Konfirmandgrupper 2020–2021

Välj den grupp som passar dig. Alla grupper är kostnadsfria om inget annat anges. Valet är ditt och helt fritt.

Bunkeflo Strandkyrka

1. SOMMARLÄGER 2021
Följ med på ett oförglömligt läger sommaren 2021! Under två veckors tid lär vi känna Gud och varandra genom gemensamma upplevelser, gudstjänster, musik, lekar, fest och äventyr. Som konfirmand ingår det även att du deltar i kyrkans gudstjänstliv.

Dag och tid: Upptakt i november 2020, därefter en gång i månaden på söndagar fram till sommarlägret.
Läger: Ett helgläger i början av 2021 och efter skolavslutningen i juni åker vi på sommarläger och avslutar med konfirmation.
Konfirmationsdag: 4 juli 2021
Vill du veta mer? [email protected] 040–27 94 43, [email protected] 040–27 94 16

Fosie kyrka och Heliga Trefaldighetskyrkan

2. GAMINGKONFIRMATION
Är du klistrad framför dina dator- och tv-spel på fritiden? Säger folk till dig att man inte lär sig nåt av att spela? Visst kan man det! Häng med oss in i spelvärlden och lär dig en massa om kristen tro och hur det är att vara människa, för gaming och kristen tro går att kombinera. Vi spelar tillsammans vissa helger och några dagar under loven. För att kunna maximera gamingen kommer vi att sova över i församlingsgården. Om du inte vill använda din egen dator så får du låna en av oss, och är du mer för konsol så finns det både Ps4 och Wii U.

Uppstart: 6 september
Träffar: 18–20 september Gamingläger med övernattning, 28–30 oktober Gamingläger med övernattning,  3–5 januari 2021 Rollspelsläger,  24–26 februari Gamingläger med övernattning,  27–29 mars Gamingläger med övernattning, 23–25 april Gamingläger med övernattning.
Konfirmationsdag: 8 maj 2021.
Informationskvällar: Kom gärna på någon av de två grillkvällarna. Fosie församlingsgård 26 maj kl. 18.00 eller Heliga Trefaldighetskyrkan 20 augusti kl. 18.00
Vill du veta mer? [email protected] 040-279219.

Husie kyrka

3. TORSDAGSGRUPP
Vi träffas och funderar över livet, relationer och Gud. Genom gemenskap, fika, samtal, musik, lek och läger får vi tid att lära känna varandra och brottas med livets stora frågor. Kom som du är!

Uppstart: 27 september 2020
Träffar: torsdagar kl. 16.00–18.30. Inga träffar på loven.
Helgläger: 20–22 november 2020 och 19–21 mars 2021
Konfirmationsdag: 15 maj 2021
Vill du veta mer? [email protected] 0730-64 17 93, [email protected] 0703–93 92 40

4. SOMMARGRUPP 2021
Skapa minnen för livet där vi kommer varandra nära genom samtal om stora frågor som relationer, meningen med livet och Gud. Vi åker iväg från vardagen i en vecka på ett läger fullt av gemenskap.

Uppstart: 11 oktober 2020
Träffar: 20–24 juni, 7–9 juli i Husie församlingshem
Veckoläger: 27 juni–4 juli
Konfirmationsdag: 10 juli 2021
Vill du veta mer? [email protected] 0703–93 92 40, [email protected] 0730-64 17 93

Hyllie kyrka och S:t Mikaels kyrka

#STHLM ger dig chansen att möta andra ungdomar i din egen ålder, med samma frågor som du. #STHLM består av tre grupper, du väljer den som passar dig bäst. Förutom gruppträffarna samlas alla grupper vid två tillfällen (29 november och 21 mars) och reser tillsammans till Stockholm i april 2021.

