Bibelgrupper

Svenska kyrkan erbjuder undervisning om kristen tro.Tillsammans lär vi oss om kristen tro genom bön, samtalsgrupper och delande av erfarenheter. Tron blir levande i mötet med Jesus Kristus och upplevelsen i gudstjänstens gemenskap.

After mass i Bunkeflo strandkyrka

Torsdagar kl. 20.00 (mässa kl. 19.00) Start 26/9

Jämna veckor har vi bibelstudiumom en bok i Bibeln. Udda veckor tar vi upp olika ämnen utifrån Bibeln, kristen tro och den tid vi lever i. Ingen föranmälan. Frågor: [email protected] , 040-27 94 10

Bibelsamtal i Fosie församlingsgård

Torsdagar 5/9, 19/9, 3/10, 17/10, 31/10, 14/11, 28/11 kl .13.30–15.00

För dig som intresserad av tro, liv och Jesus Kristus. Vi läser den kommande söndagens texter, diskuterar och lär oss mer om kristendomen och Bibeln. Ingen föranmälan, varmt välkommen att vara med. Frågor: [email protected] , 040-27 91 57

Bibelstudiegrupp i Heliga trefaldighetskyrkan

Onsdag 28/8, 11/9, 25/9, 9/10, 23/10, 6/11, 20/11, 4/12 kl. 18.00

Samtala om och fundera kring kristen tro och existentiella frågor tillsammans med andra med Bibelns och gruppens frågor som utgångspunkt. Varje träff inleds med mässa. Frågor: [email protected] , 040-27 92 92

Soppa och tankar – vi talar tro i Husie församlingshem

Varannan torsdag 18.00–21.00. Start 19/9

Samtal om tro och allt annat som rör våra liv. Varje träff börjar medmässa i kyrksalen. Därefter äter vi soppa och tar oss an ett ämne som känns aktuellt.
Frågor: [email protected]

Bibelgruppen Goda nyheter i Hyllie kyrka

Varannan tisdag kl. 18.00–19.30. Start 24/9

Forum för dig som funderar över Bibelns texter och vill läsa, diskutera och öka din kunskap. Anmälan senast 17/9 till [email protected] ,
040-27 92 85

Söndagsskola för vuxna i Hyllie kyrka

Sön 29/9, 13/10, 10/11, 1/12 kl. 10.00

När tog du din tro till gymmet senast? Utmana och fördjupa söndagens texter tillsammans med våra PT:s Jonas Wollin, diakon och Kenth Carlsson, präst. Ingen anmälan behövs. Efter en spännande diskussion, med både skratt och insikter, firar vi sen mässa kl. 11.00. 

Bibelsamtalsgrupp i Oxie församlingsgård

Varannan tors kl. 18.30–20.00. Start 12/9

Samtala och fundera över en bibeltext tillsammans med andra där både dåtid och nutid får plats. Varje träff börjar med mässa kl. 18 i Oxie kyrka. Ingen föranmälan. Frågor: [email protected] , 040-27 93 89

Bibelsamtal i S:t Andreas kyrka

Onsdag kl. 13.00–14.00. Start 11/9

Bibelsamtal utifrån kommande söndags evangelietext. Ingen föranmälan. Frågor: [email protected] , 040-27 90 74

Bibelsamtalsgrupp i S:t Mikaels kyrka

Varannan torsdag kl. 17.00–19.00. Start 12/9

En samtalsgrupp för dig som är intresserad av Bibelns böcker. Vi läser en bok per termin där vi samtalar om bokens författare, dess innehåll och vad boken har att säga oss idag. Ingen föranmälan. Frågor: [email protected] , 040-27 93 41

Livsnära samtal i S:t Petri församlingshus

Varannan torsdag kl. 16.45–18.30. Start 5/9

Våra liv i staden styrs ofta av snabba möten, snabba svar, ofta utan tid att loda djupare i tillvarons frågor. Livsnära samtal börjar med en stunds stillhet. Därefter läser vi kommande söndags bibeltexter. Var och en får reagera på det lästa utan att bli motsagd. Detta var en av Martin Luthers bärande tankar: Alla har rätt att läsa sin bibel utan att vara teoligiskt skolad och reagera utifrån sin situation. Ingen föranmälan. Frågor: [email protected] , 040-27 90 39

”Tankar för livet”: Varför är Gamla testamentet relevant för människor idag? Fosie kyrka/församlingsgård

Söndag 20/10 kl.11.00 Högmässa med efterföljande kyrklunch, kl. 12.30 föredrag.

Jesper Svartvik präst, forskare, författare och stiftsteolog i Karlstads stift föreläser om den textsamling som kristna kallar Gamla testamentet och judar kallar Torah, Profeterna och Skrifterna och egentligen borde kallas Gemensamma Testamentet eftersom texterna läses i både kyrkor och synagogor över hela världen. Frågor: [email protected]  , 040-27 91 57

Tolkning pågår

En teologipodd för dig som gillar tolkande samtal. Finns att ladda ner där poddar finns. 

Kontakt bibelgrupper

Bunkeflo Strandkyrka
[email protected]
040-27 94 10

Fosie församlingsgård
Ragnhildur Jónasdóttir
[email protected]
040-27 91 57

Husie församlingshem
Maya Salmon
[email protected]
040-27 90 88

Hyllie kyrka
Charlotte Lundh
[email protected]
040-27 92 85

S:t Andreas kyrka
Johan Jesperson
[email protected]
040-27 90 74

Heliga Trefaldighetskyrkan
Filip Dagerklint
[email protected]
040-27 92 92

Oxie församlingsgård
Dan Jansson
[email protected]
040-27 90 40

S:t Petri församlingshus
Eva Blomdell
[email protected]
040-27 93 89