Mötesplatser Barn & Familj

”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som de.” (Markusevangeliet kapitel 10, vers 14)

Barn har en särskild ställning – i bibeln och i samhället i stort.
I kyrkan finns ett brett utbud av aktiviteter riktade till just barn.

Något av det viktigaste vi kan ge våra barn är vår tid och våra resurser – på barnens villkor! För de små barnen finns tryggheten i att föräldrar eller annan närstående vuxen följer med. För de lite äldre barnen är det dags att testa att gå själv, tillsammans med kompisar.
Det finns grupper för de som gillar att pyssla, de som vill upptäcka saker och för de som vill sjunga. Allt med en inkluderande anda av att alla är välkomna, med betoning på att just du är värdefull!
Här bredvid finns en länk till alla barnkörer i Svenska kyrkan Malmö. I kalendern hittar du de öppna verksamheter och barngrupper som hålls inom den närmaste tiden. Vill du se aktiviteter som hålls längre fram i tiden, besök kalendern för Svenska kyrkan Malmö

BARNKÖRER

Det finns en mängd olika barnkörer att sjunga i inom Svenska kyrkan Malmö. Någon eller några gånger per termin deltar dessa körer i kyrkans verksamheter såsom söndagens gudstjänst, familjegudstjänster eller liknande.

Kalender för Barn & Familj