5. #STHLM _SÖNDAG
Upptakt:
6 september kl. 09.00–17.00 i Hyllie kyrka
Träffar: söndag 4 oktober, 8 och 29 november, 10 januari, 14 februari, 21 mars och 16 maj kl. 09.00–17.00 i Hyllie kyrka
Läger: 22–25 april 2021 i Stockholm
Konfirmationsdag: 22 maj 2021
Vill du veta mer? [email protected] 040–27 93 06, [email protected] 040–27 93 43

6. #STHLM _MÅNDAG
Upptakt:
6 september kl. 09.00–17.00 i Hyllie kyrka
Träffar: 29 november, 21 mars
Dag och tid: måndagar kl. 15.30–17.30 start 7 september i S:t Mikaels kyrka
Läger: 22–25 april 2021 i Stockholm
Konfirmationsdag: 15 maj 2021
Vill du veta mer? [email protected] 040–27 93 06, [email protected] 040–27 93 43

7. #STHLM _SOMMAR
Upptakt:
6 september kl. 09.00–17.00 i Hyllie kyrka
Träffar: 17 juni–4 juli, måndag–fredag 9–12, 29 november, 21 mars
Läger: 22–25 april 2021 i Stockholm.
Konfirmationsdag: 5 juli 2021
Vill du veta mer? [email protected] 040–27 93 06, [email protected] 040–27 93 43

Kirsebergskyrkan

När Gud säger att vi ska ta hand om jorden och varandra – hur kan vi göra det och varför ska vi göra det? Och vem är den där Gud? Jesus? Vad innebär det att vara troende idag? Vad är medmänsklighet? Vilka rättigheter har jag i livet? Kan jag göra skillnad för någon annan, för jorden? Kan man förlåta allt? Vad är kärlek? Tillsammans undersöker vi våra stora och små frågor. Varmt välkommen precis som du är!

8. TORSDAGSGRUPP
Informationsmöte:
För konfirmand och anhörig torsdagen 27 augusti kl. 18.00 i Kirsebergskyrkan.
Dag och tid: varannan torsdag, jämna veckor, kl. 16.30–18.30
Start: 3 september 2020
Läger: 11–13 september 2020 samt studieresa till Assisi, Italien 11–16 maj 2021
Konfirmation: 29 maj 2021 i Kirsebergskyrkan
Vill du veta mer? [email protected] 040–27 91 82

9. SOMMARGRUPP 2021
Vi träffas de tre sista veckorna på sommarlovet, varav fyra dagar är vi på läger tillsammans!

Informationsmöte: För konfirmand och anhörig onsdagen 18 november 2020 17.30 i Kirsebergskyrkan.
Start: söndagen 29 december 2020 kl. 11.00 i Kirsebergskyrkan
Träffar: 26–30 juni, 9–13 augusti 2021
Läger: 2–5 augusti 2021
Konfirmation: 14 augusti 2021 i Kirsebergskyrkan
Vill du veta mer? [email protected] 040–27 91 82

Limhamns kyrka

Ibland känns det som om livet har fler frågor än svar. Under konfirmationstiden får du möjlighet att samtala om viktiga saker tillsammans med andra. Ordet konfirmation betyder bekräftelse. En bekräftelse på att Gud vet att du finns och tror på dig.

Informationsmöte: 25 augusti kl. 18.00 i Limhamns församlingshus. För dig som har svårt att välja grupp.
Vill du veta mer? [email protected], tel: 040-27 94 95.

10. MÅNDAGSGRUPPEN: kl. 16.30–18.30.
11. TISDAGSGRUPPEN: kl. 16.30–18.30.
12. ONSDAGSGRUPPEN: kl. 17.00–19.00
13. ONSDAG/SÖNDAGSGRUPP: kl. 17.00–20.00/kl. 14.00–19.00, träffas en onsdag och en söndag i månaden (efter schema)
14. TORSDAGSGRUPP: kl. 17.00–19.00.

Start: 11.00, 27 september 2020 i Limhamns kyrka
Studieresa: Prag i fem dagar under våren 2021
Konfirmation: april/maj 2021

15. SOMMARGRUPP 2021
Sommargruppen träffas första tre veckorna på sommarlovet 2021, varav en vecka är läger, resten dagtid. Vi har även ett helgläger under våren 2021.
Konfirmation: juli 2021

Oxie kyrka

16. TORSDAGSGRUPP
Konfirmationen är ett erbjudande till dig som är nyfiken på livet och vill veta mer om kristen tro och vad den kan betyda. Varför händer onda saker i världen? Vad ska jag bli i framtiden? Vad är kärlek? Varje vecka träffas vi i Oxie församlingsgård för att leta svar tillsammans genom musik, drama, samtal, lekar och mycket mer.

