Andlig vägledning – en medvandrare som stöttar

Ibland kan vi som kristna behöva en vägledare som finns med som en medvandrare. Medvandrarens främsta uppgift är att lyssna, urskilja och stödja din längtan och erfarenhet av Guds tilltal och närvaro. Samtalet börjar som alla andra  samtal, nämligen där du själv befinner dig. Bibeln är den bok som används. Det är din gudsrelation som står i fokus. Vägledaren föreslår bibeltexter som du kan använda i din bön och kontemplation. Tillsammans hjälps ni åt med att lyssna och urskilja Guds närvaro i det som du har upplevt.

PERSONLIG VÄGLEDNING I IGNATIANSK ANDA

Vägledning i Ignatiansk anda kommer från den spanske 1500-talsprästen Ignatius av Loyolas andliga övningar med urskiljning och modell för vägledning. Som vägledare är man en medvandrare, vars främsta uppgift är att lyssna, urskilja och stödja din längtan och erfarenhet av Guds tilltal och närvaro.

Vi som arbetar med andlig vägledning i ignatiansk anda är utbildade och har egen handledning.

För mer information, kontakta nedanstående andliga vägledare:

Therese Jadeland, präst och andlig vägledare, 040 27 92 82
Lasse Törnqvist, präst och andlig vägledare, 040 27 93 60
Marie Berneli, diakon och andlig vägledare, 040-27 91 86
Stefan Gummesson, präst och andlig vägledare, 040 27 90 89.

DOP & KONFIRMATION

Det är aldrig för sent att döpas och konfirmeras! Det kan du göra även som vuxen. För mer information, kontakta Svenska kyrkan Malmös pastorsexpedition, 040-27 90 01.