Enskilda samtal

Jag tror att alla någon gång har känt att man ibland behöver någon som lyssnar och tar ens funderingar och tankar på allvar. Hos mig kan du boka samtal och du får prata om precis vad som helst.

Vem som helst får komma och prata med mig, oavsett vilken tro du har eller vilken religion du tillhör, oavsett varifrån du kommer eller hur din framtid än ser ut. Du behöver inte ens tro på något speciellt för att prata med en präst.

Som präst har jag absolut tystnadsplikt, vilket innebär att allt som sägs till mig i det enskilda rummet stannar där och förs aldrig vidare till någon annan.

Att samtala med mig kostar inget.