Konserter och musikevenemang

Konserter och musikevenemang

Kyrkomusiken är en stor del i kyrkans liv. Musik och sång är också viktiga inslag i ett levande gudstjänstliv.

I Malmös kyrkor kan du lyssna på musik under bland annat musikgudstjänster och på olika typer av konsert- och musikevenemang med såväl lokala, som kända musiker och artister. Under lunchtid kan du varje onsdag och torsdag koppla av en stund till tonerna av lunchmusik i citykyrkorna, S:t Petri och S:t Johannes.

Här hittar du konserter och musikevenemang i Malmös kyrkor för den närmaste tiden:

För musikevenemang längre fram i tidengå till kalendern!