Vuxen

Livsnära samtal
Ta dig tid att loda lite djupare i tillvarons frågor. Vi lämnar dagen bakom oss med en stunds stillhet för att sedan läsa och reagera på kommande söndags bibeltexter. Vi låter tankarna flöda fritt. Man behöver inte vara teologiskt skolad. Gruppen är öppen, ingen anmälan. Varje samling är fristående från de övriga. Vi träffas varannan torsdag kl 16.45 i S:t Petri församlingshus på Själbodgatan 4b med start den 13 september.
Ledare: Eva Blomdell, diakon och Ida Wreland, Präst. Kontaktperson: Eva Blomdell , 040-27 90 39

Guldkanten
Varannan måndag kl 12.30 serveras en lunchtallrik och en kopp kaffe tillsammans med ett inspirerande föredrag/musik i S:t Petri församlingssal på Själbodgatan 4a. Pris 40 kr (om inget annat anges). Vid varje tillfälle är det begränsat antal platser för lunchen. (Insläpp från kl 12.00)

Ingen anmälan behövs förutom på de program där det är angivet. Biljetter till dessa tillfällen köps endast på Guldkanten eller på diakonimottagningen på Själbodgatan 4b, måndag och fredag kl 11-12.

Start för Guldkanten är den 24 september.  Se kalendern för program. Kontaktperson: Cecilia Gussing, 040-27 90 52

Volontär
Du behövs! Vi välkomnar nya volontärer i alla åldrar, från olika kulturer och med olika erfarenheter. Att engagera sig som frivillig innebär att du är med och hjälper till vid våra olika verksamheter. Du kan välja mellan att göra något vid enstaka tillfällen, varje vecka, under en kort tid eller under en längre tidsperiod.

Gudstjänstvärd eller konsertvärd
Vid varje högmässa kl 11 är ett antal gudstjänstvärdar delaktiga i genomförandet av mässan. Vi behöver fler i dessa grupper. De samlas tillsammans med ansvarig präst kl. 10.15 i kyrkan. Uppgifterna är att bära kors och ljus i processionerna, läsa dagens bibeltexter, samla in och räkna kollekt, vid behov assistera i nattvardsutdelandet, samt att vara värdar vid ingången med överlämning av psalmbok och agenda. Efter mässans slut är de behjälpliga vid återlämnandet av psalmböcker, samt mingel vid kyrkkaffet, där det behövs uppmärksamhet om någon söker kontakt.

Det är ofta konsert i S:t Petri kyrka. Vi söker musikintresserade som  är villiga att vara värdar vid ingången, med överlämnande av konsertprogram. Vid de större konserterna behöver värdarna ha uppsikt över reservutgångarna i händelse att akut situation uppstår. Närvaro behövs c:a en timme före konserten och vid konsertens slut för att vara behjälplig vid utgången med att ta emot och räkna kollekten till musikverksamheten. Se aktuella konserter i kalendern.

Kontakta expeditionen 040-27 90 43 om du är intresserad av att göra en insats som gudstjänst- eller konsertvärd.

Frivilligarbetare inom diakonin
Inom diakonin kan du göra en insats genom att vara behjälplig med servering i öppna verksamheter, göra hembesök, vara promenadkompis eller med trädgårdsarbete. Kanske vill och kan du göra något vi själva inte sett behov av ännu. Hör av dig i så fall.
Anmälan om intresse till Eva Blomdell , 040-27 90 39