Enneagrammet

Enneagrammet är en psykologisk modell i kristen kontext, som beskriver hur människan i tidig ålder lagt sig till med en försvarsstrategi för att skydda sitt inre. Dessa strategier är ofta omedvetna och styr vårt sätt att tänka, känna och handla. Den strategi som vi använder påverkar även vårt sätt att relatera, både till oss själva, andra och till Gud. Enneagrammet beskriver nio sådana strategier och utvecklingsvägarna inom dem.

Kontakt

För frågor och anmälan till kurserna i enneagrammet, kontakta

Marie Bernéli, diakon
040-27 91 86
[email protected]

man_blomma_malmo71-1024x469

ENNEAGRAMDAG

S:t Matteus kyrka, lördag 14/11 kl. 10.00–15.00.

En samlingsdag för alla som har grundkännedom om enneagrammet och vill fördjupa sina kunskaper. Vi gästas av Ann Timm och Tina Tornell från Enneagramcenter i Stockholm. De kommer att tala om konflikthantering för de olika triaderna. Pris: 100 kr (inkl. lättare lunch och fika).

Anmälan: [email protected] 040-27 91 86

ikon_kirsebergskyrkan-1024x469

FORTSÄTTNINGSKURS I ENNEAGRAMMET

S:t Matteus kyrka lördag 5/12 kl. 10.00-15.00

En dag om Enneagrammets undertyper. Inom varje strategi beskrivs tre varianter som sinsemellan kan vara ganska olika – de så kallade undertyperna. Pris: 100 kr (inkl. frukost och lunch). Ledare: Marie Bernéli. Anmälan: [email protected] , 040-27 91 86.