Bibliodrama

Bibliodrama är en form av bibelupplevelse där vi får möjlighet att känna igen oss själva i de människor, miljöer och händelser, som vi läser om i Bibeln. Bibliodrama innebär att ”läsa Bibeln med hela kroppen”.

Bibliodrama har sina rötter i de protestantiska kyrkorna. De senaste åren har metoden visat sig vara ett suveränt verktyg för kultur- och religionsutbyte. Ordet biblio (bok) visar på att det alltid är en text som gruppen utgår ifrån. Ordet drama kan innefatta den egna livsberättelsen som möter en text, och det kan också stå för lekfulla övningar som gruppen provar utifrån enskilda ord eller meningar i texten.

Läs mer om Bibliodrama på www.bibliodrama.se

”Vill du bli frisk?” – Bibliodramaworkshop

Skånes universitetssjukhus Malmö
konferenscentrum Jan Waldenströmsg. 5
Måndag 5 november kl. 12–17

Sjukdom kan ha många sidor och många funktioner i en persons liv. Likaså kan omgivningen reagera på olika sätt: vill göra någon frisk, tycker synd om, vill komma närmare eller dra sig tillbaka. ”Vill du bli frisk?” låter kanske som en onödig eller provokativ fråga. Men om viljan att bli frisk inte är självklar, vad kan då motivet eller anledningen vara att stanna kvar i sjukdomen? Frågan undersöks på ett livligt och lekfullt sätt utifrån en berättelse i Johannesevangeliet. Ledare Corinna Friedl, sjukhuspräst och gestaltpsykoterapeut. Pris: 100 kr, inkl. lunch och fika. Max 15 personer. Inga förkunskaper krävs. Anmälan senast 26/10 till corinna.friedl@svenskakyrkan.se. Läs mer.

Kontakt Bibliodrama

Corinna Friedl
Sjukhuspräst och gestaltpsykoterapeut
corinna.friedl@svenskakyrkan.se