Bön och meditation

Bön och meditation är olika sätt att bli medveten om att Gud finns mitt i vår vardag. Vi människor behöver formulera vår glädje, oro och våra rädslor och få lämna över vår maktlöshet till den som är större än allt vi kan tänka. Meditation är en övning att bli närvarande i oss själva så att vi där kan möta Guds ständigt kärleksfulla närvaro.

Kontakt

För frågor kring bön och meditation, kontakta

Therese Jadeland, präst
therese.jadeland@svenskakyrkan.se
040-27 92 82

Ignatiansk bibelmeditation

Varannan måndag kl. 18.30-20.30 (fika från kl. 18), Bunkeflo strandkyrka
Start 21 januari 2019.

Bibelmeditation och bön i den ignatianska traditionen. Vila i tystnaden, med fokus på din personliga relation till Gud. Vi mediterar i tystnad drygt 30 minuter. Meditationen avslutas med en ”pratrunda”, där de som vill delar de tankar som väckts, ingen annan kommenterar. Därefter kan den som vill ge gensvar på vad som väckts hos oss utifrån ad andra delat. Ta gärna med en egen bibel. För mer information: bunkeflo.malmo@svenskakyrkan.se , 040-27 94 10.

Meditativ helg i ignatiansk anda

24-25 augusti kl. 9.30-16.30, plats ej bestämd

Lär känna och prova på den ignatianska meditations- och bönetraditionen. (Ignatius var en spansk präst som levde på 1500-talet). Helgen innehåller meditationer, teori och gruppsamtal med vägledning. Pris 300 kr eller efter förmåga (inkl. lunch och fika).
Ledare: Lasse Törnqvist, Marie Berneli och Therese Jadeland.
Anmälan: therese.jadeland@svenskakyrkan.se , 040-27 92 82.

Meditation i rörelse i S:t Mikaels kyrka

Tisdagar kl. 10-11.15 samt fredagar udda veckor kl. 10-11.15. Start 4 september.

Vi varvar lätta Qi Gong-rörelser och meditation för att slappna av och få bättre kontakt med oss själva och Gud. Frågor och föranmälan: Sophie Anderzén, 040-27 93 38, sophie.anderzen@svenskakyrkan.se

”700 år av bön” – kvällar om bönen

S:t Petri församlingshus, Själbodgatan 4 b, vån 4.
Tisdag 12 mars, 19 mars, 26 mars, 2 april, 9 april, 16 april kl. 18.30-20.

Varje morgon ber miljontals människor över hela världen. Otaliga böner viskas på arbetsplatser, på bussen och i stadens folkmyller. Om kvällen nämns nära och älskade med önskan att Gud ska beskydda dem under nattens timmar. Under 700 år har S:t Petri kyrka varit en plats för tillbedjan och genom seklerna har allt från skomakare och nunnor till personalchefer och studenter gjort erfarenheter av bönen som bär genom vardag och i livets skiftningar.

Under sex tisdagskvällar, med utgångspunkt i vår egen längtan, får vi upptäcka olika böneformer hämtade från såväl gamla klostertraditioner som nya globala lönerörelser. Varje träff fokuserar på en böneform, till exempel lectio divina, kontemplation och be med ikoner. Kvällarna leds av prästen Tobias Berg och innehåller presentationer och övningar till varje böneform. Träffarna är öppna för alla, både för dig som önskar att börja be och för dig som har bett ett helt liv.

För mer information: tobias.berg@svenskakyrkan.se , 040-27 91 65

Bönegrupp

Fosie församlingsgård, söndag 27 januari, 19 maj, 14 juli, 11 augusti kl. 13-14.30

För dig som söker efter ett sätt att be eller vill fylla på med inspiration då bönen har fastnat, känns tråkig och Guds röst och närhet verkar borta. Du får prova olika modeller av bön, som förhoppningsvis erbjuder vägledning och inspiration. För den som vill, börjar vi med gudstjänst i Fosie kyrka kl. 11. Därefter enkel lunch (20 kr) i församlingsgården innan bönegrupper börjar kl. 13. Ingen föranmälan. Ledare Therese Jadeland.

För mer information: therese.jadeland@svenskakyrkan.se , 040-27 92 82