Bibelgrupper

Svenska kyrkan erbjuder undervisning om kristen tro. Tillsammans lär vi oss om kristen tro genom bön, samtalsgrupper och delande av erfarenheter. Tron blir levande i mötet med Jesus Kristus och upplevelsen i gudstjänstens gemenskap.

After mass i Bunkeflo strandkyrka

Torsdagar kl. 20.00 (mässa kl. 19.00). Terminsavslutning 12 december. Vårterminen börjar 30 januari.

Jämna veckor har vi bibelstudium om en bok i Bibeln. Udda veckor tar vi upp olika ämnen utifrån Bibeln, kristen tro och den tid vi lever i. Ingen föranmälan.

Frågor: [email protected] , 040-27 94 10

Bibelsamtal i Fosie församlingsgård

Torsdag  28 november, 23 januari, 6 februari, 20 februari, 5 mars, 19 mars, 2 april, 16 april, 30 april och 14 maj kl. 13.30-15.00

Under våren läser vi Matteusevangeliet tillsammans och diskuterar och lär oss mer om Jesu liv och lära. Alla deltagare får en ny bibel som gåva från församlingen. Ingen föranmälan.

Frågor: [email protected] , 040-27 91 57

Bibelstudiegrupp i Heliga trefaldighetskyrkan

Onsdag  4 december, 29 januari, 12 februari, 26 februari, 11 mars, 25 mars, 15 april, 22 april, 6 maj, 20 maj och 3 juni kl. 18.00

Samtala om och fundera kring kristen tro och existentiella frågor tillsammans med andra med Bibelns och gruppens frågor som utgångspunkt. Varje träff inleds med mässa.

Frågor: [email protected] , 040-27 92 92

Bibelgruppen Goda nyheter i Hyllie kyrka

Varannan tisdag kl. 18.00–19.30. Terminsstart 28 januari.

Forum för dig som funderar över Bibelns texter och vill läsa, diskutera och öka din kunskap. Anmälan senast 21 januari till [email protected] ,
040-27 92 85

Söndagsskola för vuxna i Hyllie kyrka

Söndag  1 december, 26 januari, 23 februari, 5 april, 19 april, 24 maj kl. 10.00

När tog du din tro till gymmet senast? Utmana och fördjupa söndagens texter tillsammans med diakon Jonas Wollin. Efter en spännande diskussion, med både skratt och insikter, firar vi sen mässa kl. 11. Ingen föranmälan.

Frågor: [email protected] , 040-27 90 93 06.

Bibelsamtalsgrupp i Oxie församlingsgård

Varannan tors kl. 18.30–20. Start 30 januari.

Samtala och fundera över en bibeltext tillsammans med andra där både dåtid och nutid får plats. Varje träff börjar med mässa kl. 18 i Oxie kyrka. Ingen föranmälan.

Frågor: [email protected]  040-27 93 88

Bibelsamtal i S:t Andreas kyrka

Onsdag kl. 13.00–14.00. Terminsavslutning 27 november. Vårterminen startar 15 januari.

Bibelsamtal utifrån kommande söndags evangelietext. Ingen föranmälan.

Frågor: [email protected] ,040-27 90 74

Bibelsamtalsgrupp i S:t Mikaels kyrka

Varannan torsdag kl. 17.00–19.00. Start 23 januari.

En samtalsgrupp för dig som är intresserad av Bibelns böcker. Vi läser en bok per termin där vi samtalar om bokens författare, dess innehåll och vad boken har att säga oss idag. Ingen föranmälan.

Frågor: [email protected] , 040-27 93 41

Livsnära samtal i S:t Petri församlingshus

Varannan torsdag kl. 16.45–18.15. Start 30 januari

Våra liv i staden styrs ofta av snabba möten, snabba svar, ofta utan tid att loda djupare i tillvarons frågor. Livsnära samtal börjar med en stunds stillhet. Därefter läser vi kommande söndags bibeltexter. Var och en får reagera på det lästa utan att bli motsagd. Detta var en av Martin Luthers bärande tankar: Alla har rätt att läsa sin bibel utan att vara teoligiskt skolad och reagera utifrån sin situation. Ingen föranmälan.

Frågor: [email protected] , 040-27 90 39

”Tankar för livet”: Ondska och förlåtelse
Fosie kyrka/församlingsgård

Söndag 19 januari kl.11.00 Högmässa med efterföljande kyrklunch, kl. 12.30 föredrag.

Ann Heberlein, författare och teolog föreläser på Bibelns dag.
Frågor: [email protected]  , 040-27 91 57

Fastesamtal om saligprisningarna i S:t Petri församlingshus

Tisdagar 3 mars, 17 mars och 31 mars kl. 18.00

Under tre tisdagar i fastan fördjupar vi oss i saligprisningarna. Saligprisningarna är en kort men vacker och betydelsefull text som inleder Jesu bergspredikan. De sammanfattar Jesu undervisning och är vid sidan av Vår fader, de tio budorden och trosbekännelsen en av de texter som har haft störst inflytande på dem som vandrat i Jesu fotspår. Välkommen att upptäcka och fördjupa dig i bibeln under fastan.

Information och anmälan: [email protected] , 040-279165

 

Tolkning pågår

En teologipodd för dig som gillar tolkande samtal. Finns att ladda ner där poddar finns. 

Kontakt bibelgrupper

Bunkeflo Strandkyrka
[email protected]
040-27 94 10

Fosie församlingsgård
Ragnhildur Jónasdóttir
[email protected]
040-27 91 57

Hyllie kyrka
Charlotte Lundh
[email protected]
040-27 92 85

Jonas Wollin
[email protected]
040-27 93 06

S:t Andreas kyrka
Johan Jesperson
[email protected]
040-27 90 74

Heliga Trefaldighetskyrkan
Filip Dagerklint
[email protected]
040-27 92 92

Oxie församlingsgård
Dan Jansson
[email protected]
040-27 90 40

S:t Petri församlingshus
Eva Blomdell
[email protected]
040-27 93 89

Tobias Berg
t[email protected]
040-27 91 65