Prata med en präst eller diakon

Det finns många situationer i livet där vi kan behöva en utomståendes syn, stöd och erfarenhet kring var vi befinner oss. Just att det är en utomstående part gör att samtalen många gånger kan bli friare och perspektiven kan blir andra än om vi samtalar med våra bästa vänner eller nära släktingar.

Hos Svenska kyrkan kan du får stöd genom samtal med en präst eller diakon. De finns närvarande, lyssnar och delar det du vill prata om.

MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSETS SPRIDNING:

Diakonerna i Malmö tar emot samtal varje dag. Ring 040-27 92 48. Telefonlinjen är öppen vardagar kl. 10–12 och helger kl. 13–15.

Kostnadsfritt

Samtalen kostar ingenting, och du kan komma upprepade gånger. Kanske kan du få hjälp att slussas in i någon samtalsgrupp inom kyrkan där fler delar dina erfarenheter om du vill det, kanske är det en port till att ta steget in och delta i verksamheten eller bli frivillig medarbetare, kanske räcker det just med att ha de enskilda samtalen. Du bestämmer själv!

Tystnadsplikt

Vid enskild själavård har prästen absolut tystnadsplikt. Det finns inga undantag från tystnadsplikten. Även om den som samtalat med prästen vill att prästen ska föra det vidare går det inte. Diakonen har också tystnadsplikt, men till skillnad från en präst kan en diakon bli kallad att vittna i en rättegång. En diakon får också bryta tystnadsplikten när det handlar om brott.

Kontakt

Hör av dig till vår växel: 040-27 90 00 eller kontakta en kyrka direkt:

Bunkeflo kyrka, 040-27 94 10
Bunkeflo Strandkyrka, 040-27 94 10
Fosie kyrka, 040-27 92 80
Glostorps kyrka, 040-27 93 80
Heliga Trefaldighetskyrkan, 040-27 92 14
Husie kyrka, 040-27 93 50
Hyllie kyrka, 040-27 93 00
Kirsebergs kyrka, 040-27 91 30
Limhamns kyrka, 040-27 94 80
Oxie kyrka, 040-27 93 80
S:ta Maria kyrka, 040-27 92 73
S:t Andreas kyrka, 040-27 90 72
S:t Johannes kyrka, 040-27 91 50
S:t Matteus kyrka040-27 92 43/45
S:t Mikaels kyrka, 040-27 93 32
S:t Pauli kyrka, 040-27 91 00
S:t Petri kyrka, 040-27 90 39
Södra Sallerups kyrka, 040-27 93 50
Tygelsjö kyrka, 040-27 94 30
V Klagstorps kyrka, 040-27 94 30
V Skrävlinge kyrka, 040-27 92 80