Hösten kommer på många vis att bli annorlunda i vår församling. Flera av de verksamheter som sattes på paus under våren kommer fortsätta vara det under hösten. Det rör verksamheter för såväl barn, vuxna och äldre:

-Sång och lek för barn i f-klass

-Mässa med mat

-Sopplunchen

-Bibelsamtal

-Föreläsningar

-Födelsedagsfest för äldre (flyttas till 2021)

 

Vi kommer starta upp vissa verksamheter men utifrån de restriktioner som regering och riksdag beslutat om samt folkhälsomyndighetens rekommendationer och med begränsat antal deltagare. På hemsidan och i Kyrkbladet finner du mer information om datum och tider.

Under hösten fortsätter vi fira vår söndagliga gudstjänst utan nattvard. I dagsläget är antalet gudstjänstbesökare begränsade till 50 personer i Tygelsjö kyrka och 30 personer i V Klagstorps kyrka. Detta gäller även i samband med dop, vigslar och begravningar. Skulle restriktionerna förändras så anpassar vi våra gudstjänster och antalet gudstjänstbesökare efter detta. Pga av pandemin kan vi inte bjuda på kyrkkaffe efter gudstjänsten.

På onsdagar firar vi åter morgonmässa då vår bedömning är att detta kan ske på ett säkert vis. Vi får ta emot nattvardsgåvorna under en gestalt, dvs vi tar enbart emot brödet. Detta är ett fullgott sätt att fira nattvard enligt Svenska kyrkans biskopsmöte. Pga pandemin kan vi inte bjuda på frukost efter morgonmässan.

Minnesgudstjänsten i allhelgonahelgen kommer att firas i Tygelsjö kyrka eftersom den rymmer fler gudstjänstbesökare.

Vi återkommer senare i höst om gudstjänster och verksamheter i advent och jul.

 

Peter Englund
Arbetsledande komminister
Tygelsjö – V Klagstorps kyrkor