Andlig vägledning – medvandrare som stödjer din vandring med Gud

Ibland kan vi som kristna behöva en vägledare som finns med som en medvandrare. Medvandrarens främsta uppgift är att lyssna, urskilja och stödja din längtan och erfarenhet av Guds tilltal och närvaro. Samtalet börjar som alla andra samtal, där du själv befinner dig. Bibeln är den bok som används som guide. Det är din Gudsrelation som står i fokus. Vägledaren föreslår bibeltexter som du kan använda i din bön och kontemplation. Tillsammans hjälps ni åt med att lyssna och urskilja Guds närvaro i det som du har upplevt.

PERSONLIG VÄGLEDNING I IGNATIANSK ANDA

Vägledning i ignatiansk anda kommer från den spanske 1500-talsprästen Ignatius av Loyolas andliga övningar med urskiljning och modell för vägledning. Som vägledare är man en medvandrare, vars främsta uppgift är att lyssna, urskilja och stödja din längtan och erfarenhet av Guds tilltal och närvaro. 

Vi som arbetar med andlig vägledning i ignatiansk anda är utbildade och har egen handledning. För mer information, kontakta nedanstående andliga vägledare:

Therese Jadeland (präst) 040-27 92 82
Lasse Törnqvist (präst) 040-27 93 60
Marie Bernéli (diakon) 040-27 91 86
Stefan Gummesson (präst) 040-27 90 89

DOP & KONFIRMATION

Det är aldrig för sent att döpas och konfirmeras! Det kan du göra även som vuxen. För mer information, kontakta Svenska kyrkan Malmös pastorsexpedition, 040-27 90 01.