Enneagrammet

Enneagrammet är en psykologisk modell i kristen kontext, som beskriver hur människan i tidig ålder lagt sig till med en försvarsstrategi för att skydda sitt inre. Dessa strategier är ofta omedvetna och styr vårt sätt att tänka, känna och handla. Den strategi som vi använder påverkar även vårt sätt att relatera, både till oss själva, andra och till Gud. Enneagrammet beskriver nio sådana strategier och utvecklingsvägarna inom dem.

Kontakt

För frågor och anmälan till kurserna i enneagrammet, kontakta

Marie Bernéli, diakon
040-27 91 86
[email protected]

man_blomma_malmo71-1024x469

GRUNDKURS I ENNEAGRAMMET

S:t Matteus kyrka, lördag 14/9, 28/9, 12/10, 26/10  kl. 10.00–16.00

Under fyra lördagar får du en introduktion till enneagrammet och hjälp att hitta din egen livsstrategi bland de nio som beskrivs i modellen. Pris 500 kr (inkl. frukost och lunch). Anmälan: [email protected] , 040-27 91 86 

ikon_kirsebergskyrkan-1024x469

ENNEAGRAMDAG

S:t Matteus kyrka, lördag 23/11 kl. 10.00–15.00

En samlingsdag för alla som har grundkännedom om ennea-grammet och vill fördjupa sina kunskaper. Temat för dagen är ”Det lutherska livet och Enneagrammet”.  I det lutherska arvet finns en skepsis mot andliga tekniker. Människan kan inte genom eget arbete frälsa sig
själv utan allt är av Guds nåd. Hur får man ihop det med strävan efter självinsikt och medvetenhet genom Enneagrammet? Myra Ekström, präst och enneagramlärare från Norrköping talar om ämnet. Pris: 100 kr (inkl. lättare lunch och fika) Anmälan: [email protected] , 040-27 91 86