Bibliodrama

Bibliodrama är en form av bibelupplevelse där vi får möjlighet att känna igen oss själva i de människor, miljöer och händelser, som vi läser om i Bibeln. Bibliodrama innebär att ”läsa Bibeln med hela kroppen”.

Bibliodrama har sina rötter i de protestantiska kyrkorna. De senaste åren har metoden visat sig vara ett suveränt verktyg för kultur- och religionsutbyte. Ordet biblio (bok) visar på att det alltid är en text som gruppen utgår ifrån. Ordet drama kan innefatta den egna livsberättelsen som möter en text, och det kan också stå för lekfulla övningar som gruppen provar utifrån enskilda ord eller meningar i texten.

Läs mer om Bibliodrama på www.bibliodrama.se

Kontakt Bibliodrama

Corinna Friedl
Sjukhuspräst och gestaltpsykoterapeut
[email protected]