Retreat – att leva en tid i bön och meditation

Retreat handlar om att leva en begränsad tid i bön och meditation. Bli stilla. Lyssna efter Guds tilltal. Du kan hitta stillheten mitt i vardagen eller välja att åka iväg någonstans för några dagar. Oavsett form av retreat får du en vägledare som stödjer och håller fokus på din gudsrelation utifrån vad som händer i bönen – samtalet med Gud. Retreaten har oftast en avgift. I Malmös kyrkor finns det möjlighet att söka ekonomisk hjälp med avgiften. Kontakta ansvarig vägledare.

ADVENTSRETREAT PÅ ÄSPÖGÅRDEN

Fredag 14 december kl. 17 till och med söndag 16 december kl. 15.30

Ibland behöver vi dra oss tillbaka från det vardagliga för att hitta till en djupare nivå inom oss och kunna lyssna in Guds röst i vårt liv. Har du aldrig provat att åka på retreat kan dessa dagar vara en möjlighet. Buss från Malmö till Smygehamn med byte i Trelleborg där vi kan hämta upp deltagare för transport till Äspögården. Ledare: Marie Bernéli, diakon och Lasse Törnqvist, präst. Pris 1500 kr. Anmälan: marie.berneli@svenskakyrkan.se , 040-27 91 86

TRETTONDAGSAFTON I STILLHET OCH TYSTAD

Lördag 5 januari kl. 09.00-15.00, S:t Matteus kyrka

En dag för eftertanke, stillhet och bön i julens tid och det nya årets inledning. Enkel frukost och vegetarisk lunch serveras till en kostad av 100 kr. Föranmälan

matteus.malmo@svenskakyrkan.se 

040-27 92 43

 

LÅNGFREDAG I STILLHET OCH TYSTNAD

Långfredag 19 april kl. 09.00-16.00

Lev med påskens drama från död till liv. Av fri vilja gick Jesus in i lidandet och döden för vår skull. Under långfredagen får vi följa honom på vandringen mot korset. Vi börjar kl. 09.00 i S:t Matteus kyrka. Dagen avslutas med långfredagsgudstjänst som börjar kl. 15.00. Enkel frukost och vegetarisk lunch serveras till en kostnad av 100 kr. Föranmälan: matteus.malmo@svenskakyrkan.se , 040-27 92 43

ENDAGSRETREATER I KIRSEBERGSKYRKAN

Lördag 9 mars och 4 maj kl. 10-16.

Välkommen att vara i tystnaden för en dag. På förmiddagen går vi in i tystnaden tillsammans med en bibeltext. Du bestämmer själv vad du vill göra under dagen. Kyrkorummet står öppet för bön och meditation. Andra rum är öppna för vila, att läsa en bok, eller måla. Det finns möjlighet för enskilt samtal med präst eller pedagog. Vi bryter tystnaden vid eftermiddagsfikat med att dela tankar och erfarenheter av dagen. Lunch och eftermiddagsfika serveras. Pris 60 kr.

Anmälan och information: hanna.malmqvist@svenskakyrkan.se , 040-27 91 18.

Killans bönegård

RETREAT PÅ ÖSTERLEN

Killans bönegård  i samarbete med Svenska kyrkan Malmö erbjuder regelbundet 3- respektive 6-dagarsretreater med personlig vägledning i ignatiansk anda. Observera att 6-dagarsretreaten kräver tidigare erfarenhet av retreat.

Retreaten följer en andlig tradition som har sin utgångspunkt i Ignatius av Loyolas andliga övningar. I det dagliga samtalet med vägledaren får retreatdeltagaren bibeltexter att meditera över, meditationer som sedan följs upp vid nästa möte. Tyngdpunkten ligger på det inre samtalet med Gud. Den tystnad och stillhet som råder under dagarna ger möjlighet till det inre lyssnandet.

För mer information om kommande retreater, se www.killan.se eller kontakta Therese Jadeland, präst i Svenska kyrkan Malmö, therese.jadeland@svenskakyrkan.se , 040-27 92 82. Lasse Törnqvist, lars.tornqvist@svenskakyrkan.se , 040-27 93 60.

3 -dagarsretreat onsdag 13 februari kl. 17.00 – söndag 17 februari kl. 09.00

Ledare: Therese Jadeland och Anna Alebo.
Pris 2 900 kr.

3 -dagarsretreat onsdag 22 maj kl. 17.00 – söndag 26 maj kl. 09.00

Ledare: Lasse Törnqvist och Marie Bernéli.
Pris 2 900 kr.

3 -dagarsretreat onsdag 14 augusti kl. 17.00 – söndag 18 augusti kl. 09.00

Ledare Therese Jadeland och Anna Alebo.
Pris 2 900 kr.

6 -dagarsretreat fredag 20 september kl. 17.00 – fredag 27 september kl. 09.00

Tidigare erfarenhet av retreat krävs. Ledare Lasse Törnqvist och Anna Alebo. Pris 4 500 kr.

Anmälan: killan@telia.com , 0414-23055
Killans bönegård, Kyrkvägen 12, Ö Vemmerlöv, 272 97 Gärsnäs.

PINGSTRETREAT PÅ ÄSPÖGÅRDEN

Torsdag 6 juni kl. 17.00 – söndag 9 juni kl. 15.30

Ibland behöver vi dra oss tillbaka från vardagen för att hitta en djupare nivå inom os och kunna lyssna in Guds röst i vårt liv. Har du aldrig provat att åka på retreat kan dessa dagar vara en möjlighet. Buss från Malmö till Smygehamn med byte i Trelleborg där vi kan hämta upp deltagare för transport till Äspögården. Ledare: Therese Jadeland och Stefan Gummesson. Pris 2250 kr. Anmälan till stefan.gummesson@svenskakyrkan.se , 040-27 90 89