TYGELSJÖ KYRKA

Barn & familj

Välkommen till barn-och familjeverksamheten!

Det är vår önskan att barnen skall ha en självklar plats i församlingen.

Vi vill erbjuda en växtplats för tro och liv för såväl barn som föräldrar och uppmuntra till olika sätt att uttrycka sig på, t.ex. sång och musik, drama och lek. Vi har barnverksamhet för barn mellan 0-13 år. Kontaktuppgifter till våra ledare hittar du till höger.

ÖPPET HUS MED SÅNG/LEK/SKAPANDE OCH FIKA
Terminsstart vecka 3
Här träffar barnen varandra och vuxna får möjlighet att prata om vardagens bekymmer och glädjeämnen. Tygelsjö församlingshem, måndagar kl  9-11.30.

ÖPPET HUS MED SÅNG/LEK/SKAPANDE OCH FIKA
Terminsstart vecka 3
Här träffar barnen varandra och vuxna får möjlighet att prata om vardagens bekymmer och glädjeämnen. Klagshamns Rotunda, tisdagar kl  9-11.30.

ÖPPET HUS FÖR SMÅ OCH STORA – SÅNG/LEK/SKAPANDE/FIKA 
Terminsstart ev. senare under våren!
Här träffar barnen varandra och vuxna får möjlighet att prata om vardagens bekymmer och glädjeämnen. Klagshamns Rotunda.

LEK OCH SÅNG – FÖR DIG SOM GÅR I FÖRSKOLEKLASS
Torsdagar kl. 12.30-13.30 i församlingshemmet  Tygelsjö.
Det blir lek och sång. Ibland ritar eller pysslar vi, läser berättelser ur Bibeln och andra böcker, m.m.  Vi avslutar med andakt och ljuständning.
Upplysningar och anmälan: församlingspedagog Margareta Berggren.

BARNKÖR FÖR DIG SOM BOR I KLAGSHAMN  ÅK 2-5
Terminsstart vecka 3
Under våren träffas vi på torsdagar kl. 17 – 18 i Tygelsjö församlingshem.

Vi kommer att medverka i några gudstjänster under våren, vi åker på läger i maj och gör tillsammans med de andra barnkörerna i Tygelsjö en avslutning den 16 maj.

Upplysningar och anmälan: kyrkomusiker Åse Lindberg Christensen

MINIORER och BARNKÖR FÖR DIG I ÅK  1-3
Torsdagar kl 15.00 – 16.30 i Tygelsjö församlingshem
Gillar du att sjunga? Tycker du om att samtala, leka och pyssla kring olika teman?
Det är en kombination av barnkör och miniorer. Vi har alltid en liten andakt och ibland läser vi en bibelberättelse. Vi kan hämta och lämna barnen på Tygelsjöskolan och Pilbäckskolan.

Kl 15.15 pass 1: barnkör – miniorer
Kl 15.45 gemensam andakt
Kl 16.00 pass 2: miniorer – barnkör
Kl 16.30 Föräldrar kan hämta barnen på församlingshemmet eller så går vi tillbaka till fritids med de barn som är kvar.

Upplysningar och anmälan: kyrkomusiker Åse Lindberg Christensen
eller församlingspedagog Margareta Berggren

Ny musikverksamhet för barn på mellanstadiet:
HIMLAVÄSEN – FÖR DIG I ÅK 4-6
För dig i årskurs 4-6 som tycker om att sjunga och spela.
Tisdagar kl 15.15-16.00 i Tygelsjö församlingshem eller kyrka.

Vi har speciella uppdrag där vi spelar på instrument såsom triangel, trummor, tonboxar, piano och kyrkorgel. Vi sjunger också, både unisont och i stämmor. En del av musiken och texten skapar vi själva. Man kan kalla det för en musikverkstad med uppdrag att medverka vid speciella tillfällen. Därför är vi ibland i kyrkan på söndagarna och musicerar då i gudstjänsten som brukar vara mellan kl 11 och 12.
Inga förkunskaper krävs och verksamheten är kostnadsfri.
Upplysningar och anmälan: kyrkomusiker Åse Lindberg Christensen

HÄNG NAPPEN I NAPPTRÄDET
I Tygelsjö prästgårdspark finns ett ”nappträd”. Nappträdet är ett vackert träd som kan användas när ett barn är stort nog för att klara sig utan sina nappar. Man kan markera avslutningen av napptiden genom att komma till prästgårdsparken och tillsammans hänga upp en av napparna i trädet. Nappträdet ligger mellan prästgården och församlingshemmet i Tygelsjö. Välkomna!