Social rådgivning och stöd

Svenska kyrkan hjälper varje år fler än 40 000 personer i situationer som berör social rådgivning. Det är allt ifrån ansökan om bidrag, ekonomisk rådgivning, skuldsanering, rättshjälp, migrationsärenden, rådgivning till flyktingar och asylsökande och vid myndighetskontakter.

Ansökan om bidrag

Svenska kyrkans diakoner kan hjälpa dig och vara ett stöd vid:

 • Fondansökningar
 • Bostadsbidrag
 • Kronofogdeuppgörelser
 • Låneuppgörelser med bank
 • Pensionsansökningar, svenska och utländska
 • Deklarationshjälp

Viktigt att förtydliga är att våra diakoner inte är utbildade inom ekonomi/juridik. De kan dock fungera som stöd för dig i situationer som berör ovanstående punkter och liknande situationer.

De kan hjälpa till att fylla i blanketter och de kan se vilka bilagor som behöver följa med ansökningar. Allt för att din ansökan skall bli så korrekt som möjligt.

De kan hjälpa dig att läsa och förtydliga/förklara innehållet i korrespondens mellan ovan nämnda instanser och dig. På så sätt kan tidsödande missförstånd undvikas och en eventuell process kan hållas aktiv.

Myndighetskontakter

I myndighetskontakter inräknar Svenska kyrkan exempelvis:

 • Sjukhus, Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) samt öppen psykiatri
 • Socialtjänst
 • Polis
 • MKB (Malmö Kommunala Bostäder)
 • Hemtjänst
 • Skola
 • Migrationsverket

Vid kontakter med ovanstående kan en diakon följa med som ett stöd för dig. Många känner sig ensamma och utsatta vid kontakt med myndigheter. Alla diakoner har en yrkesexamina i grunden, och många är utbildade sjuksköterskor, socionomer, arbetsterapeuter och dylikt. En stor hjälp för dig när det kan vara svårt att göra sig själv hörd!

Närmast anhörig

En diakon kan också stå som närmast anhörig vid exempelvis sjukhusvistelse. Ibland finns det kanske nära anhöriga men som du av olika skäl inte vill skall vara inblandade i dina vårdkontakter. Diakonen kan då gå in som närmast anhörig och underlätta situationen. Diakonen finns där främst som ett stöd för dig. Någon som kan se på situationen utifrån och med neutrala glasögon.

I många fall är situationen sådan att det inte finns någon nära anhörig alls, och då finns Svenska kyrkans diakoner där för dig. Dels i funktionen som nära anhörig på pappret, och kan fatta alla de i bland svåra beslut som nära anhöriga måste fatta. Att ha nära kontakt med en diakon som då kan företräda dig och din vilja i svåra situationer kan av många upplevas som en enorm trygghet och säkerhet.

Diakonen finns där för dig

I den rent mellanmänskliga funktionen finns alltid Svenska kyrkans diakoner för dig, vad gäller hembesök, besök på sjukhus, vårdhem, korttidsboenden och så vidare.

Aktuellt

Kontakt

För att prata med en diakon, ring Svenska kyrkan Malmös växel på 040-27 90 00 eller kontakta din närmaste kyrka:

Bunkeflo kyrka, 040-27 94 10
Bunkeflo Strandkyrka, 040-27 94 10
Fosie kyrka, 040-27 92 80
Glostorps kyrka, 040-27 93 80
Heliga Trefaldighetskyrkan, 040-27 92 14
Husie kyrka, 040-27 93 50
Hyllie kyrka, 040-27 93 00
Kirsebergs kyrka, 040-27 91 30
Limhamns kyrka, 040-27 94 80
Oxie kyrka, 040-27 93 80
S:ta Maria kyrka, 040-27 92 73
S:t Andreas kyrka, 040-27 90 72
S:t Johannes kyrka, 040-27 91 50
S:t Matteus kyrka040-27 92 43/45
S:t Mikaels kyrka, 040-27 93 32
S:t Pauli kyrka, 040-27 91 00
S:t Petri kyrka, 040-27 90 39
Södra Sallerups kyrka, 040-27 93 50
Tygelsjö kyrka, 040-27 94 30
V Klagstorps kyrka, 040-27 94 30
V Skrävlinge kyrka, 040-27 92 80