Konserter och musikevenemang

Konserter och musikevenemang

Kyrkomusiken är en stor del i kyrkans liv. Musik och sång är också viktiga inslag i ett levande gudstjänstliv.

I Malmös kyrkor firas det ofta musikgudstjänster, men det bjuds även på konsert- och musikevenemang med såväl lokala, som kända musiker och artister. Varje vecka bjuds det även på lunchmusik i citykyrkorna: S:t Petri och S:t Johannes.

Här nedan hittar konserter och musikevenemang i Malmös kyrkor för den närmaste tiden:

För musikevenemang längre fram i tidengå till kalendern!