Retreat – att leva en tid i bön och meditation

Att åka på retreat innebär att för en längre eller kortare tid dra sig tillbaka från det vardagliga livet för att hitta till en djupare nivå och kunna lyssna in Guds röst i våra liv. Stillheten och tystnaden under retreaten hjälper oss att bli närvarande i oss själva och möta Guds kärleksfulla närvaro. Oavsett vilken form av retreat du väljer erbjuds du alltid möjlighet till enskilt samtal med någon av retreatledarna. Retreater har oftast en avgift. I Malmös kyrkor finns det möjlighet att söka ekonomisk hjälp med avgiften. Kontakta ansvarig retreatledare.

ADVENTSRETREAT PÅ ÄSPÖGÅRDEN

Äspögården, norr om Smygehamn. Fredag 6/12 kl. 17.00–söndag 8/12 kl. 15.00 

Välkommen till vackra Söderslätt och Äspögården för dagar i tystnad och stillhet. Ibland behöver vi dra oss tillbaka från det vardagliga för att hitta till en djupare nivå inom oss och kunna lyssna in Guds röst i våra liv. Har du aldrig provat att åka på retreat kan dessa dagar vara en möjlighet. Ledare: Marie Bernéli, diakon, Stefan Gummesson, präst. Pris: 1500 kr. Anmälan: [email protected] , 040-27 90 89

TRETTONDAGSAFTON I STILLHET OCH TYSTAD

S:t Matteus kyrka, lördag 4 januari kl. 9.00–15.00

En dag för eftertanke, stillhet och bön vid det nya årets början. Enkel frukost och vegetarisk lunch serveras till en kostnad av 100 kr. Föranmälan till [email protected] , 040-27 92 43

 

RETREAT I VARDAGEN

S:t Andreas kyrka. Start 17/10

Lev i bön och meditation under tio veckor mitt i det vardagliga livet. Tillsammans med en vägledare får du reflektera över vad som händer i bönen och i gudsrelationen. ”Retreat i var-dagen” genomförs under ca tio veckor, huvudsakligen i den egna hemmiljön. Deltagarna inleder retreaten med två gemensamma kvällar på S:t Andreasgården i Malmö och under de följande veckorna behöver du avsätta minst en halvtimme för bön varje dag. Du har en personlig andligvägledare som du träffar för samtal en gång varannan vecka. Avslutning sker med en gemensam återsamling i gruppen. Retreaten följer Frans Jalics bok De andliga övningarna i kontemplativ form. Frans Jalics är jesuitpräst och vägleder i kontemplativ bön. Med inspiration av Ignatius av Loyola och de Andliga övningarna har han utarbetat en retreat där varseblivning och närvaro står i centrum. Vägledare: Therese Jadeland, präst i Fosie kyrka, Stefan Gummesson, präst i S:t Andreas kyrka, Marie Bernéli, diakon i S:t Matteus kyrka, Lasse Törnqvist, präst i S:t Matteus kyrka, Anna Alebo, stiftsadjunkt för andlig vägledning. Intresseanmälan: [email protected] , 040-27 90 89

ENDAGSRETREATER

Kirsebergskyrkan, Lördag 28/9 och 23/11 kl. 10.00–16.00

En stilla dag för eftertanke och fördjupning. På förmiddagen går vi in i tystnaden tillsammans med en bibeltext. Du bestämmer själv vad du vill göra under dagen. Kyrkorummet står öppet för bön och meditation. Andra rum är öppna för vila, att läsa en bok, eller måla. Det finns möjlighet
till enskilt samtal med präst. Tystnaden bryts vid efter-middagsfikat genom att alla delar tankar och erfarenheter av dagen. Pris: 60 kr, inklusive lunch och eftermiddagsfika. Föranmälan. [email protected] , 070-610 19 54.

S:t Petri kyrka, söndag 6 oktober 

En hel dag  i tystnad, stillhet och eftertanke  tillsammans med andra, mitt i stan. Enkel förmiddagsfika, lunch och eftermiddagskaffe serveras till en kostnad av 100 kr. Föranmälan: [email protected] 

Killans bönegård

RETREAT PÅ ÖSTERLEN

Retreater med personlig vägledning i ignatiansk anda på Killans bönegård på Österlen

Tre- eller sexdagarsrereater som följer en andlig tradition med utgångspunkt i Ignatius av Loyolas andliga övningar. I det dagliga samtalet med vägledaren får retreatdeltagaren bibeltexter att meditera över, meditationer som sedan följs upp vid nästa möte. Tyngdpunkten ligger på det egna inre samtalet med Gud. Den tystnad och stillhet som råder under dagarna ger möjlighet till det inre lyssnandet.

Mer information om retreaterna på Killan:  [email protected]   ,040-27 93 60.

3-dagars retreat med personlig vägledning i ignatiansk anda 

Onsdag kl. 17.00–söndag kl. 09.00, 14/8–18/8 2019 samt 12/2–16/2 2020. 

Vägledare: Therese Jadeland, Anna Alebo. Pris 2 900 kr. Anmälan: [email protected],  0414- 23055, Killans bönegård, Kyrkvägen 12,
Ö Vemmerlöv, 27297 Gärsnäs

6-dagars retreat med personlig vägledning i ignatiansk anda

Fredag 20/9 kl. 17.00 –fredag 27/9 kl. 9.00

Längtar du efter fördjupning av din kristna tro, eller står du inför ett större livsval, då kan denna retreatvecka vara något för dig. Tidigare erfarenhet av retreat behövs. Vägledare: Lasse Törnqvist och Anna Alebo. Pris: 4 500 kr. Anmälan: [email protected] 0414- 23055 Killans bönegård, Kyrkvägen 12, Ö Vemmerlöv, 27297 Gärsnäs.