltexter, samla in och räkna kollekt, vid behov assistera i nattvardsutdelandet, samt att vara värdar vid ingången med överlämning av psalmbok och agenda. Efter mässans slut är de behjälpliga vid återlämnandet av psalmböcker, samt mingel vid kyrkkaffet, där det behövs uppmärksamhet om någon söker kontakt.

Det är ofta konsert i S:t Petri kyrka. Vi söker musikintresserade som  är villiga att vara värdar vid ingången, med överlämnande av konsertprogram. Vid de större konserterna behöver värdarna ha uppsikt över reservutgångarna i händelse att akut situation uppstår. Närvaro behövs c:a en timme före konserten och vid konsertens slut för att vara behjälplig vid utgången med att ta emot och räkna kollekten till musikverksamheten. Se aktuella konserter i kalendern.

Kontakta expeditionen 040-27 90 43 om du är intresserad av att göra en insats som gudstjänst- eller konsertvärd.

Frivilligarbetare inom diakonin
Inom diakonin kan du göra en insats genom att vara behjälplig med servering i öppna verksamheter, göra hembesök, vara promenadkompis eller med trädgårdsarbete. Kanske vill och kan du göra något vi själva inte sett behov av ännu. Hör av dig i så fall. Anmälan om intresse till Eva Blomdell, 040-27 90 39.

Kalender

Inga kalenderhändelser hittades.