Begravningsgudstjänst

En begravningsceremoni, som leds av en präst i en kyrka eller ett kapell, kallas för en begravningsgudstjänst.

Bokning av begravningsgudstjänst sker via pastorsexpeditionen i Svenska kyrkan Malmö. Ni kan själva önska var gudstjänsten ska äga rum någonstans. Genom pastorsexpeditionen får ni även veta vilken präst som kommer att hålla i gudstjänsten. Kyrkorum, vaktmästare, präst, musiker och eventuella bärare av kistan har redan betalats via kyrkoavgiften och innebär därför inga extra kostnader om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan.

Minnesstund

Efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen ofta i en samling där vi minns den avlidne i en stunds samvaro.

Gravsättning

Man kan välja mellan en kistgrav, urngrav, askgravlund och minneslund. I kistgravar begravs stoft som inte har kremerats, och man reser en gravsten. I urngravar och minneslund begravs stoft som har kremerats. Urngraven är utmärkt med en gravsten medan minneslunden är anonym. Det finns också något som heter askgravlund, som är en minneslund men med namnen angivna på en gemensam yta.

En akt av kärlek och respekt

Den kristna riten för att säga farväl och tacka för en människa är en gudstjänst. I begravningsgudstjänsten överlämnar vi den döde till Gud. Begravningsgudstjänsten är en akt av kärlek och respekt för den som är död. Den är också något att hämta kraft ur för den dödes anhöriga.

I gudstjänsten får vi tacka för vad en människa gett oss. Vi kan be om förlåtelse för det som inte blev som vi hoppades och ville i vår relation. Vi får be om försoning för det som brustit mellan oss. Gudstjänstens djupaste ärende är överlämnandet av den som är död i Guds händer.

Genom begravningsgudstjänsten visar vi också respekt för kroppen. Kroppen kan inte skiljas från människan. Vi lägger kroppen till vila, prästen lyser frid över den avlidne och överlåter honom/henne i Guds omsorg och kärlek.

Begravningen kan vara ett samlande begrepp för tiden från själaringning till minnesstund. Begravningens sammanhang sträcker sig från dödsbädden till avskedet vid graven.

Boka begravningsgudstjänst

040-27 90 01
[email protected]