Rum för samtal – livsviktiga samtal i ett kristet sammanhang

Ibland kan man känna sig ensam i sin tro och längta efter att få prata om den med andra. Det är också ett sätt att fördjupa sin tro och att växa i tro och tillit till Gud. Kyrkan ger dig möjlighet att frimodigt och öppet få prata om detta i olika typer av grupper.

Bild och bibel i Hyllie kyrka

Varannan tisdag kl. 18.00–19.30. Start 21 januari.

Vilka bilder väcks i dig? Välkommen till fem kvällar där vi lyssnar till en bibeltext och sedan målar fritt ur hjärtat. Det är närmast en fördel om man ”inte kan måla”, eftersom det är processen och inte resultatet som är det viktiga.

Som avslutning delar vi tankar och bilder med varandra. Ledare är
Monica Andersson. Begränsat antal deltagare. Anmälan senast 13 januari till [email protected] , 040-27 92 85

Jesusverkstad i Kirsebergskyrkan

En söndag i månaden kl. 15.45–17.00  Se www.kirsebergskyrkan.se för startdatum.

Vad skulle Jesus ha gjort? Jesus var tydlig med att tro är något man agerar. Hans inbjudan till lärjungarna om att följa med och se gäller också oss. Vi läser en bibeltext, inspireras av berättelsen och samtalar kring hur vi kan omsätta berättelsens mening i handing. Tills nästa gång vi ses försöker vi praktisera det vi kommit fram till. Vid träffarna delar vi våra erfarenheter med varandra. Med andra ord hjälps vi åt med att snickra på en bättre värld, eller ”Guds rike”. Efter varje träff finns det möjlighet att fortsätta gemenskapen i mässan (gudstjänst med nattvard) kl. 18.00 i Kirsebergskyrkan. Anmälan senast måndagen före varje träff [email protected] 040-27 91 31

INSTÄLLT: Fördjupande försoningsdagar i S:t Matteus församlingshem

Informationsträff 14 april kl. 18.00. Information kan även fås vid ett enskilt samtal. Ett personligt möte krävs för att anmäla sig. Träffar 21 maj kl. 17.00–21.00, 22 maj kl. 17.00-21.00, 23 maj kl. 10.00-16.00 och 24 maj kl. 10.00-16.00

Med Kristus som medvandrare inbjuder Svenska kyrkan Malmö och Lund samt Försoningsgruppen till fördjupande försoningsdagar. Dagarna vänder sig till dig som vill bearbeta kränkningar, lösa konflikter, har levt eller lever i skadade relationer och längtar efter att hitta vägar vidare. Under fyra dagars samtal och praktiskt arbete delar vi livets skörhet och skönhet genom att titta närmare på vad som gått sönder i relationen, hur skadorna skulle kunna repareras och vad som behövs för att kunna gå vidare som lite helare människor. Varje träff inleds och avslutas med en stunds stillhet och bön.

Möjlighet till möten med konfliktdrabbad, familj och/eller närstående erbjuds 30/5 kl. 10–16.

Uppföljningsträffar: 4 juni, 11 juni och 18 juni kl. 17.00-20.00. Pris: 250 kr/person inkl. fika och lunch. Sista anmälningsdag 16 april.

Anmälan och information: [email protected] 040-27 92 79,
Carina Halvardsson (ordf. Försoningsgruppen) 070-950 03 55

Läs mer på www.forsoningsgruppen.se

Kontakt samtalsgrupper

Bild och Bibel
[email protected]
040-27 92 85

Jesusverkstad
Michael Andersson
[email protected]
040-27 91 31

Fördjupande försoningsdagar
Ebba Älverbrandt
[email protected]
040-27 92 79