Bibliodrama

Bibliodrama är en form av bibelupplevelse där vi får möjlighet att känna igen oss själva i de människor, miljöer och händelser, som vi läser om i Bibeln. Bibliodrama innebär att ”läsa Bibeln med hela kroppen”.

Bibliodrama har sina rötter i de protestantiska kyrkorna. De senaste åren har metoden visat sig vara ett suveränt verktyg för kultur- och religionsutbyte. Ordet biblio (bok) visar på att det alltid är en text som gruppen utgår ifrån. Ordet drama kan innefatta den egna livsberättelsen som möter en text, och det kan också stå för lekfulla övningar som gruppen provar utifrån enskilda ord eller meningar i texten.

Läs mer om Bibliodrama på www.bibliodrama.se

Interkulturellt bibliodrama: Överlevnadsstrategier

Måndag 26 augusti kl. 2.30-17.00, Skånes Universitetssjukhus Malmö, Konferenscentrum, Jan Waldenströms gata 5

I den kända folksagan Hans och Greta lär vi känna olika överlevnadsstrategier. Erland Kaldaras från Romska Kulturcentret berättar sagan på nytt. Med detta följer han i den stora romska sagoberättaren Johan Taikons spår. Vi kommer under bibliodramat att möta barnen Hans och Greta, utforska utsatthet, klokhet och egna knep i nöden. Erland medverkar i bibliodramat som är en del av Svenska kyrkans försoning med romer och resande i Malmö under 2019. Dagen är ett samarrangemang mellan Sjukhuskyrkan, Sensus och Svenska kyrkan Malmö.

Pris 100 kr, inkl. fika. Anmälan senast 18 augusti till [email protected]

Kontakt Bibliodrama

Corinna Friedl
Sjukhuspräst och gestaltpsykoterapeut
[email protected]