Samtalsstöd

Svenska kyrkans diakoner är utbildade i att ha stödjande samtal.

Det finns många situationer i livet där vi kan behöva en utomståendes syn, stöd och erfarenhet kring var vi befinner oss. Just att det är en utomstående part gör att samtalen många gånger kan bli friare och perspektiven kan blir andra än om vi samtalar med våra bästa vänner eller nära släktingar.

Kostnadsfritt

Samtal med diakon inom Svenska kyrkan kostar ingenting, och du kan komma upprepade gånger. Kanske kan du få hjälp att slussas in i någon samtalsgrupp inom kyrkan där fler delar dina erfarenheter om du vill det, kanske är det en port till att ta steget in och delta i verksamheten eller bli frivillig medarbetare, kanske räcker det just med att ha de enskilda samtalen. Du bestämmer själv!

Långsiktighet

Uthålligheten inom Svenska kyrkan sträcker sig långt utöver de faktiska gångerna du träffar diakonen på bokade tider – diakonen är synlig och rör sig i samhället, oftast där du också rör dig. Då kan det räcka med en blick eller en nick, ett leende eller en blick fylld av medkänsla. En bekräftelse på att någon vet vad just du bär på, ett erkännande att dina tankar och känslor är lika viktiga som någon annans. Vill du stannar man och säger hej, kanske en kram, men detta känner diakonen av – vilken nivå just du föredrar att hålla dig på. Du behöver inte känna någon skuld om du väljer att inte hälsa öppet på diakonen när ni möts.

Diakoner inom Svenska kyrkan har tillsammans cirka 22 500 stödjande samtal per år. Det rör sig oftast kring ämnen som

  • Skilsmässa
  • Vårdnadstvist
  • Sorgesamtal
  • Livskriser

Livsfrågor (exempelvis ”Vad är meningen med livet?”)
Annat tas självfallet upp – ingenting är för stort eller för litet att avhandlas i samtalsform. Berör det och är viktigt för dig finns våra diakoner där och samtalar, benar ut, resonerar kring och funderar över det du för in i samtalet.

Tystnadsplikt

Vid enskild själavård har prästen absolut tystnadsplikt. Det finns inga undantag från tystnadsplikten. Även om den som samtalat med prästen vill att prästen ska föra det vidare går det inte. Diakonen har också tystnadsplikt, men till skillnad från en präst kan en diakon bli kallad att vittna i en rättegång. En diakon får också bryta tystnadsplikten när det handlar om brott.

Kontakt

Hör av dig till vår växel: 040-27 90 00 eller kontakta en kyrka direkt:

Bunkeflo kyrka, 040-27 94 10
Bunkeflo Strandkyrka, 040-27 94 10
Fosie kyrka, 040-27 92 80
Glostorps kyrka, 040-27 93 80
Heliga Trefaldighetskyrkan, 040-27 92 14
Husie kyrka, 040-27 93 50
Hyllie kyrka, 040-27 93 00
Kirsebergs kyrka, 040-27 91 30
Limhamns kyrka, 040-27 94 80
Oxie kyrka, 040-27 93 80
S:ta Maria kyrka, 040-27 92 73
S:t Andreas kyrka, 040-27 90 72
S:t Johannes kyrka, 040-27 91 50
S:t Matteus kyrka040-27 92 43/45
S:t Mikaels kyrka, 040-27 93 32
S:t Pauli kyrka, 040-27 91 00
S:t Petri kyrka, 040-27 90 39
Södra Sallerups kyrka, 040-27 93 50
Tygelsjö kyrka, 040-27 94 30
V Klagstorps kyrka, 040-27 94 30
V Skrävlinge kyrka, 040-27 92 80