Kris och katastrof

Gymnasieprästen har erfarenhet att snabbt kunna rycka ut när en kris sker och kan vid sådana tillfällen hjälpa till med samtal, minnesstund, stödkontakt till krisgruppen etc. Hon finns som resurs till flera av Malmös gymnasieskolors krisgrupper och träffar grupperna regelbundet för att bygga relation, vilket underlättar samarbetet vid en eventuell kris.

Kontakta gymnasieprästen om du vill att hon ska finnas som stöd också i din skolas krisgrupp.

Ni kan också ringa direkt vid en akut situation; 040-279257 (numret går direkt till mobil).