Bibelgrupper

Svenska kyrkan erbjuder undervisning om kristen tro. Tillsammans lär vi oss om kristen tro genom bön, samtalsgrupper och delande av erfarenheter. Tron blir levande i mötet med Jesus Kristus och upplevelsen i gudstjänstens gemenskap.

After mass i Bunkeflo strandkyrka

Torsdagar kl. 20.00 (mässa kl. 19.00). Höstterminen börjar 3 september.

Jämna veckor har vi bibelstudium om en bok i Bibeln. Udda veckor tar vi upp olika ämnen utifrån Bibeln, kristen tro och den tid vi lever i. Ingen föranmälan.

Frågor: [email protected] , 040-27 94 10

Bibelsamtal i Fosie församlingsgård

Torsdag 10/9, 24/9, 8/10, 22/10, 5/11, 19/11, 3/12 kl. 13.30–15.00.

Vi läser olika textavsnitt både från Gamla och Nya testamentet och funderar tillsammans kring tro, liv, Gud och människor. Vi bjuder på kaffe och kaka. Ingen föranmälan.

Frågor: [email protected] , 040-27 91 57

Bibelstudiegrupp i Heliga trefaldighetskyrkan

Onsdag 26/8, 9/9, 23/9, 7/10, 21/10, 4/11, 18/11, 2/12, 16/12 kl. 18.00

Vad är meningen med livet? Finns det liv efter döden? Vad innebär det att vara kristen? Fundera över, utforska och samtala om kristen tro och existentiella frågor tillsammans med andra, med Bibeln som utgångspunkt. Varje träff inleds med mässa med efterföljande fika på Helgas kafé.

Frågor: [email protected] , 040-27 92 92

Bibelsamtalsgrupp i Oxie församlingsgård

Varannan torsdag kl. 18.30–20.00. Start 10 september.

Samtala och fundera över en bibeltext tillsammans med andra där både dåtid och nutid får plats. Varje träff börjar med mässa kl. 18.00 i Oxie kyrka. Ingen föranmälan.

Frågor: [email protected]  040-27 93 88

Bibelsamtal i S:t Andreas kyrka

Onsdagar kl. 13.00–14.00. Höstterminen startar 2 september.

Bibelsamtal utifrån kommande söndags evangelietext. Ingen föranmälan.

Frågor: [email protected] ,040-27 90 74

Bibelstudiekurs i S:t Matteus kyrka

Torsdagar kl. 18.45–20.15. Höstterminen startar 1 oktober. Terminsavslutning 26 november.

Välkommen att under åtta torsdagar lära känna Bibeln mer och fördjupa dig i dess budskap. I höst läser vi och utforskar tillsammans Lukas evangelium.

Anmälan till [email protected]

Frågor: [email protected] 040-27 92 44 eller [email protected] 040-27 93 60

Bibelsamtal i S:t Matteus kyrka

Varannan tisdag 15/9–8/12 kl. 10.30–12.00.

Vi möts i biblioteket och samtalar om kyrkoårets texter och teman. Ingen föranmälan. Ledare: David Ivarsson, Marie Bernéli, Lars Törnqvist.

Söndagsskola för vuxna i S:t Matteus kyrka – anspråkslösa samtal om kristen tro

Söndag 30/8, 27/9, 25/10, 29/11, 27/12 kl. 13.00.

Sista söndagen i månaden inbjuds du att efter gudstjänst och lunch samlas en stund för samtal och fördjupning. Ämnena varierar från termin till termin. Under hösten fortsätter vi att samtala om Andens frukter. Vi kommer att inbjuda till fördjupande föreläsningar i anslutning till söndagsskolan vid två tillfällen under höstterminen. Datum är ännu inte klara. Se hemsidan för mer information längre fram.

Livsnära samtal i S:t Petri församlingshus

Varannan torsdag kl. 16.45–18.15. Start 10 september.

Våra liv i staden styrs ofta av snabba möten, snabba svar, ofta utan tid att loda djupare i tillvarons frågor. Livsnära samtal börjar med en stunds stillhet. Därefter läser vi kommande söndags bibeltexter. Var och en får reagera på det lästa utan att bli motsagd. Detta var en av Martin Luthers bärande tankar: Alla har rätt att läsa sin bibel utan att vara teoligiskt skolad och reagera utifrån sin situation. Ingen föranmälan.

Frågor: [email protected] , 040-27 90 39

Tolkning pågår

En teologipodd för dig som gillar tolkande samtal. Finns att ladda ner där poddar finns. 

Kontakt bibelgrupper

Bunkeflo Strandkyrka
[email protected]
040-27 94 10

Fosie församlingsgård
Ragnhildur Jónasdóttir
[email protected]
040-27 91 57

Heliga Trefaldighetskyrkan
Filip Dagerklint
[email protected]
040-27 92 92

Oxie församlingsgård
Annelie Johnsinius
[email protected]
040-27 93 88

S:t Andreas kyrka
Johan Jesperson
[email protected]
040-27 90 74

S:t Matteus kyrka
David Ivarsson
[email protected]
040-27 92 44

Lars Törnqvist
[email protected]
040-27 93 60

S:t Petri församlingshus
Eva Blomdell
[email protected]
040-27 93 89