Vuxen

Bönegrupper
Under fastan finns möjlighet att fördjupa sig i saligprisningarna. En kort, men vacker och betydelsefull text som inleder Jesu bergspredikan. Vid sidan av Vår fader, de tio budorden och trosbekännelsen är det en av de texter som har haft störst inflytande på dem som vandrat i Jesu fotspår.

Mer information och anmälan: Tobias Berg, präst, 040-27 91 65

Livsnära samtal
Ta dig tid att loda lite djupare i tillvarons frågor. Vi lämnar dagen bakom oss med en stunds stillhet för att sedan läsa och reagera på kommande söndags bibeltexter. Vi låter tankarna flöda fritt. Man behöver inte vara teologiskt skolad. Gruppen är öppen, ingen anmälan. Varje samling är fristående från de övriga. Vi träffas varannan torsdag kl 16.45 i S:t Petri församlingshus på Själbodgatan 4b. Ledare: Eva Blomdell, diakon och Ida Wreland, präst.

Kontakt: Eva Blomdell, 040-27 90 39

Guldkanten
Varannan måndag kl 12.30 (insläpp från kl 12.00) serveras en lunchtallrik och en kopp kaffe tillsammans med ett inspirerande föredrag/musik i S:t Petri församlingssal på Själbodgatan 4a. Pris 50 kr resp. 60 kr. Begränsat antal platser. Biljetter krävs till alla tillfällen och köps endast på Guldkanten eller på diakonimottagningen på Själbodgatan 4b, måndag och fredag kl 11-12. Biljetter kan ej köpas via telefon eller e-post.

Kontakt: Cecilia Gussing, 040-27 90 52

Internationella gruppen
Är du nyfiken på Svenska kyrkans internationella arbete? Den internationella gruppen i S:t Petri kyrka jobbar med insamlingskampanjerna under fasta och jul, men träffas också för att samtala om S:t Petri församlings ansvar som del av den världsvida kyrkan. Kyrkan är en stark röst för solidaritet, rättvisa och medmänsklighet runt om i världen. Hur ger vi uttryck för detta? Internationella gruppen träffas en gång i månaden på tisdagar kl 16.30.

Kontakt och anmälan: Anne Ruponen, 040-27 90 42

Stickcafé
Vi stickar för att skicka till dem som behöver ett värmande plagg och hjälper varandra när vi ”stickar fast”. Har du egna projekt är du självklart också välkommen. Stickcaféet i S:t Petri församlingshus på Själbodgatan 4a håller öppet varannan tisdag kl 15–17.

Kontakt: Karin Bergendorff, 070-330 62 41

Sittgympa
Gruppen träffas och gymnastiserar sittande för att få igång kroppen och byta träningserfarenheter. Vi träffas på onsdagar var tredje vecka kl 14.30–16.

Anmälan: Eva Blomdell, 040-27 90 39

VOLONTÄRER SÖKES!
Vid varje högmässa kl 11 är ett antal gudstjänstvärdar delaktiga i genomförandet av mässan. Vi behöver fler i dessa grupper. De samlas tillsammans med ansvarig präst kl. 10.15 i kyrkan. Uppgifterna är att bära kors och ljus i processionerna, läsa dagens bibeltexter, samla in och räkna kollekt, vid behov assistera i nattvardsutdelandet, samt att vara värdar vid ingången med överlämning av psalmbok och agenda. Efter mässans slut är de behjälpliga vid återlämnandet av psalmböcker, samt mingel vid kyrkkaffet, där det behövs uppmärksamhet om någon söker kontakt.

Det är ofta konsert i S:t Petri kyrka. Vi söker musikintresserade som  är villiga att vara konsertvärdar vid ingången, med överlämnande av konsertprogram. Vid de större konserterna behöver värdarna ha uppsikt över reservutgångarna i händelse att akut situation uppstår. Närvaro behövs c:a en timme före konserten och vid konsertens slut för att vara behjälplig vid utgången med att ta emot och räkna kollekten till musikverksamheten. Se aktuella konserter i kalendern.

Kontakt: Tobias Berg, präst 040-27 91 65

Du kan göra en värdefull insats som frivilligarbetare inom diakonin genom att vara behjälplig med servering i öppna verksamheter, göra hembesök, vara promenadkompis eller hjälpa till med trädgårdsarbete. Kanske vill och kan du göra något vi själva inte sett behov av ännu. Hör av dig i så fall.

Kontakt: Eva Blomdell, diakon 040-27 90 39