Samtal och stöd

Alla diakoner och präster i kyrkan står till förfogande för enskilda samtal och själavård. Samtal kan vara en möjlighet att få stanna upp och tillsammans med någon annan reflektera över vår livssituation, vår tro, våra sorger och glädjeämnen. I själavården ges möjlighet till enstaka samtal eller flera samtal under en längre period. Både präster och diakoner har tystnadsplikt. Allt som sägs stannar i rummet. 

Boka samtal med präst eller diakon

För att boka samtal med präst eller diakon, ring 040-27 90 00.

Jourhavande präst

JOURHAVANDE PRÄST

Nattetid kan du vända dig till Jourhavande präst som har telefonjour kl. 21-06 alla dagar. Ring 112 och be att få prata med jourhavande präst. Du kan också chatta eller skicka ett digitalt brev. Läs mer på svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

KYRKANS SOS

Vardagar kl. 13-21. Lördag, söndag och helgdag kl. 16-21. Via Kyrkans SOS kan du få stöd av en medmänniska. Du kan välja att ringa 031-800 650 eller ta kontakt via webbtjänsten SOS-brevlådan. De som jobbar för Kyrkans Jourtjänst är volontärer utbildade för uppgiften. De har tystnadsplikt. Självklart få du vara anonym i samtalet.