Dag och tid: torsdagar kl. 16.30–18.30
Start: 2 september kl. 17.30 2020 i församlingsgården för anhörig och konfirmand.
Läger: Två helgläger: ett på hösten 16–18 oktober 2020 och ett på våren 2021.
Konfirmationsdag: 8 maj i Oxie kyrka.
Vill du veta mer: [email protected] 070–23 11 85

17. SOMMARKONFA 2021
Tre intensiva veckor sommaren 2021. Tillsammans med kompisar och ledare pratar vi om livets frågor och upplever saker tillsammans. Allt från läger och äventyr till andakter med stillhet och ro.

Träffar: 20 juni–10 juli, dagtid
Läger: 27 juni–4 juli
Konfirmationsdag: 10 juli i Oxie kyrka
Vill du veta mer: [email protected] 070–23 11 85

18. LOVKONFA
Har du många bollar i luften? Då är denna konfirmationsgrupp något för dig! Vi träffas när det är skollov, för att underlätta för dig som har mycket under skolveckorna. Tillsammans med kompisar och ledare pratar vi om livets frågor och upplever saker tillsammans. Allt från läger och äventyr till andakter med stillhet och ro!

Träffar: Höstlovet vecka 44: 26–30 oktober 2020, sportlov vecka 8: 22–28 februari 2021, påsklov vecka 13: 29 mars–1 april 2021.
Start: 2 september kl. 17.30 2020 i församlingsgården för anhörig och konfirmand.
Läger: Datum ej satt för en övernattning.
Konfirmationsdag: 5 april 2021 Glostorps kyrka
Vill du veta mer: [email protected] 070–23 11 85

19. KONFA FÖR SÄRSKOLEELEVER
Går du i grundsärskolan och vill konfirmera dig? Vi välkomnar konfirmander från hela Malmö. Du ska vara född senast 2006. Vi jobbar utifrån konfirmandens särskilda behov och vi lägger upp våra träffar utifrån ungdomarnas nivå. Därför är det också viktigt att vårdnadshavarna kommer på föräldramötet. På detta möte tar vi in all information vi behöver för att göra konfirmandåret så bra som möjligt.

Träffar:måndagar
Konfirmationsdag: 22 maj 2021
Sista anmälningsdag:
31 augusti
Föräldramöte:
 14 september kl. 17.00 i Oxie församlingsgård
Vill du veta mer? [email protected] 040–27 93 91, [email protected] 040–27 93 92

S:t Andreas kyrka

20. UPPLEVELSEGRUPPEN – TISDAGAR
Vi träffas och funderar tillsammans kring livet och tron. Vi reser även iväg på olika spännande aktiviteter där vi utmanar oss själva i ridning, femkamp, klättervägg, samarbetsövningar med mera.

Dag och tid: varannan tisdag, udda veckor kl. 16.30–19.00, samt ett antal lördagar och söndagar för aktiviteter och gudstjänster.
Läger: två lägerhelger, 16–18 oktober 2020 och en helg på våren 2021.
Start: 8 september (Kick-off 19–20 september)
Konfirmationsdag: 8 maj 2021
Vill du veta mer? [email protected] 040–27 90 75

21. UPPLEVELSEGRUPPEN – SOMMAR 2021
Vi träffas under sommarlovets första tre veckor och funderar tillsammans kring livet och tron. Vi åker iväg på ett 4-dagars läger och det blir även spännande aktiviteter där vi utmanar oss själva i ridning, femkamp, klättervägg, samarbetsövningar med mera.

Dag och tid: 14 juni–3 juli 2021
Förträffar: Ett antal dagar och kvällar under året för aktiviteter och gudstjänster.
Start: Kick–off 19–20 september 2020
Läger: 21–24 juni 2021
Konfirmationsdag: 3 juli 2021
Vill du veta mer? [email protected] 040–27 90 75

S:t Matteus kyrka

22. TORSDAGSGRUPP MED ENGLANDSRESA
Vem är Gud? Och vad är kristen tro? Varför finns jag och vad är livets mening? Vi får tillsammans upptäcka och utforska detta genom samtal, kreativitet, gudstjänster och andakt. Och så åker vi på resa och läger tillsammans.

