Bön och meditation

Bön och meditation är olika sätt att bli medveten om att Gud finns mitt i vår vardag. Vi människor behöver formulera vår glädje, oro och våra rädslor och få lämna över vår maktlöshet till den som är större än allt vi kan tänka. Meditation är en övning att bli närvarande i oss själva så att vi där kan möta Guds ständigt kärleksfulla närvaro.

Kontakt

För frågor kring bön och meditation, kontakta

Therese Jadeland, präst
therese.jadeland@svenskakyrkan.se
040-27 92 82

NYHET! Bönegrupp

Söndag 23 september, 7 oktober, 14 oktober kl. 13-14.30
Fosie församlingsgård

För dig som söker efter ett sätt att be eller vill fylla på med inspiration då bönen fastnat, känns tråkig och Guds röst och närhet verkar borta. Du får prova olika modeller av bön, som förhoppningsvis erbjuder vägledning och inspiration. För den som vill, börjar vi med gudstjänst i Fosie kyrka kl. 11. Därefter enkel lunch i församlingsgården innan bönegruppen börjar kl. 13. Ingen föranmälan.

Meditativ helg i ignatiansk anda

1-2 september kl. 9.30-16.30, S Sallerups prästgård

Lär känna och prova på den ignatianska meditations- och bönetraditionen. (Ignatius var en spansk präst som levde på 1500-talet). Helgen innehåller meditationer, teori och gruppsamtal med vägledning. Pris 300 kr eller efter förmåga (inkl. lunch och fika).
Ledare: Lasse Törnqvist, Marie Berneli och Therese Jadeland.
Anmälan: therese.jadeland@svenskakyrkan.se , 040-27 92 82.

Meditation i rörelse i S:t Mikaels kyrka

Tisdagar kl. 10-11.15 samt fredagar udda veckor kl. 10-11.15. Start 4 september.

Vi varvar lätta Qi Gong-rörelser och meditation för att slappna av och få bättre kontakt med oss själva och Gud. Frågor och föranmälan: Sophie Anderzén, 040-27 93 38, sophie.anderzen@svenskakyrkan.se