Skolbesök

Ungdomar bär på många funderingar, frågor och tankar kring religion, tro, människovärde, död och liv och allt där mitt emellan.

Som gäst i klassen kan jag hålla i t ex diskussioner och samtal av olika slag i ämnen som religion, livskunskap, omvårdnad etc. Eller bara svara på alla frågor eleverna går och bär på. Inga frågor är för små eller stora och inga frågor är förbjudna.

Som gäst i klassen utgår jag alltid från elevernas och personalens frågor och funderingar. Se under rubriken Teman där du kan läsa om särskilda ämnen jag kan komma och prata om som gäst i klassen. Kom gärna själv med förslag på teman vi kan ta upp i klassen.