Rum för samtal – livsviktiga samtal i ett kristet sammanhang

Ibland kan man känna sig ensam i sin tro och längta efter att få prata om den med andra. Det är också ett sätt att fördjupa sin tro och att växa i tro och tillit till Gud. Kyrkan ger dig möjlighet att frimodigt och öppet få prata om detta i olika typer av grupper.

Förtroliga samtal i Fosie församlingsgård

Torsdagar 12/9, 10/10, 7/11 kl. 16.30–18.00

Meningsfulla samtal och lycka tros ha ett samband. Vi diskuterar och funderar tillsammans över livets mening med hjälp av text, poesi och vår egen livserfarenhet. Samtalsserien avslutas med föredrag och samtal med KG Hammar (se nedan). Anmälan och information: [email protected] , 040-27 91 57

Meningen med livet

Fosie församlingsgård, torsdag 21/11 kl. 16.30–18.00

Föredrag och samtal med KG Hammar, tidigare ärkebiskop i Svenska kyrkan. Alla är hjärtligt välkomna. Ingen föranmälan.  Mer information:
[email protected] 

Jesusverkstad

Kirsebergskyrkan, söndag 22/9, 20/10, 17/11 och 15/12 kl. 15.45–17.00

Vad skulle Jesus ha gjort? Jesus var tydlig med att tro är något man agerar. Hans inbjudan till lärjungarna om att följa med och se gäller också oss. Vi läser
en bibeltext, inspireras av berättelsen och samtalar kring hur vi kan omsätta berättelsens mening i handling. Tills nästa gång vi ses försöker vi praktisera det vi kommit fram till. Vid träffarna delar vi våra erfarenheter med varandra. Med andra ord hjälps vi åt med att snickra på en bättre värld, eller ”Guds rike”. Efter varje träff finns det möjlighet att fortsätta gemenskapen i mässan (gudstjänst med nattvard) kl. 18 i Kirsebergskyrkan. Anmälan senast måndagen före varje träff till
[email protected] , 040-27 91 31

Vi män behöver prata mera! 

S:t Matteus församlingshem, 11 torsdagar kl. 18.45–20.15. Start 17/10.  

”Gud skapade människan till sin avbild” (1.a Moseb.) Vi är alla skapade till Guds avbild, men vad betyder det för oss män som går på den kristna vägen? Åren som följt efter #metoo-uppropet har tydliggjort att vi män behöver träffas och prata om hur vi vill vara män. Vi kan inte längre stå vid sidan om och tro att allt löser sig av sig självt. Vi behöver aktivt arbeta för en verklig förändring utav cementerade könsroller, för ett samhälle och en värld där män och kvinnor kan leva på lika villkor. Inte minst är detta viktigt för våra barn och barnbarn, de kommande släktena. Hur vill vi vara män år 2019? På vilket sätt påverkas det svaret av att vi är kristna? Hur kan Jesus vara en förebild för oss män idag? Dessa och andra frågor som rör kärlek, vänskap, ego, flyktvägar, skörhet och sex mm tar vi med oss in i våra 11 träffar under höst och vinter.  Samtalsgruppen arrangeras i samarbete med studieförbundet SENSUS. Intresseanmälan görs till [email protected] , 040-27 93 60.

Kurs i kristen tro

S:t Petri församlingshem. Delkurs 1: 15/10, 29/10, 12/11 och 26/11 kl. 18.30–21.00. Delkurs 2: 14/1, 28/1, 11/2 och 25/2 kl. 18.30–21.00.

Livet är en väg. Den börjar när du föds. Den slutar när du dör. Det behöver du inte vara kristen för att veta. Men någon gång under livet blir vi medvetna om att vägen bakom oss troligtvis är längre än den framför oss. Så vilken skillnad gör det att vara kristen? Ett svar kan vara, att livets väg som slutar i döden blir en helig vandring som leder till livet. Den här kursen är för dig som är nyfiken på kristen tro och tillsammans med andra, i samtal och reflektion, vill upptäcka vad kyrkans liv kan innebära och erbjuda. Kursen kan leda till dop, konfirmation eller välkomnande som ny medlem i Svenska kyrkan. För mer information och anmälan: [email protected] , 040-27 91 65.

Fördjupande försoningsdagar

S:t Matteus församlingshem, informationsträff 22/10 kl. 18.00. Information kan även fås vid ett enskilt samtal. Ett personligt möte krävs för att anmäla sig. Träffar 21/11 kl. 17–21,  22/11 kl. 17.00–21.00,  23/11  kl. 10.00–16.00 och 24/11 kl. 10.00–16.00

Med Kristus som medvandrare inbjuder Svenska kyrkan Malmö och Lund samt Försoningsgruppen till fördjupande försoningsdagar. Dagarna vänder sig till dig som vill bearbeta kränkningar, lösa konflikter, har levt eller lever i skadade relationer och längtar efter att hitta vägar vidare. 

Under fyra dagars samtal och praktiskt arbete delar vi livets skörhet och skönhet genom att titta närmare på vad som gått sönder i relationen, hur skadorna skulle kunna repareras och vad som behövs för att kunna gå vidare som lite helare människor. Varje träff inleds och avslutas med en stunds stillhet och bön. Möjlighet till möten med konfliktdrabbad, familj och/eller närstående erbjuds 30/11 kl. 10.00–16.00.

Uppföljningsträffar: 5/12, 12/12, 19/12 kl. 17.00-20.00. Pris: 250 kr/person inkl. fika och lunch. Sista anmälningsdag 7/11. Anmälan och information:
[email protected] 040-27 92 79, Carina Halvardsson (ordf. Försoningsgruppen) 070-950 03 55

Läs mer på www.forsoningsgruppen.se

Kontakt samtalsgrupper

Förtroliga samtal / Meningen med livet
Ragnhildur Jonasdottir
[email protected]
040-27 91 57

Jesusverkstad
Michael Andersson
[email protected]
040-27 91 31

Vi män behöver prata mera!
Lars Törnqvist
[email protected]
040-27 93 60

Kurs i kristen tro
Tobias Berg
[email protected]
040-27 91 65

Fördjupande försoningsdagar
Ebba Älverbrandt
[email protected]
040-27 92 79