Svenska kyrkan en fri resurs för Malmös gymnasieskolor

Sedan 2004 har Svenska kyrkan i Malmö haft en gymnasiepräst som arbetat med olika uppgifter då skolorna efterfrågat det. Våren 2019 utvecklas detta arbete vidare. Nuvarande gymnasieprästen Ida Wreland lämnar över uppdraget till närmsta kyrka som bär ansvaret då ni i skolan önskar samverkan i någon form. Tillsammans kan vi hjälpas åt att bygga ett Malmö präglat av tillit och tro på mångfaldens rikedomar. Ett fint sätt att hjälpa elever att bli trygga individer.

Kontakt

Kontakta din närmaste kyrka för att boka besök, temadag, föreläsning eller krisstöd.

Här hittar du kontaktinformation till Malmös kyrkor. 

Ladda ner informationsblad om samarbete gymnasieskola och kyrka

Halsband; Halssmycke; Konfirmation; Kors; Luther; Smycke; Ungdomar; Älskad

SKOLBESÖK

Ungdomar bär på många funderingar, frågor och tankar kring religion, tro, människovärde, död och liv och allt där emellan. Vid skolbesök utgår vi alltid från elevernas och personalens frågor och funderingar. Inga frågor är för små, för stora eller förbjudna. Vanliga ämnen och frågeställningar rör religion och mänskliga rättigheter, tro och vetande och religion och sex.

Religion och mänskliga rättigheter – Vad händer när t ex religionens traditioner krockar med Sveriges lagar? Var går gränsen för vad man kan göra i religionens eller yttrandefrihetens namn? Är det en bra idé att förbjuda religiösa symboler på skolor?

Tro och vetande – Kan man tro på både Gud och vetenskapen? Måste man förneka Big bang och evolutionsteorin när man är troende? Finns det bevis för att Gud finns eller inte finns? Religionens förhållande till vetenskapen, slumpen, skapelseberättelsen, atomkärnor och annat som rör sig mellan det vi kan tro och det vi kan veta.

Religion och sex  –  Måste man vara gift innan man har sex när man är religiös? Kan man vara homosexuell och troende? Varför är sex en så brännande fråga inom religionen?

Ungdomar i kyrkbänk framför skärm med syndabekännelsen

STUDIEBESÖK

Vill du ta med klassen till en av Malmös alla kyrkor eller kyrkogårdar för ett studiebesök? Vi kan guida och berätta.

I kyrkan pratar vi om symboler, kyrkans betydelse genom tiderna, vad kyrkan används till, bön, ritualer och vad de betyder för människor. Och vi pratar också om vår egen tro och vad som är viktigt i våra egna liv. Det finns mycket att lära sig om människans, samhällets och världens historia och nutid när man går in i en kyrka.

På kyrkogården rör vi oss också mellan historia, nutid och våra egna liv. När vi föds är det en sak vi kan vara säkra på i våra liv – nämligen att vi en dag kommer att dö. Hur påverkar döden oss? Hur går en begravning till? Finns det kulturella skillnader i hur man handskas med döden? Vad händer efter döden? När man går runt på en kyrkogård väcks många tankar både om livet och döden.

Ansikten i en ring som tittar ner.

TEMADAGAR

I Malmö möts människor dagligen med olika tro, religioner och ursprung. För att bygga något stort måste vi låta olikheterna mötas.  Svenska kyrkan kan tillsammans med representanter från andra religioner ordna temadagar och föreläsningar kring mångfald, kulturmöten, religiös tolkningsförståelse, semantik och metaforik.

Vanliga frågeställningar för temadagar
Vad är det för skillnader och likheter mellan olika religioner? Varför bråkar religiösa med varandra? Kan en muslim vara tillsammans med en kristen? Varför finns det olika religioner egentligen?

KRIS- OCH KATASTROFHANTERING

Ibland sker det som inte får hända och som vänder upp och ner på hela tillvaron. Någon dör, en naturkatastrof tar många människors liv. Svenska kyrkan kan hjälpa till vid sådana tillfällen med samtal, minnesstund, stödkontakt till krisgruppen etc.

Kontakta närmaste kyrka för mer information.