Bibelgrupper

Tillsammans lär vi oss om kristen tro genom bön, samtalsgrupper och delande av erfarenheter. Tron blir levande genom mötet med Jesus och upplevelsen av gudstjänstens gemenskap.

Bibelgrupp i Bunkeflo Strandkyrka

Varannan torsdag kl. 20 (mässa kl. 19). Start 31 januari 2019.

Utifrån gruppens önskemål tas olika ämnen upp utifrån bibel, kristen tro och den tid vi lever i. Ingen föranmälan. Frågor: [email protected] , 040-27 94 00.

Samtal utifrån en bok, Bunkeflo Strandkyrka

Varannan torsdag kl. 20 (mässa kl. 19). Start 24 januari 2019.

För mer information, [email protected] , 040-27 94 10

Bibelgruppen Goda Nyheter i Hyllie kyrka

Varannan tisdag kl.18-19.30. Ny grupp startar 15 januari 2019.

För dig som funderar över Bibelns texter och vill läsa, diskutera och öka din kunskap. Anmälan senast 8 januari till [email protected] , 040-27 92 85

Söndagsskola för vuxna i Hyllie kyrka

Söndag 20 januari, 17 februari, 17 mars, 26 maj kl. 10-10.45

I anslutning till söndagsmässorna erbjuds söndagsskola för vuxna innan gudstjänsten börjar kl. 11. Kenth Carlsson, präst och Jonas Wollin, diakon leder gruppen. Kom som du är. Ingen föranmälan. För mer information: [email protected] , 040-27 92 81.

Bibelsamtal i S:t Andreas kyrka

Onsdagar kl. 13-14. Terminsstart 16 januari.

Bibelsamtal utifrån kommande söndags evangelietext. Ingen anmälan. Frågor: [email protected] , 040-27 90 74

Bibelstudiegrupp i Heliga Trefaldighetskyrkan

Onsdag 5 december, 13 februari, 27 februari, 13 mars, 27 mars, 10 april, 24 april, 8 maj, 29 maj kl. 18

Samtala om och fundera kring kristen tro och existentiella frågor tillsammans med andra med Bibeln och gruppens frågor som utgångspunkt. Varje träff inleds med mässa. Frågor: [email protected] , 040-27 92 92.

Bibelsamtal i Fosie församlingsgård

Torsdag 29 november kl. 14-15.30
Torsdag 17 januari, 31 januari, 14 februari, 28 februari, 14 mars, 28 mars, 11 april, 25 april kl. 13.30-15.

Vi läser kommande söndags texter och diskuterar och funderar tillsammans. Ingen föranmälan. Frågor: [email protected] , 040-27 91 57.

Bibelsamtal i S:t Mikaels kyrka

Varannan torsdag kl. 17-19. Start 24 januari.

Vi studerar och samtalar om kommande söndagens bibeltexter och tema. Samtalen sker både i storgrupp och i mindre grupper. I samtalen försöker vi ta reda på vad författaren ville säga. Vem skrev han till? Hur såg kyrkans och församlingens situation ut? Vad kan texten säga oss idag? Varje träff inleds med fika och en kort tillbakablick på veckan som gått.  För mer information: Conny Larsson, 040-27 93 41, [email protected]

Bibelsamtalsgrupp i Oxie församlingsgård

Varannan torsdag kl. 18.30-20, 17 januari–23 maj

Samtala och fundera över en bibeltext tillsammans med andra där både dåtid och nutid får plats. Varje träff börjar med mässa kl. 18 i Oxie kyrka. Ingen föranmälan. Frågor: [email protected] , 040-27 93 89.

Bibelskola i Oxie församlingsgård

Söndag 10 februari, 3 mars, 28 april, 19 maj, 2 juni kl. 11-11.30

Lär dig Bibelns berättelser, få syn på Guds plan för världen och möt Jesus i Bibelns ord. Vi startar med mässa i kyrkan och sen äter vi lunch i församlingsgården.  För mer information: [email protected] , 040-27 93 94.

Livsnära samtal i S:t Petri församlingshus

Varannan torsdag kl. 16.45-18.30. Start 24 januari

Våra liv i staden styrs ofta av snabba möten, snabba svar, ofta utan tid att loda djupare i tillvarons frågor. Livsnära samtal börjar med en stunds stillhet. Därefter läser vi kommande söndags bibeltexter. Var och en får reagera på det lästa utan att bli motsagd. Detta var en av Martin Luthers bärande tankar: Alla har rätt att läsa sin bibel utan att vara teologiskt skolad och reagera utifrån sin situation. Ingen föranmälan. Frågor: [email protected] , 040-27 93 89.

 

 

Bibelns dag

Söndag 20 januari kl. 11-13.30 Fosie kyrka

Kl. 11 Högmässa i kyrkan
Soppa, kaffe och kaka efteråt i församlingsgården.

Kl.12.30 Föredrag: Martin Luther – munken som protesterade. Är Martin Luther, munken som protesterade, fortfarande intressant? Och i isåfall varför? Är det kanske till och med så att det är dags att återupptäcka Martin Luther? Sinikka Neuhaus, kyrkohistoriker, tar i denna föreläsning sin utgångspunkt i Martin Luthers liv och teologi. Hon försöker visa hur en 1500-talsmänniska också i vår tid kan vara intressant att uppmärksamma.

Kontakt bibelgrupper

Bunkeflo Strandkyrka
[email protected]
040-27 94 00

Hyllie kyrka
Kenth Carlsson
[email protected]
040-27 92 81

Charlotte Lundh
[email protected]
040-27 92 85

S:t Andreas kyrka
Johan Jesperson
[email protected]
040-27 90 74

Heliga Trefaldighetskyrkan
Filip Dagerklint
[email protected]
040-27 92 92

Fosie församlingsgård
Ragnhildur Jónasdóttir
[email protected]
040-27 91 57

Oxie församlingsgård
Anders Blomquist
[email protected]
040-27 93 89

S:t Petri församlingshus
Eva Blomdell
[email protected]
040-27 93 89