Bön och meditation

Bön och meditation är olika sätt att bli medveten om att Gud finns mitt i vår vardag. Vi människor behöver formulera vår glädje, oro och rädsla samt få lämna över vår maktlöshet till den som är större än allt vi kan tänka. Meditation är en övning i att bli närvarande i oss själva så att vi där kan möta Guds ständigt kärleksfulla närvaro.

Kontakt

För frågor kring bön och meditation, kontakta

Therese Jadeland, präst
[email protected]
040-27 92 82

Ignatiansk bibelmeditation i Bunkeflo Strandkyrka

Måndagar jämna veckor kl. 18.30–20.30. Start 20 januari.

Bibelmeditation och bön i den ignatianska traditionen. Vila i tystnaden, med fokus på din personliga relation till Gud. Vi mediterar i tystnad drygt 30 min. Meditationen avslutas med en ”pratrunda”, där de som vill delar de tankar som väckts, ingen annan kommenterar. Därefter kan den som vill ge gensvar på vad som väckts hos oss utifrån vad andra delat. Ta gärna med en egen bibel. Ingen föranmälan.

Frågor: [email protected] , 040-27 94 10

Bönegrupp under fastan

Fosie församlingsgård, söndag 8 mars, 15 mars, 22 mars och 29 mars kl. 13.00-14.00

För dig som söker efter att andligen fördjupa och upptäcka fastetiden som en förberedelse inför påsken, som längtar efter att fylla på med ett djupare innehåll i den kristna traditionen. Eller som inspiration till fastan och kommande påsk. Vi börjar med gudstjänst i Fosie kyrka kl. 11.00. Därefter enkel lunch i församlingsgården innan bönegruppen börjar cirka kl. 13.00. Ingen föranmälan. Ledare Therese Jadeland. För mer information: [email protected] , 040-27 92 82.

Kristen djupmeditation

S:t Matteus kyrka, onsdagar kl. 17.30–18.30,  terminsavslutning 18 december. Vårterminen 22 januari – 6 maj.

Vid sidan av den formulerade bönen har kristna sedan fornkyrkan också praktiserat ordlös bön, kontemplation.  Genom kroppens avspända hållning och sinnets stilla uppmärksamhet rör vi oss mot den stora Stillheten, bortom tankarna, ordens och känslornas plan.
Vi sitter 2×25 min med meditativ gång emellan. Ingen anmälan  OBS! Kom i god tid, ytterdörr-arna låses kl. 17.30. Ledare: Lasse Törnqvist och David Ivarsson. För introduktion för nybörjare, kontakta Lars Törnqvist:

Frågor: l[email protected] , 040-279360

Meditation i rörelse 

S:t Mikaels kyrka, fredagar udda veckor kl. 10.00–11.30

Vi varvar lätta Qi Gong-rörelser och meditation för att slappna av och få bättre kontakt med oss själva och Gud. Frågor och föranmälan till [email protected]  

Heliga danser 

S:t Mikaels kyrka, varannan tisdag kl. 16.00–17.30.

Vi dansar med steg och musik hämtade b la från medeltiden. Tillfälle till glädje och övning i att leva här och nu. Dansledare Elisabeth Lindström.
Frågor:  Ann-christin Jeppson 040- 27 93 32.