Polispräst

Arbetet som polis innebär många gånger både inre och yttre press. Att varje dag möta människors förtvivlan och rädsla, ilska och aggressioner ställer stora krav.

För att kunna vara professionell i dessa möten, och för att inte riskera förlora sig själv eller sin medmänsklighet och empati krävs redskap att bearbeta sina erfarenheter. Samtal kan vara ett sådant redskap.

Susanne Skoglund arbetar som polispräst i Malmö och erbjuder möjlighet till stödjande och avlastande samtal till personal, både civil och uniformerad, anställd vid Polismyndigheten.

Kontakta polisprästen

Präst
Susanne Skoglund
040-27 93 37
[email protected]