Retreat – att leva en tid i bön och meditation

Att åka på retreat innebär att för en längre eller kortare tid dra sig tillbaka från det vardagliga livet för att hitta till en djupare nivå och kunna lyssna in Guds röst i våra liv. Stillheten och tystnaden under retreaten hjälper oss att bli närvarande i oss själva och möta Guds kärleksfulla närvaro. Oavsett vilken form av retreat du väljer erbjuds du alltid möjlighet till enskilt samtal med någon av retreatledarna. Retreater har oftast en avgift. I Malmös kyrkor finns det möjlighet att söka ekonomisk hjälp med avgiften. Kontakta ansvarig retreatledare.

LÅNGFREDAG I STILLHET OCH TYSTNAD

S:t Matteus kyrka fredag 10 april kl. 9.00-16.00

Lev med i påskens drama från död till liv. Av fri vilja gick Jesus in i lidandet och döden för vår skull. Under långfredagen 10 april får vi följa honom på vandringen mot korset. Vi börjar kl 9.00 i S:t Matteus kyrka och avslutar efter långfredagsgudstjänsten som börjar kl 15.00. Enkel frukost och vegetarisk lunch serveras till en kostnad av 100 kr. Anmälan: [email protected] 040-279243

RETREAT I KRISTI HIMMELSFÄRDSTID

Äspögården, norr om Smygehamn,  21 maj kl. 17.00 – 24 maj kl. 15.30

Ibland behöver vi dra oss tillbaka från vardagen för att hitta en djupare nivå inom oss och kunna lyssna in Guds röst i vårt liv. Har du aldrig provat att åka på retreat kan dessa dagar vara en möjlighet. Buss från Malmö till Smygehamn med byte i Trelleborg där vi kan hämta upp deltagare för transport till Äspögården. Ledare: Adina Wirdemo, Stefan Gummesson. Pris 2 250 kr. Anmälan: [email protected] 040-27 90 89.

Flygande vit fågel mot klarblå himmel

PINGSTAFTON I STILLHET OCH TYSTNAD

Fosie kyrka, församlingsgård och park lördag 30 maj kl. 09.30 – 15.00

En dag för stillhet, bön och eftertanke, där vi med hjälp av våra sinnen öppnar upp för Guds tilltal. Vägledd meditation och närvaro övning erbjuds under dagen. Vi börjar med morgonbön i kyrkan därefter går vi in i tystnaden och går ur tystnaden på eftermiddagen efter gudstjänst i kyrkan. Under dagen serveras enkel frukost, fika och lunch. Pris: 50 kronor. Anmälan senast 15 maj till [email protected] eller 040 27 92 82.

Killans bönegård

RETREAT PÅ ÖSTERLEN

Retreater med personlig vägledning i ignatiansk anda på Killans bönegård på Österlen

Tre- eller sexdagarsrereater som följer en andlig tradition med utgångspunkt i Ignatius av Loyolas andliga övningar. I det dagliga samtalet med vägledaren får retreatdeltagaren bibeltexter att meditera över, meditationer som sedan följs upp vid nästa möte. Tyngdpunkten ligger på det egna inre samtalet med Gud. Den tystnad och stillhet som råder under dagarna ger möjlighet till det inre lyssnandet.

Mer information om retreaterna på Killan:  [email protected]   ,040-27 93 60.

3-dagars retreat med personlig vägledning i ignatiansk anda

Onsdag 12 februari kl. 17.00–söndag 16 februari  kl. 09.00
Vägledare: Therese Jadeland, Anna Alebo. Pris 3 500 kr.

Onsdag 3 juni kl. 17.00 – söndag 7 juni  kl. 09.00.
Vägledare: Lasse Törnqvist och Anna Näppi. Pris 3 500 kr.

Frågor: l[email protected] , 040-27 93 60

Anmälan: [email protected],  0414- 23055, Killans bönegård, Kyrkvägen 12,
Ö Vemmerlöv, 27297 Gärsnäs

6-dagars retreat med personlig vägledning i ignatiansk anda

Söndag 9 augusti kl. 17.00 – söndag 16 augusti kl. 09.00.
Vägledare: Therése Jadeland och Anna Alebo. Pris 5 500 kr.

Fredag 2 oktober kl. 17.00 – fredag 9 oktober kl. 09. 00.
Vägledare: Anna Alebo och Lasse Törnqvist.

Längtar du efter fördjupning av din kristna tro, eller står du inför ett större livsval, då kan denna retreatvecka vara något för dig. Retreaten börjar fredag kl 17 och avslutas följande fredag kl 9. Tidigare erfarenhet av retreat behövs.

För mer information: [email protected] 040-27 93 60

Anmälan: Killans bönegård, Kyrkv. 12, Ö Vemmerlöv, 27297 Gärsnäs, 0414- 23055,
[email protected]