Samtalsgrupper – om existentiella frågor

Fördjupande försoningsdagar

Informationsträff för dig som vill veta mer 2 april kl. 18. Träffar torsdag 25 april kl. 17-21, fredag 26 april kl. 17-21, lördag 27 april kl. 10-16 och söndag 28 april kl. 10-16. Plats ej bestämd.

Med Kristus som medvandrare inbjuder Svenska kyrkan Malmö och Lund samt Försoningsgruppen till fördjupande försoningsdagar. Dagarna vänder sig till dig som vill bearbeta kränkningar, lösa konflikter, har levt eller lever i skadade relationer och längtar efter att hitta vägar vidare. Under fyra dagars samtal och praktiskt arbete delar vi livets skörhet och skönhet genom att titta närmare på vad som gått sönder i relationen, hur skadorna skulle kunna repareras och vad som behövs för att kunna gå vidare som lite helare människor. Varje träff inleds och avslutas med en stunds stillhet och bön. Möjlighet till möten med konfliktdrabbad, familj och/eller närstående erbjuds 4/5 kl. 10–16.

Pris: 250 kr/person inkl. fika och lunch. Sista anmälningsdag 11/4.
Anmälan och information: ebba.alverbrandt@svenskakyrkan.se 040-27 92 79, Carina Halvardsson (ordf. Försoningsgruppen) 070-950 03 55

www.forsoningsgruppen.se

Förtroliga samtal i Fosie församlingsgård

Torsdag 7 februari, 7 mars, 4 april kl. 16.30-18.

Meningsfulla samtal och lycka tros ha ett samband. Vi diskuterar och delar liv över en god kopp te och smörgås. Vi avslutar med en bönestund. Föranmälan.

  • Tema 7 februari: Vad är meningen med mitt liv?
  • Tema 7 mars: Fråga sen allt vad du kan, vem är Gud och var bor han?
  • Tema 4 april: Källa till liv!

Frågor och anmälan: ragnhildur.jonasdottir@svenskakyrkan.se , 040-27 91 57

Soppa och tankar – vi talar om tro

Husie församlingshem, varannan torsdag kl. 18-21. Start januari 2019.

Vad är tro? Vad är kyrka? Vad betyder det att vara församling? Varför gör vi som vi gör i gudstjänsten? Varje träff börjar med mässa i kyrksalen. Därefter äter vi enkel soppa och tar oss an dagens ämne utifrån en bibeltext. Frågor: maya.salmon@svenskakyrkan.se , 040-27 90 88.

Nyfiken på kristen tro?

Kirsebergskyrkan, söndag 24 februari, 7 april, 28 april, 12 maj kl. 15.45-17.

Gruppen för alla som är nyfikna på och vill undersöka frågor om tro och liv och för dig som längtar efter fördjupning i din tro. Samtalen utgår från boken Sju steg i kristen tro av Jonas Lindberg. Kom på så många tillfällen du kan och vill, men anmäl gärna senast måndag innan varje träff att du kommer. Efter varje träff är du varmt välkommen att fira kvällsmässa kl. 18 i Kirsebergskyrkan. Gruppen leds av Michael Andersson, präst. För mer information: michael.andersson@svenskakyrkan.se , 040-27 91 31

Samtalsgrupp –tro och liv

S:t Pauli församlingshus, varannan tisdag kl. 17.30-18.45, till och med 10 december. Terminsstart 2019: 15 januari.

Vi läser Bibeln, fördjupar oss i texten och talar om liv och kristen tro. Ingen föranmälan.

För mer information: pauli.malmo@svenskakyrkan.se , 040-27 91 00.

Bokcirkel – liv och tro

S:t Pauli församlingshus, varannan måndag kl. 13-14.30 till och med 3 december. Terminsstart 2019: 21 januari.

Vi läser, delar tankar och intryck från en aktuell bok. Bokcirkeln sker i samverkan med studieförbundet Sensus.

För anmälan och frågor: 040-27 91 00, pauli.malmo@svenskakyrkan.se

Samtal efter Paulimässan

Sista måndagen i månaden kl. 18 i S:t Pauli kyrka, 26 november sista för 2018.
Terminsstart 2019: 28 januari.

Varje Paulimässa har ett övergripande tema. Efter mässan samlas vi i kyrkan, fikar och samtalar utifrån ämnet.

För mer information: 040-27 91 00, pauli.malmo@svenskakyrkan.se

Jesus som förebild

S:t Matteus församlingshem, varannan söndag 28 oktober 2018 – 7 april 2019 kl.13.15-14.45.

Samtalsgrupp för män som funderar kring vad det innebär att vara man i Sverige idag. Som kristna män låter vi berättelserna om Jesu liv vara vår utgångspunkt. Anmälan: lars.tornqvist@svenskakyrkan.se, 040-27 93 60.

 

 

Kontakt samtalsgrupper

Fosie församlingsgård
Förtroliga samtal
Ragnhildur Jonasdottir
ragnhildur.jonasdottir@svenskakyrkan.se
040-27 91 57

Husie församlingshem
Soppa och tankar
Maya Salmon
maya.salmon@svenskakyrkan.se
040-27 90 88.

Kirsebergskyrkan
Nyfiken på kristen tro?
Michael Andersson
michael.andersson@svenskakyrkan.se
040-27 91 31

S:t Pauli församlingshus
Samtalsgrupp tro och liv
Bokcirkel liv och tro
pauli.malmo@svenskakyrkan.se
040-27 91 00

S:t Matteus församlingshem
Jesus som förebild
Lars Törnqvist
lars.tornqvist@svenskakyrkan.se
040-27 93 60.