Att vara fadder

Att bli tillfrågad om att bli fadder är ett fint uppdrag. Du är utvald till att vara ett extra stöd till den som döps.

Det finns bara en enda regel för att kunna bli fadder och det är att du själv är döpt.

Du blir en förebild som kan visa vägen i livet och finnas till hands med stöd och uppmuntran. Fadderns uppgift är att berätta för fadderbarnet om dopet och att Gud finns med i livet oavsett vad som händer.

Som fadder kan man påminna om dopdagen till exempel genom att skicka en hälsning. Vid barndop är det ofta faddern som bär barnet fram till dopet. Det är också vanligt att faddern medverkar vid dopet med exempelvis ljuständning eller textläsning.

  • Vilka är dina tankar kring fadderskapet?
  • Vad innebär fadderskapet för dig?
  • Vem passar bäst in i dina tankar kring fadderskapet?

Till dig som är eller ska bli fadder

Att vara fadder är en förmån och en fin uppgift som kan komma att betyda mycket för den döpte och för den som är fadder. Att vara en förebild i livets olika skeden är en stor uppgift. Du får vara en vän som kan stötta och hjälpa i svåra stunder. Be för den som du är fadder för och våga prata med henne eller honom om livets alla frågor. Du som är fadder är själv döpt och är på det sättet en del av de döptas gemenskap.

Vid dopgudstjänsten får du som fadder oftast ett Fadderbevis. I detta finns datum för dopet, namnet på den som döpts och ditt namn. Fadderbevisen brukar också innehålla någon form av bön och text som kan vara till hjälp för dig i din uppgift.

Historik

I den första kristna kyrkan, då man främst döpte vuxna, handlade fadderns uppgift om att vara ett stöd i den döptes fortsatta liv som kristen. I äldre tider, och i vissa delar av Sverige, kallades den som bar barnet till dopet för Gudmor eller Gudfar. Att ha faddrar till spädbarn var också under lång tid en social institution. Om dopbarnets föräldrar dog blev det faddrarnas uppgift att gå in som vårdnadshavare.

Idag har vi byggt ett samhälle där det finns sociala instanser som ansvarar för individens väl. I dagens fadderuppdrag ligger det ursprungliga uppdraget kvar: att var ett stöd i den döptes fortsatta liv på trons väg.