Bibelgrupper

Tillsammans lär vi oss om kristen tro genom bön, samtalsgrupper och delande av erfarenheter. Tron blir levande genom mötet med Jesus och upplevelsen av gudstjänstens gemenskap.

Bibelgruppen Goda Nyheter i Hyllie kyrka

Varannan tisdag kl.18-19.30. Start 25 september.

För dig som funderar över Bibelns texter och vill läsa, diskutera och öka din kunskap. Anmälan senast 18 september till kenth.carlsson@svenskakyrkan.se , 040-27 92 81 eller charlotte.lundh@svenskakyrkan.se , 040-27 92 85

Bibelsamtal i S:t Andreas kyrka

Onsdagar kl. 13-14.30. Start 12 september.

Bibelsamtal utifrån kommande söndags evangelietext. Ingen anmälan. Frågor: johan.jesperson@svenskakyrkan.se , 040-27 90 74

Bibelstudiegrupp i Heliga Trefaldighetskyrkan

Onsdag kl.18,  12 september, 26 september, 10 oktober, 24 oktober, 7 november, 21 november, 5 december.

Samtala om och fundera kring kristen tro och existentiella frågor tillsammans med andra med Bibeln och gruppens frågor som utgångspunkt. Varje träff inleds med mässa. Frågor: filip.dagerklint@svenskakyrkan.se , 040-27 92 92.

Bibelsamtal i Fosie församlingsgård

Torsdag kl. 14-15.30, 6 september, 20 september, 4 oktober, 18 oktober, 11 november, 15 november, 29 november.

Vi läser kommande söndags texter och diskuterar och funderar tillsammans. Ingen föranmälan. Frågor: ragnhildur.jonasdottir@svenskakyrkan.se , 040-27 91 57.

Bibelsamtal i S:t Mikaels kyrka

Start 6 september kl. 18-20

En samtalsgrupp för dig som är intresserad av Bibelns böcker. Vi läser en bok per termin där vi samtalar om bokens författare, dess innehåll och vad boken har att säga oss idag. Anmälan till Conny Larsson, 040-27 93 41, conny.larsson@svenskakyrkan.se

Bibelgrupp i Oxie församlingsgård

Varannan torsdag kl. 18.30-20. Start 13 september.

Samtala och tolka utifrån en bibeltext tillsammans med andra där både dåtid och nutid får plats. Varje träff börjar med mässa kl. 18 i Oxie kyrka, sedan fika och därefter läsning och samtal. Ingen föranmälan. Frågor: anders.blomquist@svenskakyrkan.se , 040-27 93 89.

Livsnära samtal i S:t Petri församlingshus

Varannan torsdag kl. 16.45-18.30. Start 13 september.

Våra liv i staden styrs ofta av snabba möten, snabba svar, ofta utan tid att loda djupare i tillvarons frågor. Livsnära samtal börjar med en stunds stillhet. Därefter läser vi kommande söndags bibeltexter. Var och en får reagera på det lästa utan att bli motsagd. Detta var en av Martin Luthers bärande tankar: Alla har rätt att läsa sin bibel utan att vara teologiskt skolad och reagera utifrån sin situation. Ingen föranmälan. Frågor: eva.blomdell@svenskakyrkan.se , 040-27 93 89.

 

 

Kontakt bibelgrupper

Hyllie kyrka
Kenth Carlsson
kenth.carlsson@svenskakyrkan.se
040-27 92 81

Charlotte Lundh
charlotte.lundh@svenskakyrkan.se
040-27 92 85

S:t Andreas kyrka
Johan Jesperson
johan.jesperson@svenskakyrkan.se
040-27 90 74

Heliga Trefaldighetskyrkan
Filip Dagerklint
filip.dagerklint@svenskakyrkan.se
040-27 92 92

Fosie församlingsgård
Ragnhildur Jónasdóttir
ragnhildur.jonasdottir@svenskakyrkan.se
040-27 91 57

Oxie församlingsgård
Anders Blomquist
anders.blomquist@svenskakyrkan.se
040-27 93 89

S:t Petri församlingshus
Eva Blomdell
eva.blomdell@svenskakyrkan.se
040-27 93 89