Vi fortsätter att hålla öppet i dessa oroliga tider. Stanna hemma om du känner dig sjuk. Tvätta händerna noggrant. Hosta och nys i armvecket. Vi tar inte varandra i hand, utan hälsar med en vänlig nick, lägger handen på hjärtat eller något liknande. I S:ta Maria kyrka ser veckan ut som nedan just nu.

Kyrkan – öppen för bön och ljuständning 09.00-12.00
Morgonbön – 09.00
Café Maria – frukost, kaffe och te efter morgonbönen
Torsdagsmässa – 11.30, inställt tills vidare
Mässa sista söndagen i månaden – inställt tills vidare
Marias klädförråd – ingen drop-in, vid akuta ärenden ring 040-27 92 70
Fredagar i Maria – inställt tills vidare
CityDiakonalen – tisdagar 13-16
Kristen Recovery – tisdagar 10.30-11.30
Kvinnogruppen – måndagar 10.30-12
Hipsamoppen – serverar soppa som tidigare