Svenska kyrkans unga

Svenska Kyrkans Unga är en kristen demokratisk barn- och ungdomsorganisation cirka 14 000 medlemmar över hela landet.

De vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där ungdomar får växa i tro och ansvar.

Svenska kyrkans Unga är uppdelade i cirka 400 lokalavdelningar i 13 distrikt.

Malmös kyrkor har många grupper för ungdomar som heter just Svenska kyrkans unga/Kyrkans unga. Detta är grupper som i stor utsträckning delar Svenska kyrkans ungas värderingar. Dock skall understrykas att Svenska Kyrkans Unga i det här fallet är en organisation inom Svenska kyrkan till vilken du anmäler dig till via nätet. Då får du tillgång till all lägerverksamhet, möjlighet att engagera dig i exempelvis lokalavdelningar, styrelseuppdrag och dylikt.

Hos Svenska Kyrkans Unga är gemenskapen viktig, där du får vara dig själv. Du får vara kille eller tjej, tjock eller smal, smart eller trög, homo eller hetro och troende eller inte. För Svenska Kyrkans Unga är det viktigt att alla unga människor får träffas för att diskutera och fundera tillsammans på Gud och livet.

Unga människor kan och vill. Därför vill Svenska Kyrkans Unga också vara en ung röst för att forma och påverka vår kyrka och samhället. Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf är kompletterad med en idé som kort beskriver vad medlemmar tycker är viktigt med Svenska Kyrkans Unga. Så här lyder iden: Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.

sku-logga-webb_200px