Mässa, Kristi förklarings dag

Övrigt som händer idag