Dag och tid: I huvudsak torsdagar 16.30–18.30
Start: torsdagen 1 oktober
Läger: Endygnsläger i Malmö hösten 2020, weekendläger i Skåne våren 2021.
Resa: Walsingham, England första veckan i augusti 2021. Detta sista läger genomförs som en del av konfirmationen även om resan är efter konfirmationsgudstjänsten.
Konfirmationsdag: 22 maj 2021
Vill du veta mer? [email protected] 040–27 91 75

S:t Pauli kyrka

23. HÖST- OCH VINTERGRUPP
Vi träffas första gången i slutet på augusti 2020 och konfirmeras söndagen 28 februari 2021. I den här gruppen kommer vi att fundera över hur kristen tro och Gud hänger ihop med musik, hbtq, klimatet, konsten och människovärdet.

Träffar: varannan onsdag kl. 17.00–19.00 i S:t Pauli församlingshus. Vi träffas även några dagar under höstlovet, jullovet och sportlovet.
Läger: 3–5 januari 2021
Konfirmationsdag: 28 februari 2021i S:t Pauli kyrka
Vill du veta mer? [email protected] 040–27 91 51

24. RESEGRUPPEN
Upplev Berlin som konfirmand! Både före, under och efter resan undersöker vi vad kristen tro och Gud har att göra med musiken, hbtq, klimatet, konsten och människovärdet.

Träffar: Första träffen 29 november 2020, därefter en söndag i månaden fram tills sommarlovet. Träffar på sommarlovet är 21–24 juni och 5–9 juli 2021 i S:t Pauli församlingshus.
Resa till Berlin: tisdag 29 juni–lördag 3 juli 2021
Konfirmationsdag: 11 juli 2021 i S:t Pauli kyrka
Vill du veta mer? [email protected] 040–27 91 51

S:t Petri kyrka

25. KONFIRMANDER MÖTER BERLIN
En sommar i city med upplevelser, gemenskap och nya vänner. Välkommen att vara konfirmand i S:t Petri kyrka, en av Malmös äldsta kyrkor. Tillsammans går vi på upptäcktsfärd i kyrkans skrymslen och torn, på Berlins gator och torg och bland livets frågor och funderingar och i den kristna tron. Max 22 konfirmander.

Start: söndag 27 september kl. 11.00 2020 med föräldrar
Dag och tid: 14 juni–2 juli 2021
Förträffar: torsdag 15 oktober 2020 kl. 16.30–19.00, söndag 14 februari 2021  kl. 10.00–14.00, onsdag 31 mars 2021 kl. 10.00–15.00 och torsdag 1 april 2021 kl. 10.00–15.00.
Läger: Berlin 20–24 juni 2021
Konfirmationsdag: 3 juli 2021
Vill du veta mer? [email protected] 0703–78 90 45, [email protected] 0721–82 94 67

Tygelsjö, Västra Klagstorp och Klagshamns kyrkor

26. ONSDAGSGRUPP
Är du nyfiken på Gud? Tillsammans med oss i Tygelsjö ges du möjlighet att i en lugn och trygg miljö utforska vem Gud är och i din egen takt växa in i vår kyrkas tro och liv. Hoppas vi ses till hösten!

Dag och tid: onsdagar kl. 18.00–20.00 samt vissa söndagar och helgdagar.
Start: september 2020.
Läger: helgläger våren 2021
Konfirmationsdag: maj 2021
Informationsmöte: 27 maj kl. 17.00 i Klagshamns rotunda och kl. 18.00 i Tygelsjö k yrka
Vill du veta mer? [email protected] 0766– 08 73 11

Västra Skrävlinge kyrka

27. KONFAGRUPP UTAN LÄGER
Här får du chans att upptäcka och lära känna den kristna tron. Tillsammans med församlingen och varandra utforskar vi vad kyrkan är, gör och tror. Vi samtalar, deltar i gudstjänster med olika uppgifter. Du får utrymme för dina egna frågor och funderingar om tron och livet. Gruppen är särskilt för dig som inte vill eller kan åka på läger.

Informationsmöte: 24 september 2020, kl. 17.30–18.30
Dag och tid: Söndagar ungefär en gång i månaden kl. 10.30–16.30 i Västra Skrävlinge församlingshem.
Start: 18 oktober 2020
Läger: Detta är ett lägerfritt alternativ. Vi gör en utflykt/studiebesök en lördag på hösten och en lördag under våren.
Konfirmationsdag: 5 juni 2021
Vill du veta mer? [email protected] 040–27 91 54

Anmäl dig här!

Anmälan öppnar 26 maj kl. 12.00.
Klicka på bilden nedan så kommer du till anmälningsformuläret.