Vi fortsätter att hålla öppet i dessa oroliga tider. Stanna hemma om du känner dig sjuk. Tvätta händerna noggrant. Hosta och nys i armvecket. Vi tar inte varandra i hand, utan hälsar med en vänlig nick, lägger handen på hjärtat eller något liknande. I S:ta Maria kyrka ser veckan ut som nedan just nu.

Kyrkan – öppen för bön och ljuständning 09.00-12.00
Morgonbön – 09.00
Café Maria – frukost, kaffe och te efter morgonbönen
Torsdagsmässa – 11.30
Mässa sista söndagen i månaden –börjar igen 27 september
Marias klädförråd – ingen drop-in
Fredagar i Maria – inställt tills vidare
CityDiakonalen – tisdagar 13-16
Kristen Recovery – tisdagar 10.30-11.30
Kvinnogruppen – måndagar 10.30-12

Hipsamoppen

Måndagar  12.00-.13.30 Utanför Johannes kyrka,

Tisdagar    12.00-.13.00  Utanför S:ta Maria kyrka

Torsdagar 12.00-.13.00  Utanför S:ta Maria kyrka

Fredagar  12.00-.13.30   Utanför Johannes kyrka