Teman

Ofta stöter jag på frågor som rör ämnen som är mer aktuella än andra och vissa frågor återkommer om och om igen. Det eleverna brukar vara mest nyfikna på och fråga mest om har jag delat upp i olika teman som jag kan fördjupa mer i ett särskilt lektionspass. Har du tips på andra intressanta ämnen är det bara att höra av sig till mig. Här nedan kan du läsa om de olika passen:

Religion och mänskliga rättigheter – Vad händer när t ex religionens traditioner krockar med Sveriges lagar? Var går gränsen för vad man kan göra i religionens eller yttrandefrihetens namn? Är det en bra idé att förbjuda religiösa symboler på skolor? Vi vrider och vänder på frågor och begrepp och eleverna får själva ta ställning.

Tro och vetande – Kan man tro på både Gud och vetenskapen? Eller måste man förneka Big bang och evolutionsteorin när man är troende? Finns det några bevis på att Gud finns eller inte finns? I det här lektionspasset pratar vi om religionens förhållande till vetenskapen, slumpen, skapelseberättelsen, atomkärnor och annat som rör sig mellan det vi kan tro och det vi kan veta.

Varför inte bjuda in gymnasieprästen till något av de naturvetenskapliga ämnena för att diskutera tro och vetenskap?

Religion och sex – Måste man vara gift innan man har sex när man är religiös? Kan man vara homosexuell och troende? Varför är sex en så brännande fråga inom religionen? I det här lektionspasset diskuterar vi frågor där det ofta brukar bränna till när religion är inblandad. Och förhoppningsvis ifrågasätter vi våra egna normer och tar kål på en och annan fördom…