Bön och meditation

Bön och meditation är olika sätt att bli medveten om att Gud finns mitt i vår vardag. Vi människor behöver formulera vår glädje, oro och rädsla samt få lämna över vår maktlöshet till den som är större än allt vi kan tänka. Meditation är en övning i att bli närvarande i oss själva så att vi där kan möta Guds ständigt kärleksfulla närvaro. 

Kontakt

För frågor kring bön och meditation, kontakta

Therese Jadeland, präst
[email protected]
040-27 92 82

Ignatiansk bibelmeditation

Bunkeflo strandkyrka, måndagar jämna veckor kl. 18.30–20.30. Start 2/9

Bibelmeditation och bön i den ignatianska traditionen. Vila i tystnaden, med fokus på din personliga relation till Gud. Vi mediterar i tystnad drygt 30 min. Meditationen avslutas med en ”pratrunda”, där de som vill delar de tankar som väckts, ingen annan kommenterar. Därefter kan den som vill ge gensvar på vad som väckts hos oss utifrån vad andra delat. Ta gärna med en egen bibel. Ingen föranmälan. Frågor: [email protected] , 040-27 94 10 

Bönegrupp

Fosie församlingsgård, söndag 8/9, 6/10, 1/12 kl. 13.00–14.30

För dig som söker efter ett sätt att be eller vill fylla på med inspiration då bönen har fastnat, känns tråkig och Guds röst och närhet verkar borta. Du får prova olika modeller av bön, som förhoppningsvis erbjuder vägledning och inspiration. För den som vill, börjar vi med gudstjänst i Fosie kyrka kl. 11.00 Därefter enkel lunch (20 kr) i församlingsgården innan bönegrupper börjar kl. 13. Ingen föranmälan. Ledare Therese Jadeland. För mer information: [email protected] , 040-27 92 82.

Bönegrupp i hemmet

Tisdagar kl. 19.00–21.00 

Bön och samtal i hemmet. För mer information: [email protected] 

Kristen djupmeditation

S:t Matteus kyrka, onsdagar kl. 17.30–18.30, 18/9–18/12

Vid sidan av den formulerade bönen har kristna sedan fornkyrkan också praktiserat ordlös bön, kontemplation.  Genom kroppens avspända hållning och sinnets stilla uppmärksamhet rör vi oss mot den stora Stillheten, bortom tankarna, ordens och känslornas plan. Vi sitter 2×25 min med meditativ gång emellan. Ledare: Lasse Törnqvist och David Ivarsson. Kontakta Lasse Törnqvist 040-279360 om du önskar introduktion för nybörjare. Annars ingen anmälan. OBS! Kom i god tid, ytterdörrarna låses kl. 17.30.

Meditativ helg i ignatiansk anda

S:t Matteus församlingshem, 24-25 augusti kl. 9.30–16.30

Lär känna och prova på den ignatianska meditations- och bönetraditionen. (Ignatius var en spansk präst som levde på 1500-talet). Helgen innehåller meditationer, teori och gruppsamtal med vägledning. Pris: 200 kr eller efter förmåga (inkl. lunch och fika). Ledare: Lasse Törnqvist, Therese Jadeland. Anmälan senast 12/8 till:
[email protected] , 040-27 92 82

Meditation i rörelse 

S:t Mikaels kyrka, tisdagar kl. 10.00–11.15. Start 3/9

Vi varvar lätta Qi Gong-rörelser och meditation för att slappna av och få bättre kontakt med oss själva och Gud. Frågor och föranmälan till [email protected]  

Heliga danser 

S:t Mikaels kyrka, varannan tisdag kl. 16.00–17.30. Start 22/10.

Vi dansar med steg och musik hämtade b la från medeltiden. Tillfälle till glädje och övning i att leva här och nu. Dansledare Elisabeth Lindström.