Retreat – att leva en tid i bön och meditation

Att åka på retreat innebär att för en längre eller kortare tid dra sig tillbaka från det vardagliga livet för att hitta till en djupare nivå och kunna lyssna in Guds röst i våra liv. Stillheten och tystnaden under retreaten hjälper oss att bli närvarande i oss själva och möta Guds kärleksfulla närvaro. Oavsett vilken form av retreat du väljer erbjuds du alltid möjlighet till enskilt samtal med någon av retreatledarna. Retreater har oftast en avgift. I Malmös kyrkor finns det möjlighet att söka ekonomisk hjälp med avgiften. Kontakta ansvarig retreatledare.

STILLA DAG I S:T MIKAELS KYRKA

S:t Mikaels kyrka lördag 10/10 kl. 10.00–16.00.

Välkommen till en dag i stillhet och tystnad, en dag för fundering och fördjupning, en dag att bara vara. Tillfälle till samtal. Kaffe och enkel lunch. Ledare för dagen är prästen Olivia Jönsson och diakonen Charlotte Lundh. Anmälan senast 1/10 till [email protected] 040-27 92 85

STILLA DAG I S:T MATTEUS KYRKA

S:t Matteus kyrka lördag 28/11 kl. 10.00-16.00.

En dag för eftertanke, stillhet och bön vid kyrkoårets slut. Enkel frukost och vegetarisk lunch serveras. Pris 100 kr. Föranmälan till [email protected] 040-279243

RETREAT I VARDAGEN

Start 15/10 kl 17.00–19.00 på S:t Andreasgården. Gemensamma träffar 22/10 och 17/12.

Lev i bön och meditation under tio veckor mitt i det vardagliga livet. Tillsammans med en vägledare får du reflektera över vad som händer i bönen och i gudsrelationen.

”Retreat i vardagen” genomförs under ca tio veckor, huvudsakligen i den egna hemmiljön. Deltagarna inleder retreaten med två gemensamma kvällar på S:t Andreasgården i Malmö och under de följande veckorna behöver du avsätta minst en halvtimme för bön varje dag. Du har en personlig andlig vägledare som du träffar för samtal en gång varannan vecka. Avslutning sker med en gemensam återsamling i gruppen.

Retreaten följer Frans Jalics bok De andliga övningarna i kontemplativ form. Frans Jalics är jesuitpräst och vägleder i kontemplativ bön. Med inspiration av Ignatius av Loyola och de Andliga övningarna har han utarbetat en retreat där varseblivning och närvaro står i centrum. Vägledare: Therese Jadeland, präst i Fosie kyrka, Stefan Gummesson, präst i S:t Andreas kyrka, Marie Bernéli, diakon i S:t Matteus kyrka, Lasse Törnqvist, präst i S:t Matteus kyrka, Anna Alebo, stiftsadjunkt för andlig vägledning.

Intresseanmälan: [email protected] 040-27 90 89

Killans bönegård

RETREAT PÅ ÖSTERLEN

Retreater med personlig vägledning i ignatiansk anda på Killans bönegård på Österlen

Sexdagarsretreat som följer en andlig tradition med utgångspunkt i Ignatius av Loyolas andliga övningar. I det dagliga samtalet med vägledaren får retreatdeltagaren bibeltexter att meditera över, meditationer som sedan följs upp vid nästa möte. Tyngdpunkten ligger på det egna inre samtalet med Gud. Den tystnad och stillhet som råder under dagarna ger möjlighet till det inre lyssnandet.

Mer information om retreaterna på Killan:  [email protected]   ,040-27 93 60.

6-dagars retreat med personlig vägledning i ignatiansk anda

Söndag 9 augusti kl. 17.00 – söndag 16 augusti kl. 09.00.
Vägledare: Therése Jadeland och Anna Alebo. Pris 5 500 kr.

Fredag 2 oktober kl. 17.00 – fredag 9 oktober kl. 09. 00.
Vägledare: Anna Alebo och Lasse Törnqvist.

Längtar du efter fördjupning av din kristna tro, eller står du inför ett större livsval, då kan denna retreatvecka vara något för dig. Retreaten börjar fredag kl 17 och avslutas följande fredag kl 9. Tidigare erfarenhet av retreat behövs.

För mer information: [email protected] 040-27 93 60

Anmälan: Killans bönegård, Kyrkv. 12, Ö Vemmerlöv, 27297 Gärsnäs, 0414- 23055,
[email protected]

ADVENTSRETREAT PÅ ÄSPÅGÅRDEN

Äspögården, norr om Smygehamn, 4/12 kl 17.00 – 6/12 kl 15.30

Ibland behöver vi dra oss tillbaka från vardagen för att hitta en djupare nivå inom oss och kunna lyssna in Guds röst i vårt liv. Har du aldrig provat att åka på retreat kan dessa dagar vara en möjlighet. Buss från Malmö till Smygehamn med byte i Trelleborg där vi kan hämta upp deltagare för transport till Äspögården. Ledare: Bente Jensen, Stefan Gummesson. Pris 1 500 kr.

Anmälan: [email protected] 040-27 90 89