Vigselgudstjänsten – så här kan det se ut

INGÅNGSMUSIK

Eventuell sång eller instrumental musik

PSALM

INLEDNINGSORD AV PRÄSTEN

”Inför Guds ansikte är vi samlade till vigsel mellan er två…”

BIBELLÄSNING OM ÄKTENSKAPET OCH KÄRLEKEN

(kan läsas av någon i församlingen)

Ett exempel på val av text är:

”Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hopas den, allt uthärdar den. Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.” (1 Kor 13:4-7, 13)

FRÅGORNA

P Inför Gud
och i denna församlings (dessa vittnens) närvaro
frågar jag dig, NN:
Vill du ta NN till din hustru/make/partner
och älska hen i nöd och lust?

BÖN ÖVER RINGARNA

”Låt dessa ringar för dem vara tecknet…”

LÖFTENA OCH RINGVÄXLINGEN

PRÄSTEN TILLKÄNNAGER ATT ÄKTENSKAP NU HAR INGÅTTS

PSALM ELLER SÅNG/MUSIKSTYCKE

FÖRBÖN

”Vi tackar dig för denna dag…”

HERRENS BÖN

”Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket. Din är makten och äran, i evighet. Amen.”

VÄLSIGNELSEN

”Herren välsigne er och bevare er…och ger er frid. Amen.”

EVENTUELLT VIGSELTAL

Hålles av prästen.

PSALM

SÅNG ELLER INSTRUMENTAL MUSIK

UTGÅNGSMUSIK