Enneagrammet

Enneagrammet är en psykologisk modell i kristen kontext, som beskriver hur människan i tidig ålder lagt sig till med en försvarsstrategi för att skydda sitt inre. Dessa strategier är ofta omedvetna och styr vårt sätt att tänka, känna och handla. Den strategi som vi använder påverkar även vårt sätt att relatera, både till oss själva, andra och till Gud. Enneagrammet beskriver nio sådana strategier och utvecklingsvägarna inom dem.

Kontakt

För frågor och anmälan till kurserna i enneagrammet, kontakta

Marie Bernéli, diakon
040-27 91 86
[email protected]

man_blomma_malmo71-1024x469

GRUNDKURS I ENNEAGRAMMET

S:t Matteus kyrka, lördag 8 februari, 22 februari, 7 mars och 28 mars kl. 10.00-16.00

Enneagrammet är en modern psykologisk modell med kristen tolkning. Under fyra lördagar får du en introduktion till enneagrammet och hjälp att hitta din egen livsstrategi bland de nio som beskrivs i modellen. Ledare: Marie Bernéli. Pris: 500 kr (inkl. frukost och lunch)

Anmälan: [email protected] 040-27 91 86

ikon_kirsebergskyrkan-1024x469

FORTSÄTTNINGSKURS I ENNEAGRAMMET

S:t Matteus kyrka lördag 25 april kl. 10.00-16.00

En dag om Enneagrammets undertyper. Inom varje strategi beskrivs tre varianter som sinsemellan kan vara ganska olika – de så kallade undertyperna. Pris: 100 kr (inkl. frukost och lunch). Ledare: Marie Bernéli. Anmälan: [email protected] , 040-27 91 86