Varför firar vi gudstjänst?

Varför firar vi gudstjänst?

Mitt i det som är livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp samlas vi till gudstjänst.

Gudstjänsten gestaltar berättelsen om Jesus Kristus, hans liv, död och uppståndelse. Den ger uttryck för hur Jesus såg den människa som behövde få mod och hopp tillbaka. Hur han öppnade Guds rike för alla, så att de kunde leva i sin vardag. Söndagen är den stora gudstjänstdagen, som i kyrkans historia räknas som den första dagen, skapelsen omvandlingen av mörkret till ljus, också dagen då Kristus uppstod från döden. Söndagens gudstjänst ger kraft åt vår fortsatta vecka.

Hur går Gudstjänsten till?

En gudstjänst kan gå till på många olika sätt. Bärande delar är läsning ur bibeln och tolkning av vad bibelordet betyder för oss – idag, genom predikan, lovsång till Gud och bön. Nattvarden firas också ofta. Firas nattvarden vid gudstjänsten kallas gudstjänsten för mässa.

Måltiden viktig

Redan tidigt i den kristna historien tog sig berättelsen om Jesus uttryck i att man åt tillsammans. Det var den handling då man mindes lärjungarnas sista måltid tillsammans med Jesus. Men det blev också ett heligt skeende och inte bara en minnesmåltid. Man försökte tolka betydelsen av att Jesus hade dött och uppstått.

Nattvarden utgör ett av sakramenten i Svenska kyrkan. Sakrament innebär att det är en av Gud instiftad helig handling, en Guds gåva i vilken vi möter Honom. Nattvarden firas i alla kristna kyrkor mer eller mindre ofta. I nattvarden, som också kallas för måltiden, blir vi indragna i Jesu död och uppståndelse. Guds närvaro blir verklighet. Idag. Vid nattvarden omsluts brödet och vinet av Guds kärlek och löfte genom orden som sägs och genom Andens närvaro: Kristi kropp och blod för dig utgivna. Förlåtelse och löftet om ett evigt liv räcks oss, och vi sänds därefter ut med ny kraft. Alla döpta är välkomna att delta i nattvarden.

Gudstjänst i Malmös kyrkor

I kyrkorna firas gudstjänst varje söndag. Men ofta förekommer gudstjänster också andra dagar i veckan. De gudstjänster som firas i Malmös kyrkor hittar du i dels i  kalendern för Svenska kyrkan Malmö samt i det som kallas predikoturer varje lördag i Sydsvenska Dagbladet.

Öppen för alla

Alla är välkomna att vara med: unga och gamla, den som är van gudstjänstfirare och den som är ovan. I gudstjänsten får vi hjälp att tolka våra liv och möta Gud. Men gudstjänsten är också ett tecken på och uttryck för kyrkans tro och närvaro i samhället.

Att upptäcka gudstjänsten, det som sker, sägs och sjungs, är en möjlighet att se sitt eget liv i ett sammanhang. Trots det kan orden och det som sker i gudstjänsten vara ovant om du är ovan gudstjänstfirare. Ge gudstjänsten tid. Du är alltid välkommen att fråga om du undrar något. Vi ses på gudstjänst!