Mötesplatser för barn och familj

Svenska kyrkan erbjuder många aktiviteter för barn och föräldrar. För de allra minsta finns det babycaféer, rytmik och öppen förskola. Det finns även verksamhet anpassade för lite större barn där vi bland annat pysslar och umgås.

Något av det viktigaste vi kan ge våra barn är vår tid och våra resurser – på barnens villkor! För de små barnen finns tryggheten i att föräldrar eller annan närstående vuxen följer med. För de lite äldre barnen är det dags att testa att gå själv, tillsammans med kompisar.

Det finns grupper för de som gillar att pyssla, vill upptäcka saker och för de som tycker om att sjunga. Allt med en inkluderande anda av att alla är välkomna, med betoning på att just du är värdefull!

Här bredvid finns en länk till alla barnkörer i Svenska kyrkan Malmö. I kalendern hittar du öppna verksamheter och barngrupper som hålls inom den närmaste tiden. Vill du se aktiviteter som hålls längre fram i tiden, besök kalendern för Svenska kyrkan Malmö

BARNKÖRER

Det finns en mängd olika barnkörer att sjunga i inom Svenska kyrkan Malmö. Någon eller några gånger per termin deltar dessa körer i kyrkans verksamheter såsom söndagens gudstjänst, familjegudstjänster eller liknande.

Kalender för barn och familj