Katekumenatet – en väg till tro

Katekumenatet är en väg in i kyrkans gemenskap och tro och vänder sig till dig som är nyfiken och vill veta mer eller kanske döpas och konfirmeras som vuxen. Gruppen möts regelbundet under några terminer för samtal, undervisning och delande av livserfarenheter och tankar.

S:t Andreasgården

Varannan onsdag kl. 18.00–20.00. Start 9 september 2020.

Möt Gud och dig själv. Här kan du på kristen grund söka svaren på de frågor och funderingar du har kring tro och livsfrågor. Du utgår ifrån dig själv och dina erfarenheter. Tillsammans söker vi svaren. Katekumenatet kan leda till dop eller konfirmation om du vill. Anmälan senast 4 september 2020 till [email protected] 040-27 90 89

S:t Matteuskyrkan

Start januari 2021.

I januari 2021 startar en ny katekumenatsgrupp som kommer att träffas i tre terminer. Välkommen att ta kontakt med oss om du är intresserad eller vill veta mer. Ledare: Marie Bernéli, Lasse Törnqvist.

Kontakt och anmälan: [email protected] 040-27 91 86

Pilgrimskatekumenatet

Start hösten 2020

Pilgrimskatekumenatet i Lunds stift är en möjlighet för dig som vill fördjupa din kristna tro. I samtal, vandring, bön och tystnad tar vi oss under nio månader genom en del av det landskap som är den kristna tron. Alla är välkomna! Samarrangemang mellan Pilgrimscentrum Lund, Sankt Peters klosters församling och SENSUS. Mer information: Pilgrimscentrum i Lund, [email protected] 

Kontakt katekumenat

För allmänna frågor om dop och konfirmation, ring 040-27 90 00.

S:t Andreasgården

Stefan Gummesson
[email protected]
040-27 90 89

S:t Matteus kyrka
Marie Bernéli
[email protected]
040-27 91 86

Pilgrimskatekumenatet
Magnus Malmgren
[email protected]