Universitetspräst i Malmö / University chaplain Malmö

”No man in an island…”

Universitetspräster/pastor finns till hands för samtliga studenter och anställda vid Malmö högskola, musikhögskolan, konsthögskolan och teaterhögskolan. Till Universitetskyrkans verksamheter och enskilda samtal är alla välkomna oberoende av religion, kön eller sexuell läggning; troende eller inte troende.

Ett stöd under studietiden

Behov av tillhörighet och sammanhang blir tydligt under många skeden i livet, inte minst under studietiden. Vilsenhet och oro varvas med gemenskap och tillförsikt inför livet som student. Många upplever studietiden som stimulerande och rolig och det är som det ska vara!

Studietiden kan dock vara en kamp på grund av saker som sker i tillvaron. En människas liv består av relationer som ständigt är i rörelse. Många gånger behöver vi någon att anförtro oss åt och att tala med. Universitetsprästerna har många års erfarenhet av samtal med människor i olika skeden av livet.

Läs mer om Universitetskyrkan på deras egen hemsida

 

Besöks-och drop-in tid

Torsdagar kl 11.30-12.30

Kontakta universitetsprästerna

Du kan kontakta oss via mail: [email protected] eller telefon för att boka tid för samtal.

Präster Svenska kyrkan
Sofia Tunebro
[email protected]

 

Pastor Equmeniakyrkan
Lennart Henriksson
070 849 31 19, [email protected]

Besöksadress

Studentcentrum på Neptuniplan 7