Vill du lära dig spela orgel?

För nybörjare
De flesta av Svenska kyrkans församlingar i Malmö bedriver undervisning i orgelspel. Man kan börja spela orgel redan som barn och det är inte nödvändigt att ha spelat piano tidigare.

Avancerad undervisning
Det bedrivs även undervisning på högre nivå, framförallt för dig som seriöst siktar på att komma in på en kantors- eller organistutbildning. Vi kan även erbjuda undervisning i de kompletterande ämnen som behövs för att ta sig in på utbildningarna. Undervisningen är gratis, men antalet platser är begränsat. Vill du veta mer? Ta kontakt med Maja Malmström eller Mats Hultkvist, kontaktuppgifter hittar du till vänster.

Kontakt

Hyllie kyrka

Musiker
Charlotta Holmgren Nemeth
040-27 93 07
charlotta.holmgren@svenskakyrkan.se

Kirsebergskyrkan

Organist
Maja Malmström
0722-319736
040-27 91 37
maja.malmstrom@svenskakyrkan.se

Oxie kyrka

Musiker
Cecilia Dreisig
0729-74 31 83
040-27 93 67
cecilia.dreisig@svenskakyrkan.se

S:t Johannes kyrka

Musiker
Mats Hultkvist
040-27 91 58
mats.hultkvist@svenskakyrkan.se

S:t Matteus kyrka

Musiker
Emelie Ekberg
040-27 92 40
emelie.ekberg@svenskakyrkan.se

S:t Pauli kyrka

Musiker
Per Myrstener
040-27 92 10
per.myrstener@svenskakyrkan.se

Tygelsjö kyrka

Musiker
Åse Lindberg Christensen
040-27 94 46
ase.lindberg.christensen@svenskakyrkan.se