Träffar mitt i veckan

Här finner du:

  • Träffar med i förväg planerade program
  • Öppna mötesplatser på fasta tider med frihet att bara vara
  • Träffar där samtalet får ta utrymme
  • Träffar i intensiv stillhet och aktiv meditation, andlighet och rörelse
  • Träffar med betoning på andlig fördjupning
  • Träffar där böcker får ta plats
  • Träffar där vi samlas i skapandet

 

Inga kalenderhändelser hittades.