Enneagrammet

Enneagrammet är en modern psykologisk modell med kristen tolkning, som beskriver hur människan i tidig ålder lagt sig till med en försvarsstrategi för att skydda sig själv. Dessa strategier är oftast omedvetna och styr vårt sätt att tänka, känna och handla. Enneagrammet beskriver nio sådana strategier och utvecklingsvägarna inom dem. Enneagrammet kan få dig att både förstå dig själv men även andra bättre. Det är ett verktyg för själavård och tro.

Kontakt

För frågor och anmälan till kurserna i enneagrammet, kontakta

Marie Bernéli, diakon
040-27 91 86
marie.berneli@svenskakyrkan.se

man_blomma_malmo71-1024x469

GRUNDKURS I ENNEAGRAMMET VÅREN 2019 – FULLBOKAD

S:t Matteus församlingshem, Lantmannagatan 8.

Under fyra lördagar får du en introduktion till enneagrammet och hjälp att hitta din egen livsstrategi bland de nio som beskrivs i modellen. Ledare Marie Bernéli,
040-27 91 86,  marie.berneli@svenskakyrkan.se.

ikon_kirsebergskyrkan-1024x469

FORTSÄTTNINGSKURS I ENNEAGRAMMET

Lördag 8 JUNI kl. 10.00-16.00, S:t Matteus kyrka

En dag om enneagrammets undertyper. Inom varje strategi beskrivs tre varianter som sinsemellan kan vara ganska olika –  de så kallade undertyperna. Pris 100 kr inklusive frukost och lunch. Ledare: Marie Bernéli.

Mer information och anmälan: 040-27 91 86, marie.berneli@svenskakyrkan.se