Retreat – att leva en tid i bön och meditation

Retreat handlar om att leva en begränsad tid i bön och meditation. Bli stilla. Lyssna efter Guds tilltal. Du kan hitta stillheten mitt i vardagen eller välja att åka iväg någonstans för några dagar. Oavsett form av retreat får du en vägledare som stödjer och håller fokus på din gudsrelation utifrån vad som händer i bönen – samtalet med Gud.

RETREAT I VARDAGEN

10 veckor, gemensamma träffar 11 oktober, 18 oktober och 3 december kl. 17-19. Lev i bön och meditation under 10 veckor mitt i vardagen i din hemmiljö. Du behöver avsätta minst en halvtimme för bön varje dag. du har en personlig andlig vägledare som du träffar för samtal en gång varannan vecka och som hjälper dig att reflektera över vad som händer i bönen och i din gudsrelation. Retreat i vardagen inleds med två gemensamma kvällar på S:t Andreasgården. Avslutning sker med en gemensam återsamling i gruppen. Retreaten följer Frans Jalics bok De andliga övningarna i kontemplativ form. Frans Jalics är jesuitpräst och vägleder i kontemplativ bön. Med inspiration av Ignatius av Loyola och de Andliga övningarna har han utarbetat en retreat där varseblivning och närvaro står i centrum.

Vägledare:Therese Jadeland (präst), Stefan Gummesson (präst), Marie Bernéli (diakon), Lasse Törnqvist (präst), Anna Alebo (präst, samtal hålls på Killans bönegård)

Frågor: stefan.gummesson@svenskakyrkan.se , 040-27 90 89

ENDAGSRETREATER I KIRSEBERGSKYRKAN

Lördag 13 oktober och 10 november kl. 10-16.

Välkommen att vara i tystnaden för en dag. På förmiddagen går vi in i tystnaden tillsammans med en bibeltext. Du bestämmer själv vad du vill göra under dagen. Kyrkorummet står öppet för bön och meditation. Andra rum är öppna för vila, att läsa en bok, eller måla. Det finns möjlighet för enskilt samtal med präst eller pedagog. Vi bryter tystnaden vid eftermiddagsfikat med att dela tankar och erfarenheter av dagen. Lunch och eftermiddagsfika serveras. Pris 60 kr.

Anmälan och information: hanna.malmqvist@svenskakyrkan.se , 040-27 91 18.

Killans bönegård

RETREAT PÅ ÖSTERLEN

3 -dagarsretreat augusti 2018 (FULLT). 6-dagarsretreat oktober 2018 (FULLT). Ring 0414-230 55 för att ställa dig i kö. 

Killans bönegård  i samarbete med Svenska kyrkan Malmö erbjuder regelbundet 3- respektive 6-dagarsretreater med personlig vägledning i ignatiansk anda. Observera att 6-dagarsretreaten kräver tidigare erfarenhet av retreat.

Retreaten följer en andlig tradition som har sin utgångspunkt i Ignatius av Loyolas andliga övningar. I det dagliga samtalet med vägledaren får retreatdeltagaren bibeltexter att meditera över, meditationer som sedan följs upp vid nästa möte. Tyngdpunkten ligger på det inre samtalet med Gud. Den tystnad och stillhet som råder under dagarna ger möjlighet till det inre lyssnandet.

För mer information om kommande retreater, se www.killan.se eller kontakta Therese Jadeland, präst i Svenska kyrkan Malmö, therese.jadeland@svenskakyrkan.se , 040-27 92 82. Lasse Törnqvist, lars.tornqvist@svenskakyrkan.se , 040-27 93 60.

ADVENTSRETREAT PÅ ÄSPÖGÅRDEN

Fredag 14 december kl. 17 till och med söndag 16 december kl. 15.30

Ibland behöver vi dra oss tillbaka från det vardagliga för att hitta till en djupare nivå inom oss och kunna lyssna in Guds röst i vårt liv. Har du aldrig provat att åka på retreat kan dessa dagar vara en möjlighet. Buss från Malmö till Smygehamn med byte i Trelleborg där vi kan hämta upp deltagare för transport till Äspögården. Ledare: Marie Bernéli, diakon och Lasse Törnqvist, präst. Pris 1500 kr. Anmälan: marie.berneli@svenskakyrkan.se , 040-27 91 86