Tygelsjö kyrka kommer att vara stängd fram till palmsöndagen. I kyrkan ska ett helt nytt värmesystem installeras med ny panna, rör och radiatorer. All verksamhet fortgår som vanligt och alla söndagar firar vi gudstjänst i V Klagstorp. (Gudstjänsterna i veckorna firar vi i församlingshemmet)