Sinnesromässan

Sinnesromässan är en enkel mässa där gemenskap och sinnesro står i centrum. Mässan börjar kl 19.00 och firas varje onsdag, året runt i S:t Nicolai kapell i Kyrkans hus, Fiskehamnsgatan 3 i Malmö. Innan mässan fikar vi med start kl 18.00.

Livet rymmer så mycket. Svindlande glädje och bottenlös sorg, hopp och förtvivlan, lust och uppgivenhet, framgång och misslyckande, tro och tvivel. Att leva kräver mod att möta vardagen, trots att vi ibland känner att vi inte räcker till.

Det andliga livet finns mitt i allt det som tillsammans utgör vardagen. Mitt i denna vardag är Sinnesro en plats för möten – möten med varandra, med Gud och med oss själva.

I mässans gemenskap delar vi hela livet – såsom det verkligen är. Att tända ett ljus, skriva sin bön och dela erfarenheter av både mörker och ljus kan ge hopp och kraft att finnas i det som är.

Sinnesrobönen

Gud ge mig sinnesro…
…att acceptera det jag inte kan förändra
…mod att förändra det jag kan
…och förstånd att inse skillnaden.

Ändringar i Sinnesromässan på grund av coronapandemin

I rådande situation måste vi alla ta vårt ansvar för att minska smittspridningen i den pågående coronapandemin. På Facebooksidan, Sinnesromässans i Malmö officiella sida publicerar vi de restriktioner som gäller när du deltar i Sinnesromässan.

Höst/vinterschema 2020/21

Datum, tema och präst för Sinnesromässan

Följ Sinnesromässan på Facebook

Sinnesrokören

Vi är ett gäng på 12-15 sångare som gärna vill bli fler! Är du vår nya Sinnesrosångare?

Kören för dig som vill förlänga onsdagens Sinnesromässa med ännu mera sång, eller för dig som vill vara en del av en kör med stark gemenskap och härliga röster där vi lär oss i vår egen takt. Det är just växandet som person och som grupp som står i centrum. Vi delar med oss av vår musik på Sinnesromässor och konserter 2-3 gånger per termin. Vi sjunger två till trestämmigt, mest på svenska och sångerna väljer sångarna själva.

Kontakt

Präst
Marie-Louise Norozi
040-27 93 65
[email protected]