Projektarbeten

Om du som gymnasieelev vill göra ett projektarbete kring frågor som rör tro eller religion får du gärna kontakta mig. Jag kan t ex intervjuas till skriftliga rapporter eller kanske bara hjälpa till med något du undrar över. Så hör av dig till mig om det är något du tror att jag kan hjälpa till med.