TYGELSJÖ KYRKA

Barn & familj

Välkommen till barn-och familjeverksamheten!

Det är vår önskan att barnen skall ha en självklar plats i församlingen.

Vi vill erbjuda en växtplats för tro och liv för såväl barn som föräldrar och uppmuntra till olika sätt att uttrycka sig på, t.ex. sång och musik, drama och lek. Vi har barnverksamhet för barn mellan 0-13 år. Kontaktuppgifter till våra ledare hittar du till höger.

ÖPPET HUS MED SÅNG/LEK/SKAPANDE OCH FIKA
Terminsstart vecka 36
Här träffar barnen varandra och vuxna får möjlighet att prata om vardagens bekymmer och glädjeämnen. Tygelsjö församlingshem, måndagar kl  9-11.30 med uppehåll i lovveckor.
Mer information: musikpedagog Åsa Otterlund.

BABYRYTMIK MED CAFÉ 0-1 ÅR
Vi startar vecka 37!
För ditt barn är din röst den vackraste i världen! På babyrytmiken sjunger vi traditionella barnvisor men lär oss också nya sånger. Vi rör oss till musik, dansar med de små och spelar på rytminstrument. Begränsat antal platser – anmälan krävs. I samband med babyrytmiken har du möjlighet att fika och delta i vårt babycafé.
Tisdagar kl 9.30-11.30 i Klagshamns Rotunda, babyrytmik 10.15-10.45.
Mer information : musikpedagog Åsa Otterlund.

ÖPPET HUS FÖR SMÅ OCH STORA – SÅNG/LEK/SKAPANDE/FIKA 
Terminsstart vecka 36!
Här träffar barnen varandra och vuxna får möjlighet att prata om vardagens bekymmer och glädjeämnen. Klagshamns Rotunda, tisdagar kl 14-15.30 med uppehåll lovveckor. Musiklek kl 15.
Mer information: musikpedagog Åsa Otterlund

LEK OCH SÅNG – FÖR DIG SOM GÅR I FÖRSKOLEKLASS
Torsdagar kl. 12.30-13.30 i församlingshemmet  Tygelsjö.
Det blir lek och sång. Ibland ritar eller pysslar vi, läser berättelser ur Bibeln och andra böcker, m.m.  Vi avslutar med andakt och ljuständning.
Upplysningar och anmälan: församlingspedagog Margareta Berggren.

JUNIORER – FÖR DIG I ÅK 4-6.
Terminsstart vecka 36.
Måndagar kl 15.30- 17 i Tygelsjö församlingshem.
En mötesplats för dig som är 10-14 år. Vi pratar, sjunger, leker, fikar, har andakt och samling. Ibland arbetar vi med något projekt och ibland förbereder vi oss inför någon gudstjänst där vi medverkar.
Upplysningar och anmälan: församlingspedagog Margareta Berggren.

Barnkör i Uppsala Domkyrka

BARNKÖR FÖR DIG I ÅK 2-5
Terminsstart vecka 36.
Torsdagar kl 15.30-16.30 i Klagshamns Rotunda.
Du som tycker att det är kul att sjunga och röra dig till musik – kom och vá med! Vi sjunger mest på svenska men ibland också på andra språk. Vi lär känna våra röster och använder hela kroppen i våra sånger. Vi avslutar med en kort andakt och ljuständning. Under året medverkar vi i gudstjänster, går lucia, gör ett musikalprojekt, skapar, leker, dramatiserar, fikar och har roligt tillsammans!
Information och anmälan via mail: musikpedagog Åsa Otterlund

Nyhet!
MINIORER och BARNKÖR FÖR DIG I ÅK  1-3
Torsdagar kl 15.00 – 16.30 i Tygelsjö församlingshem
Gillar du att sjunga? Tycker du om att samtala, leka och pyssla kring olika teman?
I höst erbjuder vi en kombination av barnkör och miniorer. Vi har alltid en liten andakt och ibland läser vi en bibelberättelse. Vi kan hämta och lämna barnen på Tygelsjöskolan och Pilbäckskolan.

Kl 15.15 pass 1: barnkör – miniorer
Kl 15.45 gemensam andakt
Kl 16.00 pass 2: miniorer – barnkör
Kl 16.30 Föräldrar kan hämta barnen på församlingshemmet eller så går vi tillbaka till fritids med de barn som är kvar.

Du kan anmäla ditt barn till båda verksamheterna, Miniorer och Barnkör,
ELLER endast en utav dem och då går man båda passen i samma verksamhet. (t ex två pass sång).

Upplysningar och anmälan: kyrkomusiker Åse Lindberg Christensen
eller församlingspedagog Margareta Berggren

Ny musikverksamhet för barn på mellanstadiet:
HIMLAVÄSEN – FÖR DIG I ÅK 4-6
För dig i årskurs 4-6 som tycker om att sjunga och spela.
Tisdagar kl 15.15-16.00 i Tygelsjö församlingshem eller kyrka.

Vi har speciella uppdrag där vi spelar på instrument såsom triangel, trummor, tonboxar, piano och kyrkorgel. Vi sjunger också, både unisont och i stämmor. En del av musiken och texten skapar vi själva. Man kan kalla det för en musikverkstad med uppdrag att medverka vid speciella tillfällen. Därför är vi ibland i kyrkan på söndagarna och musicerar då i gudstjänsten som brukar vara mellan kl 11 och 12.
Inga förkunskaper krävs och verksamheten är kostnadsfri.
Upplysningar och anmälan: kyrkomusiker Åse Lindberg Christensen

HÄNG NAPPEN I NAPPTRÄDET
I Tygelsjö prästgårdspark finns ett ”nappträd”. Nappträdet är ett vackert träd som kan användas när ett barn är stort nog för att klara sig utan sina nappar. Man kan markera avslutningen av napptiden genom att komma till prästgårdsparken och tillsammans hänga upp en av napparna i trädet. Nappträdet ligger mellan prästgården och församlingshemmet i Tygelsjö. Välkomna!

Kontakt

Församlingspedagog
Margareta Berggren
040-27 94 33
margareta.berggren@svenskakyrkan.se
Musiker
Åse Lindberg Christensen
040-27 94 46
ase.lindberg.christensen@svenskakyrkan.se
Musikpedagog
Åsa Otterlund
0702-79 50 89
040-27 94 41, 040-27 94 46
asa.otterlund@svenskakyrkan.se

Kalender barn & familj

Inga kalenderhändelser hittades.