Bön och meditation

Bön och meditation är olika sätt att bli medveten om att Gud finns mitt i vår vardag. Vi människor behöver formulera vår glädje, oro och rädsla samt få lämna över vår maktlöshet till den som är större än allt vi kan tänka. Meditation är en övning i att bli närvarande i oss själva så att vi där kan möta Guds ständigt kärleksfulla närvaro.

Kontakt

För frågor kring bön och meditation, kontakta

Therese Jadeland, präst
[email protected]
040-27 92 82

Ignatiansk bibelmeditation i Bunkeflo Strandkyrka

Måndag 31/8, 14/9, 28/9, 12/10, 26/10, 9/11, 23/11, 7/12 kl. 18.30–20.30.

Bibelmeditation och bön i den ignatianska traditionen. Vila i tystnaden, med fokus på din personliga relation till Gud. Vi mediterar i tystnad drygt 30 min. Meditationen avslutas med en ”pratrunda”, där de som vill delar de tankar som väckts, ingen annan kommenterar. Därefter kan den som vill ge gensvar på vad som väckts hos oss utifrån vad andra delat. Ta gärna med en egen bibel. Ingen föranmälan.

Frågor: [email protected] , 040-27 94 10

Kristen djupmeditation i S:t Matteus kyrka

Onsdagar 9/9–9/12 kl. 17.30–18.30. Kom i tid, ytterdörrarna låses kl. 17.30.

Vid sidan av den formulerade bönen har kristna sedan fornkyrkan också praktiserat ordlös bön, kontemplation. Genom kroppens avspända hållning och sinnets stilla uppmärksamhet rör vi oss mot den stora stillheten, bortom tankarna, ordens och känslornas plan. Vi sitter 2×25 min med meditativ gång emellan. Vid två tillfällen, 9/9 och 4/11, har vi även en enkel eftersits med te och delande. Ledare: Lasse Törnqvist och David Ivarsson.

För introduktion för nybörjare, kontakta Lars Törnqvist:  [email protected] 040-279360