Andlig fördjupning

Andlig fördjupning handlar om att reflektera över vår tro och vårt liv.

Svenska kyrkan vill vara med och skapa utrymme för stillheten och det inre lyssnandet. Där kan vi höra Guds tilltal och förstå att Gud också längtar efter oss. Andlig fördjupning handlar om att reflektera över vår tro och vårt liv. Kyrkan är en gemenskap av sökande, längtande människor, som tillsammans vandrar mot större helande och frihet inför Gud och människor. Svenska kyrkan Malmö erbjuder flera olika vägar och möjligheter för dig som är nyfiken på kristen tro och vill fördjupa dig i din andlighet. Om du vill prata med någon om andlig fördjupning, kontakta Therese Jadeland, präst. Kontaktuppgifter hittar du här bredvid.

Kontakt

Om du vill prata med en präst om andlig fördjupning, kontakta

Therese Jadeland
[email protected]
040-27 92 82

 

BIBELGRUPPER

Samtal med Bibeln som utgångpunkt.

KATEKUMENATET

En väg till tro för dig som är nyfiken på kristen tro och vill veta mer, vill döpas eller konfirmeras.

SAMTALSGRUPPER

Om existentiella frågor

BIBLIODRAMA

Ett verktyg för utbyte av erfarenheter och tankar, över kultur- och religionsgränser.

ENNEAGRAMMET

Ett modernt psykologiskt verktyg för själavård och tro.

BÖN OCH MEDITATION

Bön och meditation är olika sätt att bli medveten om Gud i vardagen.

PILGRIMSVANDRA

En pilgrimsvandring en vandring både till det yttre och till det inre. Ett sätt att be med fötterna.

RETREAT

Att leva en tid i bön och meditation.

ANDLIG VÄGLEDNING

Ibland kan vi som kristna behöva en vägledare som lyssnar, urskiljer och stödjer din längtan och erfarenhet av Guds tilltal och närvaro.

NÄR DU BEHÖVER PRATA

Ett samtal med en diakon eller präst kan vara en möjlighet att få stanna upp och tillsammans med någon annan reflektera över livet och de svårigheter, besvikelser, sorger och tankar det för med sig.