Att konfirmeras som vuxen

I din kyrka erbjuds alltid en möjlighet att konfirmeras som vuxen.

För att konfirmeras förutsätts att du är döpt. Konfirmationen bekräftar ditt dop. Kanske är du döpt som barn, är du inte det är du välkommen att bli döpt som vuxen. För att döpas krävs inte mer av dig för att du är vuxen än när du är barn. Gud lovar att vara med dig alla dagar. Du blir också vid dopet medlem i Svenska kyrkan.

Vill du veta mer?

Kontakta din kyrka eller ring oss på 040-27 90 00.