Enneagrammet

Enneagrammet är en modern psykologisk modell med kristen tolkning, som beskriver hur människan i tidig ålder lagt sig till med en försvarsstrategi för att skydda sig själv. Dessa strategier är oftast omedvetna och styr vårt sätt att tänka, känna och handla. Enneagrammet beskriver nio sådana strategier och utvecklingsvägarna inom dem. Enneagrammet kan få dig att både förstå dig själv men även andra bättre. Det är ett verktyg för själavård och tro.

Kontakt

För frågor och anmälan till kurserna i enneagrammet, kontakta

Marie Bernéli, diakon
040-27 91 86
marie.berneli@svenskakyrkan.se

man_blomma_malmo71-1024x469

GRUNDKURS I ENNEAGRAMMET VÅREN 2019

S:t Matteus församlingshem, Lantmannagatan 8.

Under fyra lördagar får du en introduktion till enneagrammet och hjälp att hitta din egen livsstrategi bland de nio som beskrivs i modellen.

Anmälan 040-27 91 86,  marie.berneli@svenskakyrkan.se.

ikon_kirsebergskyrkan-1024x469

FÖRDJUPNINGSDAG I ENNEAGRAMMET

Lördag 17 november kl. 10-15, S:t Matteus församlingshem

En samlingsdag för alla som har grundkännedom om Enneagrammet och vill fördjupa sina kunskaper. Temat för dagen är: ”TRIADERNA – tre intelligenser i balans och obalans”. Pris 100 kr (inkluderar lättare lunch och fika). Ledare Marie Berneli.

Mer information och anmälan: 040-27 91 86, marie.berneli@svenskakyrkan.se

FORTSÄTTNINGSKURS ENNEAGRAMMET

Start 14 september, S:t Mikaels kyrka.

För dig som redan är bekant med enneagrammet. Anmälan till diakon Sophie Anderzén, 040- 27 93 38, sophie.anderzen@svenskakyrkan.se