Önskepsalm 
med Klas Hedberg och Margaretha Mjöfors