Fängelsesjälavård

Att sitta inlåst, i häkte och i fängelse, är en omtumlande och svår upplevelse.

fangelsesjalavard

Plötsligt är man ensam med sina tankar, minnen och oro inför framtiden. Precis som i andra livskriser är samtalet den bästa medicinen och möjligheten att komma vidare i livet. Häktade, men även intagna i fängelse, har ytterst få möjligheter till dessa samtal.

Ekumeniskt samarbete

Vi som arbetar inom fängelsesjälavården har en viktig funktion:
vi har tiden och modet att samtala om det smärtsamma. I gudstjänster och andakter belyser vi livsfrågorna utifrån ett kristet perspektiv. Samtidigt respekterar vi alltid de intagnas religionsfrihet.

Inom fängelsekyrkan finns ett ekumeniskt samarbete mellan Svenska kyrkan, pastorer som representerar Malmö frikyrkosamråd, katolsk och ortodox präst samt imamer. Fängelsesjälavårdens främsta uppgift är den enskilda själavården, men också att anordna gudstjänster, leda samtalsgrupper, medverka i behandlingsprogram och allmänt sett genom sitt arbete utgöra ett stöd för såväl intagna som personal inom kriminalvården.

Vid de större högtiderna; lucia, jul och påsk firar vi detta gemensamt ekumeniskt vid anstalterna och i viss mån på häktet, vilket brukar uppskattas bland de intagna och personalen.

Delta frivilligt i våra besöksgrupper

Är du intresserad av att möta människor och av socialt arbete? Vill du samtala om allt mellan himmel och jord? Är du nyfiken på Kriminalvården i Malmö? Kanske studerar du omsorg, sociologi, psykologi eller teologi?

Genom att delta i Fängelsesjälavårdens besöksgrupper får du chansen att möta intagna på Malmös fängelser. Besöksgrupperna är en efterfrågad länk till tillvaron utanför grindarna och en arena för givande samtal. Du väljer själv i vilken utsträckning du vill delta – vi ordnar introduktionsutbildning. Hör av dig till någon av kontaktpersonerna här bredvid.

Kontakta Fängelsesjälavården

Diakon
Ulla Christensson
040-27 91 29
[email protected]
Präst
Marie-Louise Norozi
040-27 93 65
[email protected]

Vi finns på på Häktet Malmö, KVA Fosie och KVA Tygelsjö.